Adobe Photoshop Lightroom op het web

Leer hoe u met Adobe Photoshop Lightroom op het web uw foto's kunt bekijken, bewerken, organiseren en delen.

Met Adobe Photoshop Lightroom op het web kunt u uw foto's eenvoudig bekijken, organiseren en delen. U kunt in Adobe Photoshop Lightroom op het web uw foto's ook bewerken. Zo kunt u ze bijvoorbeeld uitsnijden, aanpassen en er voorinstellingen op toepassen.

Om Lightroom op het web te gebruiken, gaat u naar lightroom.adobe.com en meldt u zich aan met uw Adobe ID of uw Facebook-, Google- of Apple-account.

Aanmelden

 1. Ga naar https://lightroom.adobe.com.

 2. Klik op Aanmelden om u aan te melden met uw Adobe ID of uw Facebook-, Google- of Apple-account. U kunt ook op Een gratis proefversie starten klikken om uw proefversie van Lightroom te starten.

  Lightroom op het web
  Lightroom op het web

  Nadat u zich hebt aangemeld, is het eerste venster dat wordt geopend de weergave Alle foto's. Dit is een tijdlijnweergave van al uw Lightroom-cloudfoto's, gesorteerd per maand. Foto's die geen deel uitmaken van een album worden hier ook weergegeven.

Leren werken met de werkruimte

Weergave startscherm

Klik op het pictogram Home om uw Recente bewerkingen, Albums en Geïmporteerde bestanden te bekijken. Of navigeer eenvoudig naar de weergave Alle foto's. In het startscherm kunt u ook een aantal interactieve Zelfstudies bekijken en een voorproefje krijgen van inspirerende bewerkingen door andere leden van de fotocommunity in de weergave Ontdekken.

Weergave Startscherm
Weergave Startscherm

Weergave Alle foto's

Klik op het pictogram Mijn foto's om de weergave Alle foto's te openen. Dit is een op een tijdlijn gebaseerde weergave van alle foto's in al uw albums die u hebt gemaakt in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten, desktop of het web.

Weergave Alle foto's
Weergave Alle foto's

Gebruik de zoekbalk om naar foto's te zoeken aan de hand van trefwoorden. U kunt uw mediabestanden ook filteren op basis van waarderingen, vlaggen en bestandstype (foto's of video's). Klik hiervoor op .

Filteren

A. Filteren op waarderingen B. Filteren op vlag C. Filteren op bestandstype (foto's of video's) 

Weergave Gedeelde albums

Klik op het tabblad Gedeeld  in het linkerdeelvenster om te navigeren naar de weergave Gedeelde albums, een lijst met alle albums die u openbaar hebt gedeeld. In deze weergave kunt u ook de albums bekijken die met u zijn gedeeld.

Gedeelde albums

Rasterweergave (al uw foto's bekijken)

Met de rasterweergave kunt u alle foto's in een album bekijken. Klik op een album om de foto's in de rasterweergave te tonen.

Rasterweergave

U kunt met behulp van de zoekbalk in het deelvenster boven in het scherm naar foto's zoeken aan de hand van trefwoorden. U kunt ook foto's filteren door op te klikken.

Loepweergave (één foto bekijken en voorbereiden om een foto te bewerken)

Klik op een foto in de rasterweergave om hem in de loepweergave te openen. Bij deze weergave wordt één foto getoond. In deze weergave kunt u Aanpassingen en Voorinstellingen toepassen, en ook de tool Uitsnijden gebruiken.

De loepweergave is het venster waarin u de meeste acties voor een foto kunt uitvoeren. U kunt een foto niet alleen aanpassen, maar u kunt ook een vlag instellen, de foto leuk vinden, er een sterrenclassificatie aan toekennen of een opmerking toevoegen.

U kunt in het deelvenster aan de rechterkant van het scherm op klikken om de foto te delen en op klikken om het origineel of de laatste versie te downloaden.

Loepweergave

Organiseren

Foto's of video's toevoegen aan een album

U kunt foto's toevoegen in de weergave Alle foto's of aan een bepaald album. U kunt uw foto's doorzoeken en selecteren en ze naar het gewenste album uploaden of slepen.

