Handboek Annuleren

Back-up van een catalogus maken

 1. Handboek voor Lightroom Classic
 2. Inleiding tot Lightroom Classic
  1. Nieuwe functies in Lightroom Classic
  2. Systeemvereisten Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Algemene vragen
  4. Belangrijke concepten in Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic-zelfstudies
  6. Functieoverzicht | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x-versies
 3. Lightroom en Adobe-services
  1. Creative Cloud-bibliotheken
  2. Adobe Stock gebruiken in Creative Cloud apps
 4. Lightroom voor mobiele apparaten, tv en op internet
  1. Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten en Apple TV | Veelgestelde vragen
  2. Synchroniseren van Lightroom Classic met Lightroom-ecosysteem
  3. Mobiele apps voor Photoshop
 5. Foto's importeren
  1. Foto's importeren van een camera of kaartlezer
  2. Foto's importeren van een map op een harde schijf
  3. Foto's automatisch importeren
  4. Foto's importeren uit Photoshop Elements
  5. Foto's importeren van een aangesloten camera
  6. Importopties opgeven
  7. Voorkeuren voor importeren instellen
  8. De Bestandsnaamsjablooneditor en de Tekstsjablooneditor
 6. Workflows
  1. Maskeren toepassen in foto's
  2. Uw foto's exporteren en als JPEG-bestanden opslaan
  3. Uw foto's exporteren en van een watermerk voorzien
  4. Uw foto's importeren
  5. Aanpassingspenseel: de basisprincipes
  6. Aanpassingen met de kleurtintcurve
  7. Geavanceerde videopresentaties
  8. De witbalans aanpassen
  9. Een contactblad maken
  10. Verbeter uw workflow met Lightroom Classic
  11. Aanpassingen met Vage lens
  12. Bewerken en exporteren in HDR
 7. Werkruimte
  1. Basisbegrippen voor werkruimten
  2. Voorkeuren instellen voor werken in Lightroom Classic
  3. De bibliotheek op een tweede beeldscherm weergeven
  4. Naamplaatjes en moduleknoppen aanpassen
  5. Voeg een watermerk toe aan uw foto's in Lightroom Classic
  6. Kleurbeheer
 8. Foto's tonen
  1. Toon foto's
  2. Door foto's bladeren en ze vergelijken
  3. Weergaveopties Bibliotheek instellen
  4. Foto's delen voor opmerkingen en feedback
  5. Slimme voorvertoningen
 9. Catalogi en bestanden beheren
  1. Veelgestelde vragen over Lightroom Classic-catalogus
  2. De manier waarop een Lightroom Classic-catalogus werkt
  3. Catalogi maken en beheren
  4. Back-up van een catalogus maken
  5. Ontbrekende foto's zoeken
  6. Mappen maken en beheren
  7. Foto's in mappen beheren
 10. Kaarten
  1. Werken met de module Kaart
 11. Foto's ordenen in Lightroom Classic
  1. Gezichtsherkenning
  2. Werken met fotoverzamelingen
  3. Foto's groeperen in stapels
  4. Foto's voorzien van vlaggen, labels en classificaties
  5. Trefwoorden gebruiken
  6. Metagegevens: Basisprincipes en handelingen
  7. Foto's zoeken in de catalogus
  8. Met video's werken in Lightroom Classic
  9. Geavanceerde handelingen voor metagegevens
  10. Het deelvenster Snel ontwikkelen gebruiken
 12. Foto's verwerken en ontwikkelen
  1. Basisbeginselen van de module Ontwikkelen
  2. Panorama's en HDR-panorama's maken
  3. Flat-field-correctie
  4. Vervormd perspectief in foto's corrigeren met Upright
  5. Afbeeldingskwaliteit verbeteren met Verbeteren
  6. Werken met tinten en kleuren van foto's
  7. Maskeren
  8. Lokale aanpassingen toepassen
  9. Foto's samenvoegen tot een HDR-afbeelding
  10. Opties in de module Ontwikkelen
  11. Foto's retoucheren
  12. Rode ogen en dierenogen corrigeren
  13. De tool Radiaalfilter gebruiken
  14. De verbeterde tool Vlekken verwijderen gebruiken
 13. Foto's exporteren
  1. Foto's exporteren naar vaste schijf of cd
  2. Foto's exporteren uit Lightroom Classic
  3. Foto's online publiceren
  4. Exporteren naar vaste schijf met behulp van Services voor publiceren
  5. Voorinstellingen voor exporteren en andere instellingen
 14. Werken met externe editors
  1. Voorkeuren voor extern bewerken
  2. Foto's van Lightroom Classic openen en bewerken in Photoshop of Photoshop Elements
 15. Presentaties
  1. Presentaties maken
  2. Deelvensters en tools in de module Presentatie
  3. De dialay-out instellen
  4. Bedekkingen toevoegen aan dia's
  5. Presentaties afspelen en exporteren
 16. Foto's afdrukken
  1. De module Afdrukken: Basiskennis
  2. Lay-outs en sjablonen van de module Afdrukken
  3. Werken met opties en instellingen voor afdruktaken
 17. Fotoboeken
  1. Fotoboeken maken
 18. Webgalerieën
  1. Webgalerieën maken
  2. De deelvensters en tools in de module Web gebruiken
  3. Lay-outs voor webgalerieën
  4. Werken met webgaleriesjablonen en instellingen
  5. Webfotogalerieën voorvertonen, exporteren en uploaden
 19. Sneltoetsen
  1. Sneltoetsen
 20. Problemen oplossen 
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

