Vanaf Lightroom voor desktop versie 2.4 en Lightroom voor mobiele apparaten (iOS en Android) versie 4.4 kunt u binnen 60 dagen na het verwijderen foto's openen en herstellen die u hebt verwijderd. De foto's die u verwijdert, worden gesynchroniseerd op de verschillende platforms: Lightroom voor desktop, Lightroom voor mobiele apparaten (iOS en Android) en Lightroom op het web. Foto's die uit Lightroom Classic zijn verwijderd en gesynchroniseerd, kunnen ook op dezelfde plaats worden geopend. Als uw verwijderde foto's nog niet zijn gesynchroniseerd naar de cloud, kunt u ze nog steeds openen vanuit de toepassing waarin u ze hebt verwijderd. Vervolgens kunt u de foto's ophalen of definitief verwijderen, zodat ze later niet meer kunnen worden bekeken of hersteld.

Verwijderde foto's bekijken

 1. Open Lightroom voor desktop, Lightroom voor mobiele apparaten, of Lightroom op het web.

 2.  Klik op het pictogram Mijn foto's.

 3. U kunt het album Verwijderd bekijken met het totale aantal verwijderde foto's uit Lightroom voor desktop, voor mobiele apparaten en voor het web. Open Verwijderd om uw verwijderde foto's te zien. 

Opmerking:

 • U kunt verwijderde foto's binnen 60 dagen na het verwijderen bekijken en herstellen. 
 • Lightroom voor desktop en Lightroom op het web geven de foto's in oplopende volgorde weer op basis van het aantal dagen dat u nog over hebt om ze te herstellen. Lightroom voor mobiele apparaten groepeert de foto's en geeft ze in dezelfde volgorde weer.

Verwijderde foto's herstellen

 1. Open het album Verwijderd (zie Verwijderde foto's weergeven voor toegang tot dit album).

 2. Selecteer de foto's die u wilt herstellen.

 3. Klik op het pictogram Herstellen.

  In Lightroom voor desktop kunt u ook Control ingedrukt houden en klikken (MacOS)/met de rechtermuisknop klikken (Windows) en Foto herstellen selecteren.

  De geselecteerde foto's worden vervolgens hersteld in Alle foto's en alle albums waarin de foto's zich eerder bevonden.

  Opmerking:

  Alle bijbehorende metagegevens worden hersteld, behalve de stapelgegevens. Mogelijk moet u foto's die als stapel zijn verwijderd, opnieuw stapelen.

 4. (Optioneel) Als u alle foto's in het album Verwijderd wilt herstellen, klikt u op het pictogram met drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteert u Alles herstellen.

Foto's definitief verwijderen

 1. Open het album Verwijderd (zie Verwijderde foto's weergeven voor toegang tot dit album).

 2. Selecteer alle foto's die u definitief wilt verwijderen.

  Opmerking:

  Als u de geselecteerde foto's definitief hebt verwijderd, kunnen ze later niet meer worden hersteld.

 3. Klik op het pictogram Verwijderen . Klik in het dialoogvenster Definitief verwijderen op Verwijderen.

  In Lightroom voor desktop kunt u ook Control ingedrukt houden en klikken (MacOS)/met de rechtermuisknop klikken (Windows) en Foto definitief verwijderen selecteren.

 4. (Optioneel) Als u alle foto's in het album Verwijderd definitief wilt verwijderen, klikt u op het pictogram met drie puntjes in de rechterbovenhoek en selecteert u Alles definitief verwijderen.