Ondersteunde afbeeldingsindelingen

Leer meer over de afbeeldingsindelingen die u in Lightroom Classic en Lightroom kunt importeren en bewerken.

Camera Raw-indelingen

Een Camera Raw-bestand bevat onverwerkte afbeeldingsgegevens uit de beeldsensor van de digitale camera. Door de meeste camerafabrikanten worden afbeeldingsgegevens opgeslagen in een eigen camera-indeling. Lightroom kan de gegevens van de meeste camera's lezen en deze tot een kleurenfoto verwerken. U kunt de RAW-afbeeldingsgegevens voor uw foto verwerken en interpreteren met de besturingselementen in de module Ontwikkelen.

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Digital Negative-indeling (DNG)

Digital Negative (DNG) is een openbaar beschikbare archiefindeling voor Raw-bestanden die zijn gegenereerd door digitale camera's. Omdat er geen open standaard bestaat voor de Raw-bestanden die worden gegenereerd door afzonderlijke cameramodellen, zijn fotografen er met DNG van verzekerd dat zij in de toekomst toegang hebben tot hun bestanden. U kunt Raw-bestanden die specifiek zijn voor een cameramodel in Lightroom Classic omzetten in DNG-bestanden.

Ga naar www.adobe.com/nl/dng voor meer informatie over de Digital Negative-bestandsindeling (DNG). Hier vindt u uitgebreide informatie en een koppeling naar een gebruikersforum. In Lightroom kunt u 32-bits DNG-afbeeldingen importeren.

HEIF/HEIC

Moderne camera-apparaten bieden de mogelijkheid om HEIF-/.heic-foto's vast te leggen.

  • macOS - 
    Lightroom Classic en Lightroom ondersteunen HEIF-/.heic-bestanden op macOS High Sierra v10.13 of nieuwer.
  • Windows - Lightroom Classic en Lightroom ondersteunen HEIF-/.heic-bestanden op Windows 10.

Zie Ondersteuning voor HEIC- en HEVC-mediabestanden in Lightroom en Camera Raw voor meer informatie.

TIFF-indeling

De TIFF-indeling (Tagged-Image File Format, ook wel TIF) wordt gebruikt om bestanden tussen toepassingen en computerplatforms uit te wisselen. TIFF is een flexibele indeling voor bitmapafbeeldingen, die door vrijwel alle teken-, beeldbewerkings- en paginaopmaakprogramma's wordt ondersteund. Ook kunnen nagenoeg alle bureauscanners TIFF-afbeeldingen produceren. Lightroom ondersteunt grote documenten die zijn opgeslagen in de TIFF-indeling (maximaal 65.000 pixels per zijde). De meeste andere toepassingen, waaronder oudere versies van Photoshop (eerder dan Photoshop CS), ondersteunen echter geen documenten die groter zijn dan 2 GB. In Lightroom kunt u 8-bits, 16-bits en 32-bits TIFF-afbeeldingen importeren.

De TIFF-bestandsindeling biedt meer compressie en grotere compatibiliteit met industriestandaarden dan de Photoshop-indeling (PSD) en is de aanbevolen indeling voor de uitwisseling van bestanden tussen Lightroom en Photoshop.

In Lightroom Classic kunt u TIFF-afbeeldingen exporteren met een bitdiepte van 8 of 16 bits per kanaal.

JPEG-indeling

JPEG (Joint Photographic Experts Group) is een indeling die vaak wordt gebruikt om foto's en andere continutoonafbeeldingen weer te geven in webfotogalerieën, presentaties en andere onlinediensten. Bij de JPEG-indeling blijven alle kleurgegevens van een RGB-afbeelding behouden, maar wordt het bestand gecomprimeerd door selectief gegevens te verwijderen. Een JPEG-afbeelding wordt bij het openen automatisch gedecomprimeerd. In de meeste gevallen levert de instelling voor de hoogste kwaliteit een resultaat op dat nauwelijks van het origineel valt te onderscheiden.

Photoshop-indeling (PSD)

De Photoshop-indeling PSD is de standaardbestandsindeling van Photoshop. Als u een PSD-bestand met lagen in Lightroom wilt importeren en hiermee wilt werken, moet u het bestand eerst in Photoshop opslaan met de voorkeur Compatibiliteit met PSD en PSB maximaliseren ingeschakeld. U vindt deze optie in het Photoshop-deelvenster Bestandsbeheer van het dialoogvenster Voorkeuren. In Lightroom kunt u PSD-bestanden met een bitdiepte van 8 bits of 16 bits per kanaal importeren en opslaan. Als u met 32-bits afbeeldingen wilt werken in Lightroom, moet u uw bestand in de TIFF- of PSB-indeling opslaan.

Indeling voor grote documenten (PSB)

Geïntroduceerd in Lightroom Classic CC 9.2 (versie van februari 2020)

De indeling voor grote documenten (PSB-bestand) in Lightroom Classic ondersteunt documenten tot 65.000 pixels aan de lange zijde en een maximale grootte van 512 megapixels. Net als bij het PSD-bestandsindeling moet u het bestand in Photoshop opslaan met de voorkeur Compatibiliteit met PSD en PSB maximaliseren ingeschakeld. Camera Raw 12.2 of hoger is vereist voor het gebruik van de functie Bewerken in Photoshop van Lightroom Classic met PSB-afbeeldingen.

Opmerking:
  • PSB-bestanden worden momenteel alleen ondersteund door Lightroom Classic.
  • PSB-bestanden in het CYMK-kleurprofiel kunnen niet worden geüpload naar Adobe Cloud. 
  • PSB-bestanden kunnen niet worden gesynchroniseerd in het Lightroom-ecosysteem.

CMYK-bestanden

Lightroom importeert CMYK-bestanden, maar aanpassingen en uitvoer worden in de RGB-kleurruimte uitgevoerd.

PNG-indeling

De indeling PNG (Portable Network Graphics) werd oorspronkelijk ontwikkeld als octrooiloos alternatief voor GIF. PNG wordt gebruikt voor compressie zonder verlies en voor het weergeven van afbeeldingen op het web. In tegenstelling tot GIF ondersteunt PNG wel 24-bits afbeeldingen en produceert deze indeling achtergrondtransparantie zonder gekartelde randen. Sommige webbrowsers bieden echter geen ondersteuning voor PNG-afbeeldingen. De PNG-indeling ondersteunt RGB-afbeeldingen en afbeeldingen in de modi Geïndexeerde kleuren, Grijswaarden en Bitmap zonder alfakanalen. Bij de PNG-indeling blijft transparantie in grijswaarden- en RGB-afbeeldingen behouden.

Videobestanden

Raadpleeg de volgende bronnen voor gerelateerde informatie:

Uitzonderingen op bestandsindelingen

Lightroom ondersteunt de volgende bestandstypen niet:

  • Adobe Illustrator
  • NEF-bestanden van een Nikon-scanner
  • Bestanden die groter zijn dan 65.000 pixels per zijde of die groter zijn dan 512 megapixel.
Opmerking:

Als u foto's van een scanner wilt importeren, scant u de foto's met behulp van de scannersoftware in TIFF- of DNG-indeling en importeert u deze bestanden vervolgens in Lightroom.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account