Een back-upstrategie plannen

In Lightroom Classic kunt u instellen dat er bij het afsluiten van het programma regelmatig een back-up van de catalogus wordt gemaakt. Back-ups die in Lightroom Classic worden gemaakt, omvatten alleen het catalogusbestand. U moet van uw bewerkte foto's en alles wat vanuit Lightroom Classic is geëxporteerd, afzonderlijk een back-up maken.

Het uitvoeren van regelmatige catalogusback-ups is slechts één onderdeel van een uitgebreide back-upstrategie. Houd rekening met het volgende wanneer u een back-upstrategie opstelt:

 • Vergeet niet dat hoe vaker u een back-up van uw catalogus en foto's maakt, hoe minder gegevens u verliest in geval van een crash of beschadiging.
 • Bewaar de back-upexemplaren van uw foto's en catalogus indien mogelijk op een afzonderlijke vaste schijf, gescheiden van uw werkbestanden.
 • Overweeg het gebruik van speciale back-upsoftware om het proces te automatiseren en wijzigingen tussen uw werk- en back-upbestanden te synchroniseren.
 • Als u zich zorgen maakt dat uw back-upbestanden mogelijk per ongeluk worden gewist, maak dan redundante back-ups op extra schijven of op media met de eigenschap Alleen-lezen, zoals dvd's.
 • Bewaar uw back-upschijf voor extra veiligheid op een andere plaats dan uw werkschijf, bij voorkeur op een externe locatie of in een brandwerende kluis.
 • Overweeg om kopieën van uw foto's te maken wanneer u ze importeert. U beschikt dan echter alleen over een kopie van uw originele foto's, niet van uw bewerkte foto's. Zie Een back-up van foto's maken tijdens het importeren.
Lightroom Classic slaat back-ups van catalogi standaard op de volgende locaties op:  
 • Windows: \Gebruikers\[gebruikersnaam]\Afbeeldingen\Lightroom\[catalogusnaam]\Back-ups\
 • Mac OS: /Gebruikers/[gebruikersnaam]/Afbeeldingen/Lightroom/[catalogusnaam]/Back-ups\
In de map Back-ups wordt een map gemaakt met de datum en tijd van de back-up: JJJJ-MM-DD UUMN. (De tijd wordt weergegeven met een 24-uurs klok zonder dubbele punt tussen de uren en minuten.) De back-upcatalogus wordt in de map met datumstempel opgeslagen onder dezelfde naam als de actieve catalogus.    Elke keer dat er een back-up wordt gemaakt, schrijft Lightroom Classic een nieuwe catalogus. Om ruimte op uw vaste schijf te besparen, kunt u oude back-upbestanden verwijderen of comprimeren. Zorg ook dat u schrijftoegang hebt tot de locatie waar u de back-up wilt opslaan.
Opmerking:

Het wordt niet aanbevolen om back-up- of herstelbewerkingen in Time Machine™ op een Mac OS X uit te voeren terwijl u Lightroom Classic gebruikt.

Opmerking:

Lightroom Classic/Lightroom 6.1 voor Mac kan geen zip-bestanden maken van catalogi groter dan 4 GB. Dit komt doordat het standaardhulpprogramma voor het uitpakken in Mac OS geen archieven groter dan 4 GB aankan en dergelijke catalogi als beschadigd weergeeft.

Back-up van de catalogus plannen

 1. Kies Bewerken > Catalogusinstellingen (Windows) of Lightroom Classic  > Catalogusinstellingen (Mac OS).

 2. Kies in het gebied Back-up maken van het deelvenster Algemeen een optie in het pop-upmenu Back-up van catalogus maken:

  De eerstvolgende keer dat Lightroom wordt afgesloten

  De eerstvolgende keer dat u Lightroom Classic afsluit, wordt er een back-up van de catalogus gemaakt. Daarna wordt de optie voor Back-up van catalogus maken gewijzigd in Nooit.

