Leer hoe u met Adobe Photoshop Lightroom op het web uw foto's kunt bekijken, bewerken, organiseren en delen.

Met Adobe Photoshop Lightroom op het web kunt u uw foto's eenvoudig bekijken, organiseren en delen. U kunt in Adobe Photoshop Lightroom op het web uw foto's ook bewerken. Zo kunt u ze bijvoorbeeld uitsnijden, aanpassen en er voorinstellingen op toepassen.

Om Lightroom op het web te gebruiken, gaat u naar lightroom.adobe.com en meldt u zich aan met uw Adobe ID of uw Facebook- of Google-account.

Aanmelden

 1. Ga naar https://lightroom.adobe.com.

 2. Klik op Aanmelden om u aan te melden met uw Adobe ID of uw Facebook- of Google-account. U kunt ook op Probeer nu gratis klikken om uw proefversie van Lightroom te starten.

  Nadat u zich hebt aangemeld, is het eerste venster dat wordt geopend de weergave Alle foto's. Dit is een tijdlijnweergave van al uw Lightroom-cloudfoto's, gesorteerd per maand. Foto's die geen deel uitmaken van een album worden hier ook weergegeven.

Leren werken met de werkruimte

Dashboardweergave

De Dashboardweergave in het deelvenster aan de linkerkant van het scherm toont een lijst met recente activiteiten, zoals:

 • Uw statistieken Toont het aantal geüploade foto's, video's en albums.
 • Nieuws en updates Toont de lijst met de nieuwste updates in functies en verbeteringen.
 • Lightroom Download Lightroom op uw Mac of Windows-computer.
 • Lightroom mobile Download en installeer Lightroom voor mobiele apparaten op uw apparaat met iOS of Android.

U kunt ook cursussen en zelfstudies volgen over het gebruik van Lightroom in combinatie met Photoshop.

Dashboard

Weergave Alle foto's

Het eerste venster dat wordt geopend, is de weergave Alle foto's. Dit is een op een tijdlijn gebaseerde weergave van alle foto's in al uw albums die u hebt gemaakt in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten, desktop of het web.

all_photos

Gebruik de zoekbalk om naar foto's te zoeken aan de hand van trefwoorden. U kunt uw mediabestanden ook filteren op basis van waarderingen, vlaggen en bestandstype (foto's of video's). Click hiervoor op . U kunt er ook voor kiezen om uw foto's te sorteren op datum of relevantie door op te klikken.

Filter

Weergave Albums

Klik op Alles tonen in het deelvenster aan de linkerkant van het scherm om alle albums te zien die u hebt aangemaakt in Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten, desktop of het web. Klik op Album maken om een album aan te maken of klik op  in het deelvenster aan de linkerkant om een album of map aan te maken.

show_all

Elk weergegeven album heeft de volgende pictogrammen in de rechterbenedenhoek. Met elk pictogram kunt u:

Foto's uploaden naar uw album.

 Uw album delen.

Albuminstellingen bewerken zoals titel en omslagfoto. U kunt uw album ook openbaar maken, een presentatie aanmaken of het album verwijderen.

Rasterweergave (al uw foto's bekijken)

Met de rasterweergave kunt u alle foto's in een album bekijken. Klik op een album om de foto's in de rasterweergave te tonen.

grid_view

U kunt met behulp van de zoekbalk in het deelvenster boven in het scherm naar foto's zoeken aan de hand van trefwoorden. U kunt ook foto's filteren door op te klikken. Om meer foto's te uploaden, een presentatie te maken en een album te delen, klikt u op de betreffende optie in het deelvenster boven in het scherm.

top_panel_in_gridview

Om uw foto's te sorteren, klikt u op het pictogram rechtsboven in het scherm:

sort_in_grid_view

Vlagstatus Klik op een vlagstatus om foto's te bekijken aan de hand van hun vlagstatus: Zonder vlag, Gekozen of Geweigerd.

Sorteren op opnametijdstip Selecteer een van de sorteeropties om de foto's weer te geven op basis van het opnametijdstip. Door nogmaals op de optie te klikken, schakelt u tussen oplopende en aflopende sorteervolgorde.

Aangepaste volgorde Sorteer uw foto's op basis van een aangepaste sorteervolgorde die is opgegeven in Lightroom Classic of Lightroom voor desktop.


