Een back-upstrategie plannen

In Lightroom Classic kunt u instellen dat er bij het afsluiten van het programma regelmatig een back-up van de catalogus wordt gemaakt. Back-ups die in Lightroom Classic worden gemaakt, omvatten alleen het catalogusbestand. U moet van uw bewerkte foto's en alles wat vanuit Lightroom Classic is geëxporteerd, afzonderlijk een back-up maken.

Het uitvoeren van regelmatige catalogusback-ups is slechts één onderdeel van een uitgebreide back-upstrategie. Houd rekening met het volgende wanneer u een back-upstrategie opstelt:

 • Vergeet niet dat hoe vaker u een back-up van uw catalogus en foto's maakt, hoe minder gegevens u verliest in geval van een crash of beschadiging.
 • Bewaar de back-upexemplaren van uw foto's en catalogus indien mogelijk op een afzonderlijke vaste schijf, gescheiden van uw werkbestanden.
 • Overweeg het gebruik van speciale back-upsoftware om het proces te automatiseren en wijzigingen tussen uw werk- en back-upbestanden te synchroniseren.
 • Als u zich zorgen maakt dat uw back-upbestanden mogelijk per ongeluk worden gewist, maak dan redundante back-ups op extra schijven of op media met de eigenschap Alleen-lezen, zoals dvd's.
 • Bewaar uw back-upschijf voor extra veiligheid op een andere plaats dan uw werkschijf, bij voorkeur op een externe locatie of in een brandwerende kluis.
 • Overweeg om kopieën van uw foto's te maken wanneer u ze importeert. U beschikt dan echter alleen over een kopie van uw originele foto's, niet van uw bewerkte foto's. Zie Een back-up van foto's maken tijdens het importeren.
Lightroom Classic slaat back-ups van catalogi standaard op de volgende locaties op:
 
 • Windows: \Gebruikers\[gebruikersnaam]\Afbeeldingen\Lightroom\[catalogusnaam]\Back-ups\
 • Mac OS: /Gebruikers/[gebruikersnaam]/Afbeeldingen/Lightroom/[catalogusnaam]/Back-ups\
In de map Back-ups wordt een map gemaakt met de datum en tijd van de back-up: JJJJ-MM-DD UUMN. (De tijd wordt weergegeven met een 24-uurs klok zonder dubbele punt tussen de uren en minuten.) De back-upcatalogus wordt in de map met datumstempel opgeslagen onder dezelfde naam als de actieve catalogus. 
 
Elke keer dat er een back-up wordt gemaakt, wordt er een nieuwe catalogus geschreven. Om ruimte op uw vaste schijf te besparen, kunt u oude back-upbestanden verwijderen of comprimeren. Zorg ook dat u schrijftoegang hebt tot de locatie waar u de back-up wilt opslaan.

Opmerking:

Het wordt niet aanbevolen om back-up- of herstelbewerkingen in Time Machine™ op een Mac OS X uit te voeren terwijl u Lightroom Classic gebruikt.

Opmerking:

Lightroom Classic/Lightroom 6.1 voor Mac kan geen zip-bestanden maken van catalogi groter dan 4 GB. Dit komt doordat het standaardhulpprogramma voor het uitpakken in Mac OS geen archieven groter dan 4 GB aankan en dergelijke catalogi als beschadigd weergeeft.

Back-up van de catalogus plannen

 1. Kies Bewerken > Catalogusinstellingen (Windows) of Lightroom Classic  > Catalogusinstellingen (Mac OS).

 2. Kies in het gebied Back-up maken van het deelvenster Algemeen een optie in het pop-upmenu Back-up van catalogus maken:

  De eerstvolgende keer dat Lightroom wordt afgesloten

  De eerstvolgende keer dat u Lightroom Classic afsluit, wordt er een back-up van de catalogus gemaakt. Daarna wordt de optie voor Back-up van catalogus maken gewijzigd in Nooit.

  Telkens wanneer Lightroom wordt afgesloten

  Elke keer wanneer u Lightroom Classic afsluit, wordt er een back-up van de catalogus gemaakt. Er wordt dus altijd een back-up gemaakt van de wijzigingen die u aanbrengt tijdens een werksessie.