  Telkens wanneer Lightroom wordt afgesloten

  Elke keer wanneer u Lightroom Classic afsluit, wordt er een back-up van de catalogus gemaakt. Er wordt dus altijd een back-up gemaakt van de wijzigingen die u aanbrengt tijdens een werksessie.

  Eenmaal per dag bij het afsluiten van Lightroom

  Elke dag dat u voor de eerste keer Lightroom Classic afsluit, wordt er een back-up van de catalogus gemaakt. Als u Lightroom Classic meer dan één keer per dag afsluit, wordt er van alle verdere wijzigingen pas de volgende dag een back-up gemaakt.

  Eén keer per week bij het afsluiten van Lightroom

  Er wordt één keer per week een back-up van de catalogus gemaakt. Als u Lightroom Classic vaker afsluit, wordt er van alle verdere wijzigingen pas de volgende week een back-up gemaakt.

  Eén keer per maand, bij het afsluiten van Lightroom

  Er wordt één keer per maand een back-up van de catalogus gemaakt. Als u Lightroom Classic vaker afsluit, wordt er van alle verdere wijzigingen pas de volgende maand een back-up gemaakt.

  Nooit

  Er worden geen back-ups uitgevoerd door Lightroom Classic. (Niet aanbevolen.)

Automatisch een back-up van een catalogus maken

 1. Sluit Lightroom Classic af wanneer er een back-up van uw catalogus is gepland in de Catalogusinstellingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Back-up van catalogus maken op Back-up maken om een back-up te maken van de catalogus op de standaardlocatie. Sluit vervolgens Lightroom Classic af.

  U kunt ook een van de volgende opties selecteren voordat u op Back-up maken klikt:

  Back-upmap

  Dit is de standaardlocatie waar back-ups door Lightroom Classic worden opgeslagen. Klik op Kiezen om de back-up op een andere locatie op te slaan.

  Integriteit testen voordat er een back-up wordt gemaakt

  Hiermee wordt gecontroleerd of de catalogus beschadigd is voordat Lightroom Classic de back-up voltooit. Wanneer u de integriteit van een catalogus laat testen, duurt het langer om een back-up van de catalogus te maken. U loopt echter minder risico dat er gegevens verloren gaan.

  Opmerking:

  U kunt de integriteit ook testen wanneer u de catalogus opent. Selecteer in het deelvenster Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren achtereenvolgens Bij het starten de volgende catalogus gebruiken > Vragen bij het starten van Lightroom. Start Lightroom Classic vervolgens op. Selecteer Integriteit van deze catalogus testen in het dialoogvenster Catalogus selecteren en klik vervolgens op Openen.

  Catalogus optimaliseren na het maken van een back-up

  Hiermee wordt het databasebestand opgeschoond en opnieuw ingedeeld zodat de catalogus sneller en efficiënter werkt.

  Overslaan tot morgen

  Als u ervoor hebt gekozen om één keer per dag een back-up van de catalogus te maken, klikt u hierop om de bewerking een dag uit te stellen.

  Overslaan tot volgende week

  Als u ervoor hebt gekozen om één keer per week een back-up van de catalogus te maken, klikt u hierop om de bewerking een week uit te stellen.

  Overslaan tot volgende maand

  Als u ervoor hebt gekozen om één keer per maand een back-up van de catalogus te maken, klikt u hierop om de bewerking een maand uit te stellen.

  Deze keer overslaan

  Klik hierop om de back-up uit te stellen tot de volgende keer dat u Lightroom Classic afsluit.

  Het dialoogvenster Back-up van catalogus maken in Lightroom Classic CC

Handmatig een back-up van een catalogus maken

 1. Kies Bewerken > Catalogusinstellingen (Windows) of Lightroom Classic > Catalogusinstellingen (Mac OS).

 2. Kies Back-up van catalogus maken > De eerstvolgende keer dat Lightroom wordt afgesloten.

  Een back-up van de catalogus maken wanneer Lightroom de eerstvolgende keer wordt afgesloten

 3. Sluit het venster en sluit vervolgens Lightroom Classic af.

Een back-upcatalogus herstellen

 1. Zoek het back-upbestand en pak dit uit. 

 2. Kies Bestand > Catalogus openen.

 3. Navigeer naar de locatie van de back-upcatalogus.
 4. Selecteer de back-upversie van de .lrcat- en .lrcat-gegevensbestanden en klik op Openen.

 5. (Optioneel) Kopieer de back-upcatalogus naar de locatie van de originele catalogus om deze te vervangen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?