Objecten in een afbeelding tellen

 Beëindiging van 3D-functies in Photoshop

De 3D-functies van Photoshop worden in toekomstige updates verwijderd. Gebruikers die met 3D werken wordt aangeraden om de nieuwe Substance 3D-collectie van Adobe te verkennen, de volgende generatie 3D-tools van Adobe. Hier vindt u meer informatie over het beëindigen van de 3D-functies van Photoshop: Photoshop 3D | Algemene vragen over de 3D-functies die niet meer beschikbaar zijn.

Opmerking:

In Photoshop CS6 maakt de 3D-functionaliteit deel uit van Photoshop Extended. Alle functies van Photoshop Extended maken deel uit van Photoshop. Photoshop kent geen afzonderlijke Extended-versie.

Met de tool Tellen kunt u objecten in een afbeelding tellen. Als u objecten handmatig wilt tellen, klikt u met de tool Tellen op de afbeelding. Photoshop houdt dan bij hoe vaak u klikt. Het aantal wordt weergegeven op het element en in de optiebalk van de tool Tellen. Telnummers worden opgeslagen wanneer u een bestand opslaat.

Photoshop kan bovendien automatisch meerdere geselecteerde gebieden in een afbeelding tellen en de resultaten opnemen in het deelvenster Metingslogbestand. Zie Een meting uitvoeren.

De elementen in een afbeelding handmatig tellen

 1. Selecteer de tool Tellen onder de tool Pipet in het deelvenster Tools.
 2. Kies opties voor de tool Tellen.

  Telgroep

  Er wordt een standaardtelgroep gemaakt wanneer u telnummers aan de afbeelding toevoegt. U kunt meerdere telgroepen maken, elke groep met een eigen naam, markering- en labelgrootte en kleur. Wanneer u telnummers aan de afbeelding toevoegt, wordt de telling van de geselecteerde telgroep verhoogd. Klik op het oogpictogram om een telgroep te tonen of te verbergen. Klik op het mappictogram om een telgroep te maken en op het verwijderpictogram om een telgroep te verwijderen. Kies naam wijzigen in het menu Telgroep om de naam van een telgroep te wijzigen.

  Kleur

  Klik op de kleurkiezer om de kleur voor de telgroep in te stellen.

  Markeringsgrootte

  Voer een waarde tussen 1 en 10 in of wijzig de waarde met de schuifregelaar.

  Labelgrootte

  Voer een waarde tussen 8 en 72 in of wijzig de waarde met de schuifregelaar.

 3. Klik op de afbeelding om een nummermarkering en een label toe te voegen:
  • U verplaatst de markering voor tellen door de muisaanwijzer op de markering of het nummer te plaatsen totdat de cursor verandert in richtingspijltjes, en vervolgens te slepen. (Houd Shift ingedrukt en klik om het slepen te beperken tot horizontale of verticale verplaatsingen.)

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik om een markering te verwijderen. De totale telling wordt dan bijgewerkt.

  • Klik op Wissen op de optiebalk om de telling voor de geselecteerde telgroep op 0 in te stellen.

  Opmerking:

  Reeds in het metingslogbestand opgenomen tellingen worden niet gewijzigd wanneer u telnummers uit de afbeelding verwijdert.

 4. (Optioneel) U kunt telgroepen wijzigen door een andere groep in het menu Telgroep te selecteren of te klikken op het mappictogram en een telgroep te maken. Als u weer klikt, wordt de geselecteerde telgroep bijgewerkt.
 5. (Optioneel) Telnummers weergeven of verbergen:
  • Kies Weergave > Tonen > Tellen.

  • Kies Weergave > Extra's, Weergave > Tonen > Alles of Weergave > Tonen > Geen.

 6. (Optioneel) Kies Analyse > Metingen opnemen of klik op Metingen opnemen in het deelvenster Metingslogbestand om het getelde aantal op te nemen in het metingslogbestand.
  Opmerking:

  Als u een telling wilt opnemen in het metingslogbestand, moet Aantal zijn geselecteerd als een gegevenspunt voor metingen. Kies Analyse > Gegevenspunten selecteren > Aangepast en selecteer het gegevenspunt Aantal in het gebied Tool Tellen.

 7. (Optioneel) Kies Bestand > Opslaan om telnummers en telgroepen die u aan de afbeelding hebt toegevoegd, op te slaan.

Automatisch tellen met gebruik van een selectie

U kunt de functie voor automatisch tellen van Photoshop gebruiken om meerdere selectiegebieden in een afbeelding te tellen. Definieer de selectiegebieden met de toverstaf of de opdracht Kleurbereik.

 1. Selecteer de toverstaf of kies Selecteren > Kleurbereik.
 2. Maak een selectie met de objecten in de afbeelding die u wilt tellen. U bereikt de beste resultaten wanneer u een afbeelding gebruikt met objecten die scherp afsteken tegen de achtergrond.
  • Als u de toverstaf gebruikt, kunt u de optie Tolerantie verhogen of verlagen om de objecten die u wilt tellen, beter te kunnen selecteren in de afbeelding. Schakel de opties Anti-alias en Aangrenzend uit.

  • Voor Kleurbereik stelt u de overeenkomst en de geselecteerde kleuren in om de geselecteerde gebieden in de afbeelding precies goed af te stemmen (zie Een kleurbereik selecteren).

 3. Kies Analyse > Gegevenspunten selecteren > Aangepast.
 4. Selecteer het gegevenspunt Aantal in het gebied Selecties en klik op OK.
 5. Kies Venster > Metingslogbestand.
 6. Kies Analyse > Metingen opnemen of klik Metingen opnemen in het palet Metingslogbestand. (Selecteer een andere tool dan de tool Tellen als deze optie niet beschikbaar is.)

  Photoshop telt de selectiegebieden en voert dit aantal in in de kolom Aantal in het palet Metingslogbestand.

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online