Een InCopy-document naar Adobe PDF exporteren

U kunt InCopy-documenten rechtstreeks naar Adobe PDF exporteren. U kunt bestanden in de drukproef-, artikel- of layoutweergave exporteren. Als u een bestand exporteert in de layoutweergave, krijgt u een PDF-document met dezelfde layout- en ontwerpelementen. Een document dat wordt geëxporteerd in de drukproefweergave of artikelweergave, lijkt op de versie van het document met alleen tekst dat u in de drukproefweergave of artikelweergave in InCopy ziet. U kunt de drukproefweergave of artikelweergave van een InCopy-artikel naar een PDF-bestand exporteren en dat bestand sturen naar schrijvers, editors en anderen die zich bezighouden met de revisie van het document en die geen exemplaar van InCopy op hun computer hebben staan. Het PDF-document heeft dezelfde voordelen als de drukproefweergave en artikelweergave van InCopy, waaronder maximale leesbaarheid van de tekst en de mogelijkheid aantekeningen toe te voegen.

Opmerking:

Adobe PDF-bestanden die zijn geëxporteerd vanuit Adobe InDesign®-documenten die overdrukken of transparantie-effecten bevatten, kunnen het beste worden weergegeven in Acrobat 6.0 of hoger met de optie Voorvertoning overdruk geselecteerd.

 1. Kies Bestand > Exporteren.
 2. Selecteer Adobe PDF bij Opslaan als type (Windows) of opmaak (Mac OS). Voer een bestandsnaam in, kies een locatie en klik op Opslaan.
 3. Selecteer Drukproef en artikel of Layout in het menu Weergave.
 4. Wijzig desgewenst de instellingen.

  De instellingen die u opgeeft, worden opgeslagen bij de toepassing en worden toegepast op elk nieuw InCopy-document dat u naar PDF exporteert, totdat u nieuwe instellingen opgeeft.

 5. Klik op Exporteren.

Opmerking:

Wanneer u naar PDF exporteert, worden de koppelingen van OPI-opmerkingen (Open Prepress Interface) voor afbeeldingen in het InDesign-document behouden. Met OPI-koppelingen kan de InDesign-gebruiker snelle versies met een lage resolutie (proxy's) van afbeeldingen opnemen en op een pagina plaatsen. Voor de eindafdruk kan InDesign of uw servicebureau de proxy's automatisch vervangen door de versies met hoge resolutie.

Algemene Adobe PDF-opties

Bij het exporteren van een document naar PDF kunnen er diverse algemene opties van de drukproef-, artikel- of layoutweergave worden gebruikt.

Compatibiliteit

Stelt het compatibiliteitsniveau van het Adobe PDF-bestand in. Voor documenten die u naar veel personen stuurt, kunt u Acrobat 5 (PDF 1.4) kiezen zodat alle gebruikers het document kunnen bekijken en afdrukken. Als u bestanden met Acrobat 8/9 (PDF 1.7) maakt, zijn die PDF-bestanden waarschijnlijk niet compatibel met oudere versies van Acrobat.

Subset maken van lettertypen als het percentage gebruikte tekens minder is dan

Stelt de drempel voor het insluiten van complete lettertypen in op basis van het aantal keren dat de tekens van de lettertypen in het document is gebruikt. Als het percentage wordt overschreden van tekens die van een bepaald lettertype in een document zijn gebruikt, wordt het betreffende lettertype volledig ingesloten. In het andere geval wordt er een subset van het lettertype gebruikt. Het PDF-bestand wordt groter als lettertypen volledig worden ingesloten. Wilt u echter altijd alle lettertypen volledig insluiten, dan voert u 0 (nul) in.

Pagina-informatie opnemen

Neemt de documentnaam, het paginanummer en de datum en tijd op waarop het bestand is geëxporteerd.

PDF na exporteren weergeven

Opent het PDF-bestand in de laatste versie van Acrobat dat op uw computer is geïnstalleerd. U bereikt het beste resultaat als de compatibiliteitsoptie overeenkomt met de laatste Acrobat-versie die is geïnstalleerd.

Adobe PDF-opties voor drukproef- en artikelweergaven

In het dialoogvenster PDF-export staan opties voor de drukproef- en artikelweergaven.

Artikelen

Hiermee exporteert u een of meerdere artikelen.

Lettertypen

Bevat instellingen voor lettertypefamilie en -stijl, tekengrootte en regelafstand voor het geëxporteerde bestand. Deze instellingen hebben geen invloed op de weergave-instellingen van het scherm in de voorkeuren van de drukproef- en artikelweergave.

Artikelinformatie opnemen

De documenttitel, auteur en beschrijving worden in het geëxporteerde PDF-bestand weergegeven.

Alineastijlen opnemen

Alineastijlinformatie uit de informatiekolom in de drukproef- en artikelweergave wordt in het geëxporteerde PDF-bestand weergegeven.

Inline-notities opnemen

Exporteert alle (of alleen zichtbare) inline-notities in het document. Als u de notitiekleuren wilt opnemen die zijn toegewezen aan personen van het project, selecteert u Achtergrond van notities in kleur tonen.

Bijgehouden wijzigingen opnemen

Exporteert alle (of alleen zichtbare) bijgehouden wijzigingen in het document. Als u de bewerkkleuren wilt opnemen die zijn toegewezen aan personen van het project, selecteert u Achtergronden bijgehouden wijzigingen in kleur tonen.