  Eenmaal per dag bij het afsluiten van Lightroom

  Elke dag dat u voor de eerste keer Lightroom Classic afsluit, wordt er een back-up van de catalogus gemaakt. Als u Lightroom Classic meer dan één keer per dag afsluit, wordt er van alle verdere wijzigingen pas de volgende dag een back-up gemaakt.

  Eén keer per week bij het afsluiten van Lightroom

  Er wordt één keer per week een back-up van de catalogus gemaakt. Als u Lightroom Classic vaker afsluit, wordt er van alle verdere wijzigingen pas de volgende week een back-up gemaakt.

  Eén keer per maand, bij het afsluiten van Lightroom

  Er wordt één keer per maand een back-up van de catalogus gemaakt. Als u Lightroom Classic vaker afsluit, wordt er van alle verdere wijzigingen pas de volgende maand een back-up gemaakt.

  Nooit

  Er worden geen back-ups uitgevoerd door Lightroom Classic. (Niet aanbevolen.)

Automatisch een back-up van een catalogus maken

 1. Sluit Lightroom Classic af wanneer er een back-up van uw catalogus is gepland in de Catalogusinstellingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Back-up van catalogus maken op Back-up maken om een back-up te maken van de catalogus op de standaardlocatie. Sluit vervolgens Lightroom Classic af.

  U kunt ook een van de volgende opties selecteren voordat u op Back-up maken klikt:

  Back-upmap

  Dit is de standaardlocatie waar back-ups door Lightroom Classic worden opgeslagen. Klik op Kiezen om de back-up op een andere locatie op te slaan.

  Integriteit testen voordat er een back-up wordt gemaakt

  Hiermee wordt gecontroleerd of de catalogus beschadigd is voordat Lightroom Classic de back-up voltooit. Wanneer u de integriteit van een catalogus laat testen, duurt het langer om een back-up van de catalogus te maken. U loopt echter minder risico dat er gegevens verloren gaan.

  Opmerking:

  U kunt de integriteit ook testen wanneer u de catalogus opent. Selecteer in het deelvenster Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren achtereenvolgens Bij het starten de volgende catalogus gebruiken > Vragen bij het starten van Lightroom. Start Lightroom Classic vervolgens op. Selecteer Integriteit van deze catalogus testen in het dialoogvenster Catalogus selecteren en klik vervolgens op Openen.

  Catalogus optimaliseren na het maken van een back-up

  Hiermee wordt het databasebestand opgeschoond en opnieuw ingedeeld zodat de catalogus sneller en efficiënter werkt.

  Overslaan tot morgen

  Als u ervoor hebt gekozen om één keer per dag een back-up van de catalogus te maken, klikt u hierop om de bewerking een dag uit te stellen.

  Overslaan tot volgende week

  Als u ervoor hebt gekozen om één keer per week een back-up van de catalogus te maken, klikt u hierop om de bewerking een week uit te stellen.

  Overslaan tot volgende maand

  Als u ervoor hebt gekozen om één keer per maand een back-up van de catalogus te maken, klikt u hierop om de bewerking een maand uit te stellen.

  Deze keer overslaan

  Klik hierop om de back-up uit te stellen tot de volgende keer dat u Lightroom Classic afsluit.

  Het dialoogvenster Back-up van catalogus maken in Lightroom Classic CC

Handmatig een back-up van een catalogus maken

 1. Kies Bewerken > Catalogusinstellingen (Windows) of Lightroom Classic > Catalogusinstellingen (Mac OS).

 2. Kies Back-up van catalogus maken > De eerstvolgende keer dat Lightroom wordt afgesloten.

  Een back-up van de catalogus maken wanneer Lightroom de eerstvolgende keer wordt afgesloten
 3. Sluit het venster en sluit vervolgens Lightroom Classic af.

Een back-upcatalogus herstellen

 1. Kies Bestand > Catalogus openen.

 2. Navigeer naar de locatie van de back-upcatalogus.
 3. Selecteer de back-upversie van het .lrcat-bestand en klik op Openen.

 4. (Optioneel) Kopieer de back-upcatalogus naar de locatie van de originele catalogus om deze te vervangen.

Videozelfstudie: Een back-up maken van uw catalogus

Videozelfstudie: Een back-up maken van uw catalogus
Adobe TV