Lightroom geeft tweemaal dezelfde vaste schijf weer

Probleem

In het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek wordt uw externe vaste schijf per abuis tweemaal weergegeven.

Deelvenster Mappen geeft een vaste schijf tweemaal weer

Oplossing

Let op:

Maak een back-up van uw catalogus voordat u de volgende stappen uitvoert. Als u handmatig een back-up van een catalogus wilt maken, selecteert u Bewerken > Catalogusinstellingen > Back-up van catalogus maken> Telkens wanneer Lightroom wordt afgesloten. Vervolgens verlaat u Lightroom. 

Zie Back-up van een catalogus maken voor gerelateerde informatie.

 1. Nadat u een back-up heeft gemaakt, start u Lightroom opnieuw.

 2. Verbind de vaste schijf (MijnBoek) die wordt herhaald.  

  Opmerking:

  In dit artikel worden de namen MijnBoek, Tijdelijk, Fred en Marieke gebruikt om de oplossingsstappen duidelijk te illustreren. 

  • MijnBoek staat voor de vaste schijf die tweemaal in het deelvenster Mappen van Lightroom wordt weergegeven.
  • Tijdelijk is een andere tijdelijke schijf die nodig is om het probleem op te lossen.
  • Fred enMarieke zijn dummymappen die op de schijf Tijdelijk worden gemaakt om het probleem op te lossen.    
 3. In het deelvenster Mappen (module Bibliotheek) klikt u op beide vermeldingen van MijnBoek om ze uit te vouwen. 

  Nadat u beide schijven heeft uitgevouwen, noteert u alle mappen op het hoogste niveau die u onder elke schijf worden weergegeven.  

 4. Houd de schijf MijnBoek aangesloten en sluit nog een vaste schijf (Tijdelijk) aan op uw computer.

 5. Navigeer in de Verkenner (Window) of Finder (Mac) naar de vaste schijf Tijdelijk op uw computer.

  Op de vaste schijf Tijdelijk maakt u nieuwe, lege mappen die overeenkomt met de mappen op het hoogste niveau die u in stap 3 hebt genoteerd.

  Bijvoorbeeld:

  • Als er vijf mappen op het hoogste niveau onder de eerste vermelding van MijnBoek in Lightroom stonden, maakt u vijf nieuwe lege mappen op de vaste schijf Tijdelijk. U kunt ze als volgt een naam geven: Fred1, Fred2, ..., Fred5.

  • En als er vijf mappen op het hoogste niveau onder de tweede vermelding van MijnBoek in Lightroom stonden, maakt u ook daarvoor vijf nieuwe lege mappen op de vaste schijf Tijdelijk. U kunt ze als volgt een naam geven: Marieke1, Marieke2, ..., Marieke5.
 6. Ga nu terug naar het deelvenster Mappen in Lightroom.

  Onder de eerste vermelding van MijnBoek doet u het volgende voor elke map op het hoogste niveau:

  1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op een map op het hoogste niveau en selecteer Maplocatie bijwerken in het contextmenu. 
  2. In het dialoogvenster dat verschijnt, navigeert u naar de locatie van de vaste schijf Tijdelijk en kiest u de overeenkomstige map Fred, die u in stap 5 hebt gemaakt.

  Onder de tweede vermelding van MijnBoek doet u het volgende voor elke map op het hoogste niveau:

  1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op een map op het hoogste niveau en selecteer Maplocatie bijwerken in het contextmenu.
  2. In het dialoogvenster dat verschijnt, navigeert u naar de locatie van de vaste schijf Tijdelijk en kiest u de overeenkomstige map Marieke, die u in stap 5 hebt gemaakt.
  Opmerking:

  Op dit punt moeten beide vermeldingen van de vaste schijf MijnBoek verdwijnen en moeten de mappen Fred enMarieke worde weergegeven op de schijf Tijdelijk in het deelvenster Mappen.  

 7. Nu moet u de locatie van elk van de mappen genaamd Fred en Marieke op de vast schijf Tijdelijk bijwerken naar hun oorspronkelijke maplocaties op de schijf MijnBoek.

  Doe op de schijf Tijdelijk in het deelvenster Mappen het volgende voor alle mappen genaamd Fred en Marieke:

  1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op de map en selecteer Maplocatie bijwerken in het contextmenu. 
  2. In het dialoogvenster dat verschijnt, navigeert u naar de locatie van de vaste schijf MijnBoek en kiest u de oorspronkelijke map (zoals genoteerd in stap 3) die overeenkomt met de map Fred/Marieke.
  Opmerking:

  Als u een melding krijgt dat de map al in Lightroom aanwezig is, selecteert u Samenvoegen.

Alle originele mappen op het hoogste niveau moeten nu hersteld zijn onder één schijf genaamd MijnBoek

Opmerking:

Als u op welk moment dan ook uw back-upcatalogus terug wilt halen, leest u Een back-upcatalogus herstellen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?