Insluitbare Fluidic Player

Let op:

Learning Manager-leerprogramma's heten vanaf nu Leerpaden. Deze wijziging vindt onmiddellijk na de release van oktober 2021 plaats en de terminologie van Leerpaden is weergegeven in alle rollen.

Lees dit artikel voor meer informatie over het integreren van de Fluidic Player in een aangepaste toepassing.

Als onderneming kunt u nu een aangepaste ervaring bieden aan uw leerlingen, zelfs buiten Learning Manager om. Met behulp van de openbare API kunt u alle informatie met betrekking tot leerobjecten, inschrijvingen en leervoortgang ophalen en op uw website weergeven. U kunt zelfs de Fluidic Player van Prime in uw website integreren, zodat de student de inhoud direct binnen uw website kan gebruiken. Met de Fluidic Player kunt u elk inhoudstype afspelen dat ondersteund wordt door Learning Manager. Wanneer de speler op uw eigen website is ingesloten, heeft deze precies dezelfde mogelijkheden als wanneer hij gebruikt wordt binnen Learning Manager.

eLearning-inhoud afspelen

De Fluidic Player speelt vrijwel elk type eLearning-inhoud op dezelfde consistente en intuïtieve manier af zonder dat er plugins of downloads nodig zijn. De student kan de inhoud starten en deze wordt ongeacht het type inhoudsbestand afgespeeld.

Opmerkingen en bladwijzers

U kunt opmerkingen maken en bij elke inhoud, ongeacht het bestandstype, bladwijzers gebruiken. Als u een bepaalde keuze wilt maken uit een lang bestand of video, kunt u bladwijzers plaatsen waar u de informatie hebt gevonden die relevant is voor uw behoeften. De opmerkingen en bladwijzers kunnen worden doorzocht of worden verzonden als e-mail. Door erop te klikken opent de Fluidic Player precies op het punt van de video of op de pagina van het document waar u de bladwijzer geplaatst hebt.

Raadpleeg voor meer informatie over Fluidic Player Fluidic player.

Hier staan enkele voorbeelden van hoe u de insluitbare Fluidic Player kunt gebruiken.

 • U kunt de insluitbare Fluidic Player binnen uw website gebruiken om de cursussen waar uw werknemer voor ingeschreven is op te sommen en daarnaast een link te geven om een training op dezelfde pagina te starten. Dit zou betekenen dat uw studenten trainingen kunnen voltooien  op uw intranet-website.
 • Als u in de opleidingssector werkt, hebt u misschien een website waar uw klanten cursussen aanschaffen. U kunt de insluitbare speler in dezelfde website integreren zodat uw klanten de bestelde inhoud binnen uw website kunnen gebruiken.

Stappen om een Fluidic Player in uw website te integreren

Voor het bouwen van een aangepaste toepassing voor het insluiten van Fluidic Player in uw website moeten drie basisstappen worden gevolgd:

 1. Maak een toepassing aan in de integratiebeheerder-app van Learning Manager.
 2. Haal een toegangstoken op.
 3. Gebruik het toegangstoken om leermiddelen uit Learning Manager te halen met behulp van de openbare API.

1. Maak een toepassing aan in integratiebeheerder

Deze stap is nodig om een toepassings-/client-ID en toepassings-/clientgeheim aan te maken die gebruikt wordt om een vernieuwingstoken en een toegangstoken op te halen. Raadpleeg voor meer informatie over het maken van een toepassing Proces voor toepassingsontwikkeling.

 1. Ga naar de IntegrationAdmin-app en open Toepassingen.

 2. Selecteer Registreren in de rechterbovenhoek van de pagina.

 3. Het venster Registreer een nieuwe toepassing wordt geopend. Vul de verplichte velden in.

 4. Als de standaard toepassing gedeeld moet worden met meerdere accounts, selecteert u Nee in het optieveld  Alleen voor dit account?

 5. Klik op Opslaan om de toepassing op te slaan en uw toepassings-ID en -geheim te genereren.

2. Toegangstoken ophalen

Omdat Learning Manager gebruikmaakt van OAUTH2.0 is een toegangstoken vereist om leermiddelen te vinden met behulp van openbare API. Het toegangstoken kan worden opgehaald met behulp van een vernieuwingstoken, een client-ID of een clientgeheim.

