Camera RAW-bestanden worden offline weergegeven in Premiere Elements 2023

Probleem

Als een project, met Camera RAW-bestanden die zijn gemaakt in eerdere versies van Premiere Elements, wordt geopend in Premiere Elements 2023, worden de Camera RAW-bestanden offline weergegeven.

Tijdelijke oplossing

Om dit probleem op te lossen vervangt u Camera Raw-bestanden door andere ondersteunde afbeeldingsindelingen zoals JPEG, PNG, enz. Zie Ondersteunde bestandsindelingen voor meer informatie.

Opmerking:

Camera Raw-bestanden kunnen worden geïmporteerd in Photoshop Elements en in Elements Organizer als Photoshop Elements 2023 is geïnstalleerd.

Reden

Camera Raw-bestanden worden niet ondersteund in Premiere Elements 2023. Als een project dat in eerdere versies van Premiere Elements is gemaakt, Raw-bestanden bevat, kan het project wel worden geopend, maar worden de Raw-bestanden ook offline weergegeven.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?