Exporteren naar XML

Een InCopy-bestand exporteren naar XML

Voordat u InCopy-artikelen kunt omzetten naar XML-gegevens, moet u het volgende hebben gedaan:

 • Elementlabels hebben gemaakt of geladen.

 • Labels op items in artikelen hebben toegepast.

 • De volgorde van elementen hebben aangepast in het deelvenster Structuur (indien nodig).

U kunt de volledige XML-inhoud in uw document of een deel daarvan exporteren. Alleen gelabelde inhoud kan worden geëxporteerd.

 1. Als u alleen een deel van het document wilt exporteren, selecteert u in het deelvenster Structuur het element waar u met het exporteren wilt beginnen.
 2. Kies Bestand > Exporteren.
 3. Selecteer XML onder Opslaan als type (Windows) of opmaak (Mac OS).
 4. Geef de naam en de locatie van het XML-bestand op en klik op Opslaan.
 5. Selecteer het gewenste codeerschema (UTF‑8 of UTF‑16) in het dialoogvenster XML exporteren.
 6. Ga als volgt te werk:

  DTD-declaratie opnemen

  Hiermee wordt het geladen DTD-bestand samen met het XML-bestand geëxporteerd. Deze optie is alleen beschikbaar als een DTD-bestand in uw document is geladen.

  XML weergeven met

  Met deze optie wordt het geëxporteerde bestand geopend in een browser, een toepassing voor het bewerken van XML of een teksteditor. Kies de browser of toepassing in de lijst.

  Exporteren vanuit geselecteerde element

  Het exporteren wordt gestart vanaf het element dat in het deelvenster Structuur is geselecteerd. Deze optie is alleen beschikbaar als u een element selecteert voordat u Bestand > Exporteren kiest.

  Niet-gelabelde tabellen exporteren als CALS XML

  Niet-gelabelde tabellen worden geëxporteerd in CALS XML-indeling.

  Einden, spaties en speciale tekens opnieuw toewijzen

  Diverse einden (bijv. regeleinden), spaties en speciale tekens worden geëxporteerd als eenheden met een decimaalteken en niet als gewone tekens.

  XSLT toepassen

  Hiermee wordt een stijlpagina toegepast waarmee de transformatie van de geëxporteerde XML in HTML of een andere indeling wordt gedefinieerd. Selecteer Bladeren (Windows) of Kiezen (Mac OS) om een XSLT te selecteren in het bestandssysteem.

 7. Klik op Exporteren om het XML-bestand te exporteren.

Alleen labels exporteren

 1. Kies Labels opslaan in het menu van het deelvenster Labels.
 2. Geef een naam en een locatie voor het bestand op.
 3. Selecteer voor Codering de optie UTF-8, UTF-16 of Shift-JIS (voor Japanse tekens) en klik op Opslaan. InCopy slaat de labels op als een XML-bestand.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account