2.1 Vernieuwingstoken

 • OAuth Code ophalen

OAuth code is vereist om vernieuwingstoken op te halen. Learning Manager leidt de gebruiker door naar de omleidings-URL met de OAuth-code wanneer hij/zij is aangemeld met de onderstaande url (OAuth-code-extractie wordt geïllustreerd in het "oauthredirect.html"-bestand in de voorbeeldtoepassing):

https://learningmanager.adobe.com/oauth/o/authorize
client_id= <application_id>
&redirect_uri=<redirect_uri>
&state=<dummy_data>
&scope=learner:read,learner:write
&response_type=CODE
&account=<account_id>
&email=<email_id>

Hier is de client_id de toepassings-ID die in stap 1 verkregen werd.
redirect_url is de redirect_url die in stap 1 werd ingesteld.
state zijn alle dummygegevens op basis waarvan we de omleidingslink moeten filteren om OAuth code te krijgen. Scope is het studentenbereik dat in stap 1 ingesteld werd.
response_typee is altijd "CODE".
account is een optioneel veld
email is een optioneel veld
* Als zowel de account-ID als de e-mail worden verstrekt, kan de gebruiker zich via bovenstaande URL aanmelden bij hetzelfde account. Dit eindpuntvoorbeeld wordt weergegeven in het bestand "index.html" in de voorbeeldtoepassing.

 • Vernieuwingstoken ophalen

Zodra OAuth code is ontvangen, kan het vernieuwingstoken worden opgehaald met behulp van de ontvangen OAuth code, de client-ID en het clientgeheim vanaf het onderstaande eindpunt:

https://learningmanager.adobe.com/oauth/token

Als antwoord op uw postaanvraag ontvangt u het volgende:

i. refresh_token
ii. access_token
iii. user_id
iv. expires_in
v. user_role
vi. account_id

2.2 Toegangstoken ophalen uit vernieuwingstoken

Om uw toegangstoken op te halen, stuurt u nog een verzoek met uw refresh_token, client_id en client_secret als post body naar de onderstaande URL:

https://learningmanager.adobe.com/oauth/token/refresh

Als antwoord op uw postverzoek ontvangt u het volgende:
i. refresh_token
ii. access_token
iii. user_id
iv. expires_in
v. user_role
vi. account_id

3. Ophalen van leermiddelen met behulp van openbare API

Als derde stap moet u het toegangsticker gebruiken om bronnen uit Learning Manager op te halen met behulp van public API .  Een toegangstoken is verplicht voor iedere openbare API -aanroep en moet in de koptekst worden toegevoegd, zoals in de voorbeeldtoepassing wordt geïllustreerd.

Insluitbare speler

Toepassingen van derden kunnen gebruikmaken van een geïntegreerde speler om de inhoud van een leerobject af te spelen.

Open een cursus in de insluitbare speler

 1. Maak een insluitbare URL aan

Om een cursus te openen met behulp van de insluitbare speler, moet u een insluitbare URL maken, zoals hieronder weergegeven:

https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=<v2-api course id>&access_token=<access_token>

Hier moet lo_id voldoen aan het V2 API cursus-id-formaat.

Voorbeeld: https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=course:123456&access_token=45b269b75ac65d6696d53617f512450f

Certificeringen, leerprogramma's en taakhulpen kunnen ook worden afgespeeld in de insluitbare speler.

Voorbeelden: https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=certification:12345&access_token=c1a4847dfbf4007826a027d481b93c1e

https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=learningProgram:12345&access_token=c1a4847dfbf4007826a027d481b93c1e

https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=jobAid:1234&access_token=c1a4847dfbf4007826a027d481b93c1e

     2. Zet deze URL in het "src" attribuut van iframe.

Insluitbare speler sluiten

window.addEventListener("message", function closePlayer(){
   if(event.data === "status:close"){
     //handle closing event
   }
});

Tutorial voor voorbeeldtoepassing

Het bijgevoegde pdf-document bevat een tutorial voor de voorbeeldtoepassing.

Downloaden

Adobe-logo

Aanmelden bij je account