Loepweergave (één foto bekijken en voorbereiden om een foto te bewerken)

Klik op een foto in de rasterweergave om hem in de loepweergave te openen. Bij deze weergave wordt één foto getoond. Klik op Deze foto bewerken om toegang te krijgen tot de bewerkingsmodus. Hier kunt u aanpassingen doorvoeren, voorinstellingen instellen en de tool Uitsnijden toepassen.

De loepweergave is het venster waarin u de meeste acties voor een foto kunt uitvoeren. U kunt een foto niet alleen aanpassen, maar u kunt ook een vlag instellen, de foto leuk vinden, er een sterrenclassificatie aan toekennen of een opmerking toevoegen.

U kunt in het deelvenster aan de rechterkant van het scherm op klikken om de foto te delen en op klikken om het origineel of de laatste versie te downloaden.

loupe_view

Organiseren

Foto's of video's toevoegen aan een album

U kunt foto's toevoegen in de weergave Alle foto's of aan een bepaald album. U kunt uw foto's doorzoeken en selecteren en ze naar het gewenste album uploaden of slepen.

Door foto's bladeren en ze selecteren

 1. Selecteer de weergave Alle foto's of een album dat u hebt aangemaakt waar u de foto's aan wilt toevoegen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op (onder Lr) linksboven in het venster.
  • Klik op   in het deelvenster boven in het scherm, boven het raster.
 3. In het dialoogvenster dat verschijnt, bladert u naar de map en selecteert u een of meer foto's die u wilt toevoegen. Klik op Openen.

 4. Boven in het scherm verschijnt een blauwe voortgangsbalk voor het uploaden. U kunt ook op klikken in de rechterbovenhoek om de voortgang van de upload weer te geven. Wanneer het uploaden is voltooid, verschijnt er een blauwe melding. Klik op Vernieuwen om de geüploade foto's weer te geven.

  Het woord NIEUW verschijnt bij het album waar de foto's aan zijn toegevoegd.

De foto's vanaf uw computer slepen

 1. Selecteer de weergave Alle foto's of een album dat u hebt aangemaakt waar u de foto's aan wilt toevoegen.

 2. Navigeer in de Verkenner (Windows) of Finder (Mac) op uw computer naar de gewenste map en selecteer een of meer foto's of video's die u wilt uploaden.

 3. Sleep de geselecteerde bestanden naar de webpagina van Lightroom in uw webbrowser. Er verschijnt een blauwe markering over het raster. Laat de geselecteerde foto's los op dit gebied.

  drag_and_drop

  U kunt ook de geselecteerde bestanden naar een album slepen in het deelvenster Albums aan de linkerkant. Er verschijnt een blauwe markering op dat album. Laat de geselecteerde bestanden los boven het gewenste album.

  drap_and_drop_toalbum
 4. Boven in het scherm verschijnt een blauwe voortgangsbalk voor het uploaden. U kunt ook op klikken in de rechterbovenhoek om de voortgang van de upload weer te geven. Wanneer het uploaden is voltooid, verschijnt er een blauwe melding. Klik op Vernieuwen om de geüploade foto's weer te geven.

  Het woord NIEUW verschijnt bij het album waar de foto's aan zijn toegevoegd.

Albums ordenen in mappen

Mappen kunnen albums of andere mappen bevatten en worden weergegeven in het deelvenster Albums.

Om een map aan te maken:

 1. Klik in het deelvenster Albums aan de linkerkant op het plusteken.

 2. Klik op Map maken.

 3. Sleep een of meerdere albums onder de map.

 4. U kunt ook submappen aanmaken en hier albums aan toevoegen.

Foto's zoeken en filteren

U kunt foto's op eenvoudige wijze zoeken met behulp van trefwoorden in de zoekbalk. U kunt ook naar foto's zoeken aan de hand van objecten op de foto's. Zo kunt u bijvoorbeeld snel zoeken naar alle foto's met bergen of auto's .

Om foto's te filteren, klikt u op naast de zoekbalk, waarbij u de volgende filteropties kunt gebruiken:

 • Waarderingen: Gebruik   om foto's weer te geven met een hogere waardering dan een bepaald aantal sterren. U kunt bijvoorbeeld foto's weergeven met een waardering van drie sterren of hoger.
 • Vlaggen: Vind foto's die zijn gemarkeerd met een vlag, zijn geweigerd, of geen vlag hebben.
 • Alleen foto's tonen
 • Alleen video's tonen
search_bar

Metagegevens van foto's weergeven

Selecteer een foto in de rasterweergave en klik op het pictogram Info tonen in het deelvenster aan de rechterkant van het scherm. U kunt het deelvenster Info bekijken met metagegevens van de foto zoals gebruikte camera, afmetingen, bestandsgrootte en meer. U kunt ook de titel en het bijschrift van de geselecteerde foto toevoegen en bewerken.