Door foto's bladeren en ze selecteren

 1. Selecteer de weergave Alle foto's of een album dat u hebt aangemaakt waar u de foto's aan wilt toevoegen.

 2. Klik op (onder Lr) linksboven in het venster.

 3. In het dialoogvenster dat verschijnt, bladert u naar de map en selecteert u een of meer foto's die u wilt toevoegen. Klik op Openen.

 4. Boven in het scherm verschijnt een blauwe voortgangsbalk voor het uploaden. U kunt ook op klikken in de rechterbovenhoek om de voortgang van de upload weer te geven.

De foto's vanaf uw computer slepen

 1. Selecteer de weergave Alle foto's of een album dat u hebt aangemaakt waar u de foto's aan wilt toevoegen.

 2. Navigeer in de Verkenner (Windows) of Finder (Mac) op uw computer naar de gewenste map en selecteer een of meer foto's of video's die u wilt uploaden.

 3. Sleep de geselecteerde bestanden naar de webpagina van Lightroom in uw webbrowser. Er verschijnt een blauwe markering over het raster. Laat de geselecteerde foto's los op dit gebied.

  slepen

  U kunt ook de geselecteerde bestanden naar een album slepen in het deelvenster Albums aan de linkerkant. Er verschijnt een blauwe markering op dat album. Laat de geselecteerde bestanden los boven het gewenste album.

 4. Boven in het scherm verschijnt een blauwe voortgangsbalk voor het uploaden. U kunt ook op klikken in de rechterbovenhoek om de voortgang van de upload weer te geven.

Albums ordenen in mappen

Mappen kunnen albums of andere mappen bevatten en worden weergegeven in het deelvenster Mijn foto's.

Een map maken:

 1. Klik links in het deelvenster Mijn foto's op het pictogram + naast Albums.

 2. Klik op Map maken.

 3. Sleep een of meerdere albums onder de map.

 4. U kunt ook submappen aanmaken en hier albums aan toevoegen.

Foto's zoeken en filteren

U kunt foto's op eenvoudige wijze zoeken met behulp van trefwoorden in de zoekbalk. U kunt ook naar foto's zoeken aan de hand van objecten op de foto's. Zo kunt u bijvoorbeeld snel zoeken naar alle foto's met bergen of auto's .

Om foto's te filteren, klikt u op naast de zoekbalk, waarbij u de volgende filteropties kunt gebruiken:

 • Waarderingen: Gebruik   om foto's weer te geven met een hogere waardering dan een bepaald aantal sterren. U kunt bijvoorbeeld foto's weergeven met een waardering van drie sterren of hoger.
 • Vlaggen: Vind foto's die zijn gemarkeerd met een vlag, zijn geweigerd, of geen vlag hebben.
 • Alleen foto's tonen
 • Alleen video's tonen
Filteren

Metagegevens van foto's weergeven

Selecteer een foto in de loepweergave en klik op het pictogram Info tonen in het deelvenster aan de rechterkant van het scherm. U kunt het deelvenster Info bekijken met metagegevens van de foto zoals gebruikte camera, afmetingen, bestandsgrootte en meer. U kunt ook de titel en het bijschrift van de geselecteerde foto toevoegen en bewerken.

Een vlag of sterrenclassificatie instellen

In de loepweergave kunt u met de pictogrammen in het deelvenster onder in het scherm de geselecteerde foto voorzien van een vlag of sterrenclassificatie.

Foto's verwijderen

Let op:

Als u een foto verwijdert, wordt deze verwijderd uit uw Lightroom-foto 's en uit alle gesynchroniseerde apparaten, albums en gedeelde galerieën. U kunt verwijderde foto's binnen 60 dagen na het verwijderen terughalen. Zie Verwijderde foto's openen en herstellen voor meer informatie.

Als u een foto wilt verwijderen:

 1. In de rasterweergave van Alle foto's of wanneer u een album opent, klikt u rechtsboven in de fotominiatuur op om de foto te selecteren.

  Om opeenvolgende foto's te selecteren in de rasterweergave houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u op de eerste en de laatste foto.

 2. Klik op Verwijderen in het deelvenster bovenin.

Foto's bewerken

Een foto uitsnijden, roteren en rechttrekken

Klik in de loepweergave op het pictogram Uitsnijden en roteren in het rechterdeelvenster. U kunt de geselecteerde foto roteren, rechttrekken, omdraaien en uitsnijden met behulp van een beeldverhouding.

Uitsnijden en roteren

Om de foto uit te snijden, selecteert u een beeldverhouding en sleept u de randen en hoeken van de hulplijn voor uitsnijden.

Je kunt ook:

Draaien en roteren Draai of roteer de foto om de verticale of horizontale as.
Rechttrekken Sleep de schuifregelaar Hoek om de foto recht te trekken. U kunt ook op Auto klikken om de foto automatisch recht te trekken.

Voorinstellingen toevoegen

Tik in de loepweergave op het pictogram Voorinstellingen in het menu Bewerken. U kunt een voorinstelling kiezen uit een lijst met vooraf ingestelde effecten. Om een voorinstelling toe te passen, selecteert u de voorinstelling en klikt u op Opslaan en afsluiten.

Voorinstellingen

Voorinstellingen toepassen

Klik in de loepweergave op het pictogram Bewerken in het rechterdeelvenster om het histogram weer te geven en de foto te bewerken met behulp van verschillende schuifregelaars in de vervolgkeuzelijsten van Profiel, Licht, Kleur, Effecten en Optica. Selecteer een van de vervolgkeuzelijsten en gebruik de schuifregelaars om de foto aan te passen.

Vanaf de in juni 2022 uitgebrachte versie kunt u ook de intensiteit van de toegepaste voorinstelling regelen met de schuifregelaar Hoeveelheid-voorinstelling.

Profiel

Klik in het Profielvenster op de vervolgkeuzelijst of kies voor Bladeren om diverse profielen te selecteren en toe te passen op uw foto. Met profielen kunt u bepalen hoe kleuren en tinten in uw foto's worden weergegeven. Zie voor meer informatie over profielen de optie Profielen.

Automatisch

Klik in het deelvenster Licht op AUTO om automatisch de beste aanpassingen toe te passen op schuifregelaars zoals Belichting, Contrast, Hooglicht, Schaduwen, Witte tinten en Zwarte tinten in uw foto.

Licht

In het deelvenster Licht kunt u het algemene toonbereik van uw foto aanpassen. Ga voor meer informatie naar Licht.

Kleur

Gebruik de schuifregelaars in het deelvenster Kleur om de kleuren van uw foto aan te passen. Ga voor meer informatie naar Kleur.

Effecten

In het deelvenster Effecten kunt u effecten toepassen op uw foto, zoals Helderheid, Nevel verwijderen, Vignet en Korrel. Ga voor meer informatie over deze effecten naar Effecten.

OPTICA

In het deelvenster Optica kunt u veelvoorkomende problemen met cameralenzen bij bepaalde afstanden, f-stops en brandpuntsafstanden corrigeren. Ga voor meer informatie naar Optica.

Bewerken

Opnieuw instellen op Origineel

Klik in de loepweergave op het pictogram in het rechterdeelvenster en selecteer Herstellen naar origineel om terug te keren naar de originele en onbewerkte foto.

Herstellen tot openen

Klik in de loepweergave op het pictogram in het rechter deelvenster en selecteer Herstellen tot openen om de laatste bewerkingen die op de foto zijn toegepast ongedaan te maken.

Herstellen

Downloaden of delen

Een album delen

U kunt een album nu delen en anderen uitnodigen om het te bekijken of eraan bij te dragen. U kunt ook foto's selecteren die geen deel uitmaken van een album, deze delen via een uitnodiging en anderen vragen bij te dragen aan het album. Op deze manier hebt u eenvoudig op één plek toegang tot al uw gewenste foto’s.