Precieze regeleinden opnemen

Exporteert regeleinden zoals deze worden weergegeven in het artikel. Als deze optie is uitgeschakeld, loopt de tekst verder op de volgende regel volgens de breedte en afdrukstand van het breedste artikelvenster.

Regelnummers opnemen

Exporteert de tekst met de regelnummers die in de informatiekolom staan. Deze optie is alleen beschikbaar als Precieze lijneinden opnemen is geselecteerd.

Pagina vullen (meerdere kolommen gebruiken)

Exporteert het artikel met het opgegeven aantal kolommen en de kolombreedte. Deze optie is alleen beschikbaar als Precieze lijneinden opnemen is geselecteerd.

Opmerking:

Als u een kleine kolombreedte en een grote tekengrootte (in de sectie Lettertypen van dit deelvenster) selecteert, kan de tekst in de geëxporteerde uitvoer andere tekst overlappen.

Adobe PDF-opties voor layoutweergave

De volgende opties zijn alleen beschikbaar tijdens het exporteren vanuit de layoutweergave:

Alles

Exporteert alle pagina's van het huidige document of boek. Dit is de standaardinstelling.

Bereik

Bepaalt het paginabereik dat in het huidige document moet worden geëxporteerd. Een bereik typt u met een koppelteken. Pagina's of bereiken scheidt u met een komma. Deze optie is niet beschikbaar tijdens het exporteren van boeken.

Spreads

Exporteert de pagina's alsof ze zijn gebonden of zoals ze worden afgedrukt op hetzelfde vel.

Opmerking:

Selecteer Spreads niet voor commercieel drukwerk. Als u deze optie wel selecteert, kan het servicebureau de pagina's niet opmaken.

Notities als annotaties opnemen

Exporteert alle notities als PDF-aantekeningen.

Interactieve elementen

Kies Inclusief vormgeving als u elementen zoals knoppen en filmposters in het PDF-bestand wilt opnemen.

Optimaliseren voor snelle weergave op het web

Hiermee verkleint u de PDF-bestandsgrootte en optimaliseert u het PDF-bestand zodat het sneller wordt weergegeven in een webbrowser door het bestand zo in te stellen dat er per keer één pagina wordt gedownload (byte-serving).

Miniaturen op pagina insluiten

Maakt miniaturen van pagina's in het geëxporteerde PDF-bestand.

Veilige PDF-documenten maken

U kunt de toegang tot een Adobe PDF-bestand tijdens het exporteren beperken. Wanneer er voor bestanden beveiligingsbeperkingen zijn ingesteld, zijn tools en menu-items voor die functies niet meer beschikbaar.

U kunt een veilig PDF-document maken. Het document kan dan alleen worden geopend met een gebruikerswachtwoord en de beveiligingsinstellingen kunnen dan alleen met een hoofdwachtwoord worden gewijzigd. Als u een beperkte beveiliging in het bestand instelt, moet u ook een hoofdwachtwoord opgeven. Anders kan iedereen die het bestand opent, deze instellingen verwijderen. Wordt een bestand met een hoofdwachtwoord geopend, dan is de beveiliging tijdelijk uitgeschakeld. Als voor een bestand deze twee wachtwoorden zijn opgegeven, kunt u het bestand met een van deze wachtwoorden openen.

Opmerking:

De compatibiliteitsinstelling is bepalend voor het coderingsniveau. Met de optie Acrobat 4 (PDF 1.3) wordt een laag coderingsniveau (40-bits RC4) gebruikt en met de andere opties wordt een hoog beveiligingsniveau (128-bits RC4) gebruikt.

 1. Kies Bestand > Exporteren.
 2. Selecteer Adobe PDF bij Opslaan als type (Windows) of opmaak (Mac OS). Geef een naam en locatie op voor het bestand en klik op Opslaan.
 3. Klik op Beveiligingsinstellingen.
 4. Geef in de sectie Wachtwoorden de gewenste wachtwoordbeveiliging op:
  • Selecteer de optie Wachtwoord vereist om het document te openen en typ in het tekstvak Wachtwoord voor document openen het wachtwoord dat gebruikers moeten invoeren om het PDF-bestand te kunnen openen.

  • Selecteer de optie Wachtwoord nodig voor wijzigen toestemmingen en wachtwoorden en typ in het tekstvak Wachtwoord voor machtigingen het wachtwoord dat gebruikers moeten invoeren om beveiligingsopties in het PDF-bestand te kunnen instellen of wijzigen.

  Opmerking:

  Het wachtwoord in beide tekstvakken mag niet hetzelfde zijn.

 5. Geef in de sectie Machtigingen het niveau van de toegestane gebruikersacties op:

  Er kan niet worden afgedrukt

  Voorkomt dat gebruikers het Adobe PDF-bestand afdrukken.

  Document kan niet worden gewijzigd

  Voorkomt dat gebruikers formulieren invullen of het PDF-bestand op een of andere manier wijzigen.

  Inhoud kan niet worden gekopieerd of uitgenomen, toegankelijkheid uitschakelen

  Voorkomt dat gebruikers tekst en afbeeldingen selecteren.

  Geen toevoeging/wijziging opmerkingen & formuliervelden

  Voorkomt dat gebruikers opmerkingen en formuliervelden toevoegen of wijzigen als zij het PDF-bestand in Adobe Acrobat of een andere PDF-editor openen.

 6. Klik op Opslaan en vervolgens op Exporteren.