Een vlag of sterrenclassificatie instellen

In de loepweergave kunt u met de pictogrammen in het deelvenster onder in het scherm de geselecteerde foto voorzien van een vlag of sterrenclassificatie.

flag_or_rate_icons

Foto's verwijderen

Let op:

Als u een foto verwijdert, wordt deze verwijderd uit uw Lightroom-foto 's en uit alle gesynchroniseerde apparaten, albums en gedeelde galerieën. U kunt deze handeling niet ongedaan maken en de verwijderde foto kan later niet worden teruggehaald.

Als u een foto wilt verwijderen:

 1. In de rasterweergave van Alle foto's of wanneer u een album opent, klikt u rechtsboven in de fotominiatuur op om de foto te selecteren.

  Om opeenvolgende foto's te selecteren in de rasterweergave houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u op de eerste en de laatste foto.

 2. Klik op Verwijderen in het deelvenster bovenin.

  Hiermee wordt de foto definitief verwijderd. Hij wordt verwijderd uit uw Lightroom-foto's en uit alle gesynchroniseerde apparaten, albums en gedeelde galerieën. Deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.

Foto's bewerken

Een foto uitsnijden, roteren en rechttrekken

U kunt de geselecteerde foto roteren, rechttrekken, omdraaien en uitsnijden met behulp van een beeldverhouding.

In de loepweergave klikt u op Deze foto bewerken linksboven in het scherm. In de bewerkingsmodus kunt u de geselecteerde foto uitgebreid bewerken en deze bewerkingen synchroniseren met de aangesloten apparaten.

Foto's uitsnijden in Lightroom Classic CC

Om de foto uit te snijden, selecteert u een beeldverhouding en sleept u de randen en hoeken van de hulplijn voor uitsnijden.

Je kunt ook:

Draaien en roteren Draai of roteer de foto om de verticale of horizontale as.
Rechttrekken Sleep de schuifregelaar Hoek om de foto recht te trekken. U kunt ook op Auto klikken om de foto automatisch recht te trekken.

Voorinstellingen toevoegen

U kunt een voorinstelling kiezen uit een lijst met vooraf ingestelde effecten. Om een voorinstelling toe te passen, selecteert u de voorinstelling en klikt u op Opslaan en afsluiten.

Presets

Aanpassingen doorvoeren

Bekijk de histogram en bewerk de foto met verschillende schuifregelaars in de vervolgkeuzelijsten Profiel, Licht, Kleur, Effecten en Gesplitste tinten. Selecteer een van de vervolgkeuzelijsten en gebruik de schuifregelaars om de foto aan te passen.

Profiel

Klik in het Profielvenster op de vervolgkeuzelijst of kies voor Bladeren om diverse profielen te selecteren en toe te passen op uw foto. Met profielen kunt u bepalen hoe kleuren en tinten in uw foto's worden weergegeven. Zie voor meer informatie over profielen de optie Profielen.

Automatisch

Klik in het deelvenster Licht op AUTO om automatisch de beste aanpassingen toe te passen op schuifregelaars zoals Belichting, Contrast, Hooglicht, Schaduwen, Witte tinten en Zwarte tinten in uw foto.

Licht

In het deelvenster Licht kunt u het algemene toonbereik van uw foto aanpassen. Ga voor meer informatie naar Licht.

Kleur

Gebruik de schuifregelaars in het deelvenster Kleur om de kleuren van uw foto aan te passen. Ga voor meer informatie naar Kleur.

Effecten

In het deelvenster Effecten kunt u effecten toepassen op uw foto, zoals Helderheid, Nevel verwijderen, Vignet en Korrel. Ga voor meer informatie over deze effecten naar Effecten.

Gesplitste tinten

In het deelvenster Gesplitste tinten kunt u een gesplitste-tinteffect aanmaken waarbij een andere kleur wordt toegepast op de schaduwen en hooglichten in uw foto. Ga voor meer informatie naar Gesplitste tinten.

lr_web_edit_adjust

Herstellen naar originele foto

Klik in het bewerkingsscherm op Terugkeren naar origineel in het bovenste deelvenster om terug te keren naar de originele en onbewerkte foto.