Voer de volgende stappen uit om een album te delen en anderen uit te nodigen voor een album:

 1. Selecteer het album dat u wilt delen in het deelvenster Mijn foto's aan de linkerzijde.

 2. Klik op het pictogram Delen en uitnodigen in de rechterbovenhoek.

 3. Klik in het dialoogvenster Delen en uitnodigen op Deelbare koppeling krijgen.

  Deelbare koppeling krijgen

 4. Toegang via koppeling is standaard ingesteld in Kan iedereen bekijken. Hiermee wordt een openbare koppeling gemaakt, waardoor iedereen met de koppeling uw album kan bekijken.

  U kunt ook de instelling Toegang tot koppeling wijzigen in Alleen uitnodigen om een persoonlijke koppeling te maken waarmee alleen leden die u uitnodigt, uw album kunnen bekijken of eraan bijdragen.

 5. Klik op om de koppeling te kopiëren en deze met anderen te delen. Als Toegang via koppeling is ingesteld op Kan iedereen bekijken, kunt u ook op het Facebook- of Twitter-pictogram klikken om het album op deze sociale-mediasites te delen.

  Als u anderen wilt uitnodigen om uw album te bekijken of eraan bij te dragen, voert u hun e-mailadressen in het gedeelte Uitnodigen in en klikt u op Uitnodigen. De genodigden ontvangen vervolgens een e-mail om toegang te krijgen tot uw album.

 6. In het gedeelte Uitnodigen kunt u de lijst met e-mailadressen bekijken waarnaar u de uitnodiging hebt verzonden. Klik naast elk e-mailadres op de vervolgkeuzelijst om de instelling voor albumtoegang van die persoon in te stellen:

  • Kan bekijken De genodigde kan het gedeelde album bekijken, opmerkingen toevoegen aan foto's en deze als favoriet markeren.
  • Kan bijdragen De genodigde kan foto's toevoegen aan het gedeelde album, opmerkingen toevoegen aan foto's en deze markeren als favoriet.
  • Verwijderen Hiermee verwijdert u de genodigde uit de lijst voor het gedeelde album.
  Delen en uitnodigen

 7. Op het tabblad Instellingen kunt u de volgende instellingen bewerken:

  • Onder Algemeen:
   • Downloads (JPG) en exporteren toestaan Selecteer deze instelling om anderen de mogelijkheid te geven de gedeelde reeks foto's te downloaden.
   • Metagegevens tonen Selecteer deze instelling om anderen de mogelijkheid te geven metagegevens van de gedeelde reeks foto's weer te geven.
   • Locatiegegevens tonen Selecteer deze instelling om anderen de mogelijkheid te geven locatiegegevens van de gedeelde reeks foto's weer te geven. Deselecteer de optie om locatie-informatie te verbergen.
   • Opmerkingen en Vind-ik-leuks toestaan Deze instelling is standaard geselecteerd, zodat uw kijkers opmerkingen en vind-ik-leuks voor uw gedeelde foto's kunnen plaatsen. Schakel deze optie uit om te voorkomen dat kijkers commentaar geven of iets leuk vinden.
  • Onder Koppeling:
   • Verzoeken tot toegang toestaan Deze instelling is standaard geselecteerd om mensen de mogelijkheid te geven om toegang tot uw gedeelde foto's te vragen

Foto's leuk vinden of opmerkingen toevoegen in een gedeeld album

U kunt foto's leuk vinden of opmerkingen toevoegen in een gedeeld album. Hiervoor opent u een gedeeld album en klikt u op de gewenste foto om hem in loepweergave te openen. Klik op in het deelvenster onder aan het scherm om het deelvenster Activiteit te openen. U kunt die foto vervolgens leuk vinden of een opmerking toevoegen.

Een foto downloaden

Klik op een foto om hem in de loepweergave te openen en klik in het deelvenster aan de rechterkant van het scherm op om de foto te downloaden. U kunt vervolgens kiezen of u het Origineel of de Nieuwste versie wilt downloaden.

Origineel

Download de originele foto die u hebt geüpload. Alleen u kunt het origineel downloaden. Mensen die uw gedeelde foto bekijken, kunnen het origineel niet downloaden.

Nieuwste versie

Download de nieuwste bewerkte foto in JPG-indeling-.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account