Bewerkingen ongedaan maken

Klik in het bovenste deelvenster van het bewerkingsscherm op Bewerkingen ongedaan maken om de laatste bewerkingen op de foto ongedaan te maken.

Downloaden of delen

U kunt uw foto's of albums eenvoudig delen als openbare URL en het thema en de weergave van uw foto's aanpassen en ze op Facebook, Twitter en Google+ plaatsen. U kunt ze ook delen in uw Lightroom-galerie en als onlineproject publiceren met behulp van Adobe Portfolio. U kunt een JPG-bestand van de bewerkte of originele foto downloaden in Lightroom.

Een album delen

 1. Selecteer het album dat u wilt delen in het deelvenster Albums aan de linkerzijde.

 2. Klik in het bovenste deelvenster van het scherm op .

  Hier vindt u de volgende opties om te delen:

  Deel dit album Open de deelinstellingen voor dit album.

  Album toevoegen aan galerie Deel dit album, inclusief de foto's, in uw galerie.

  Een nieuw gedeeld item maken Deel foto's en voeg een eigen tekst en lay-out toe.

  U kunt ze ook verzenden naar:

  Adobe Portfolio Een gepersonaliseerde website om uw fotografie tentoon te stellen.

 3. Selecteer een van de mogelijke opties:

  Deel dit album Bekijk het dialoogvenster Albuminstellingen. In dit dialoogvenster kunt u de volgende tabbladen gebruiken:

  • Algemeen Bewerk de titel en voeg de omslagfoto toe.
  • Delen Deel het album als openbare URL.
  • Presentatie Maak een presentatie.
  • Verwijderen Verwijder het album.

  Album toevoegen aan galerie Plaats of deel uw album via een openbare URL met Lightroom Gallery.

  Een nieuw gedeeld item maken Bewerk de albuminstellingen en deel de foto's. U kunt de weergave-instellingen aanpassen in Thema en Weergave. Wanneer u klaar bent met bewerken, wordt er een openbare URL aangemaakt die u op Facebook, Twitter, of Google+ kunt plaatsen.

  Verzenden naar: Adobe Portfolio Publiceer het album als een nieuwe pagina op Adobe Portfolio.

Geselecteerde foto's delen

 1. In de rasterweergave van Alle foto's of in een open album selecteert u de foto's die u wilt delen. Om een foto te selecteren, beweegt u de muis eroverheen en klikt u op rechtsboven in de foto. Klik vervolgens op meerdere foto's om ze te selecteren.

  select_photos_toshare
 2. Klik op Delen in het deelvenster bovenin. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met het aantal geselecteerde foto's en de volgende optie om ze te delen:

  Een nieuw gedeeld item maken Deel foto's en voeg een eigen tekst en lay-out toe.

  U kunt ze ook verzenden naar:

  Adobe Portfolio Een gepersonaliseerde website om uw fotografie tentoon te stellen.

  share_photos
 3. Kies een van de volgende opties:

  Delen: Een nieuw gedeeld item maken Bewerk instellingen zoals Titel, Auteur, Omslagfoto en meer. U kunt de weergave-instellingen ook aanpassen met Thema en Weergave. Wanneer u klaar bent met bewerken, wordt er een openbare URL aangemaakt die u op Facebook, Twitter, of Google+ kunt delen.

  share_photos_on_socialmedia

  Verzenden naar: Adobe Portfolio Publiceer uw foto's als een online project op Adobe Portfolio.

  send_to_adobe_portfolio
  Bewerk de instellingen en klik op Doorgaan om de foto's in Adobe Portfolio te publiceren.

Foto's leuk vinden of opmerkingen toevoegen in een gedeeld album

U kunt foto's leuk vinden of opmerkingen toevoegen in een gedeeld album. Hiervoor opent u een gedeeld album en klikt u op de gewenste foto om hem in loepweergave te openen. Klik op in het deelvenster aan de rechterkant van het scherm om het deelvenster Activiteit te openen. U kunt die foto vervolgens leuk vinden of een opmerking toevoegen.

Een foto downloaden

Klik op een foto om hem in de loepweergave te openen en klik in het deelvenster aan de rechterkant van het scherm op om de foto te downloaden. U kunt vervolgens kiezen of u het Origineel of de Nieuwste versie wilt downloaden.

Origineel

Download de originele foto die u hebt geüpload. Alleen u kunt het origineel downloaden. Mensen die uw gedeelde foto bekijken, kunnen het origineel niet downloaden.

Nieuwste versie

Download de nieuwste bewerkte foto in JPG-indeling-.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid