Problemen met videobestanden in Adobe Premiere Elements oplossen

Gebruik dit document om problemen op te lossen die zich voordoen in Adobe Premiere Elements wanneer u videobestanden probeert te importeren of wanneer u geïmporteerde videobestanden afspeelt. 

Voordat u aan de slag gaat

Algemeen problemen met afspelen

Als een geïmporteerd videobestand problemen vertoont met afspelen, leest u Problemen met instellingen voor project- en bestandinterpretatie oplossen. Tot de algemene problemen met afspelen behoren haperende of knipperende beelden, of video die wazig, vaag, korrelig, te breed of te smal wordt weergegeven.

Ernstige problemen met afspelen

Als een geïmporteerd videobestand ernstigere problemen met afspelen vertoont, leest u Problemen met bestandsindelingen en codecs oplossen. Voorbeelden van ernstige problemen met afspelen zijn ondersteboven beelden, geen video, geen geluid, gekleurde blokken of strepen, of beelden die vroegtijdig stoppen.

Vastlopen, sluiten of fouten

Als Adobe Premiere Elements vastloopt, sluit of een fout retourneert wanneer u een video probeert te importeren of afspelen, leest u Problemen met bestandsindelingen en codecs oplossen. Tot de foutberichten behoren 'Niet-ondersteunde audiosnelheid in bestand' of 'Dit type bestand wordt niet ondersteund of de vereiste codec is niet geïnstalleerd'.

Specifieke videobestanden

Als u werkt met MPEG-2- of VOB-bestanden, bestanden die zijn opgenomen met een digitale fotocamera of een ultracompacte bandloze camcorder, of videobestanden die u hebt gekocht bij een online mediawinkel, leest u Opmerkingen over specifieke soorten videobestanden.

Problemen met instellingen voor project- en bestandsinterpretatie oplossen

Voer de volgende oplossingen in volgorde uit. Test nadat u elke oplossing hebt uitgevoerd het afspelen van uw geïmporteerde videobestanden in Adobe Premiere Elements. Als uw geïmporteerde bestanden nog steeds fout worden afgespeeld nadat u alle oplossingen hebt uitgevoerd, leest u Problemen met bestandsindelingen en codecs oplossen.

Problemen met Premiere Elements-projecten oplossen

Oplossing 1: werk in een project waarbij de instellingen geschikt zijn voor uw geïmporteerde bestanden.

Soms worden problemen met afspelen veroorzaakt doordat de instellingen in het Adobe Premiere Elements-project waarin u werkt, niet overeenkomen met een geïmporteerd bestand. Breedbeeldvideobestanden worden bijvoorbeeld smaller weergegeven als u ze gebruikt in een niet-breedbeeldproject. SD-bestanden (standard-definition) worden wazig weergegeven als u ze gebruikt in een HD-project (high-definition).

Basisinformatie over een geïmporteerd bestand kan bijzonder nuttig zijn bij het kiezen van de geschikte projectinstellingen. Klik met de rechtermuisknop op een bestand in de projectweergave* en kies Eigenschappen. Het venster Eigenschappen toont de framegrootte (als 'afbeeldingsgrootte'), framesnelheid en hoogte-breedteverhouding van de pixels van het bestand.

* Voor meer informatie over projectweergave raadpleegt u 'Projecten/ De bestanden van een project weergeven / Overzicht van de projectweergave' in de Help van Adobe Premiere Elements.

Voer de volgende handelingen uit om een project te maken en projectinstellingen te kiezen**:

 1. Kies Bestand > Nieuw > Project; of klik op Nieuw project in het welkomstscherm.
 2. Klik in het venster Nieuw project op Instellingen wijzigen.
 3. Selecteer in het venster Set-up de instellingen die overeenkomen met uw bestand of bestanden. (Als geen enkele instelling precies overeenkomt, kiest u de best overeenkomende instelling.)
 4. Typ een naam voor het project en klik op OK.

** Voor meer informatie over projectinstellingen raadpleegt u 'Projecten / Instellingen en voorinstellingen voor projecten' in de Help van Adobe Premiere Elements.

Oplossing 2: render voorvertoningen van clips in de tijdlijn of scènelijn

Voorvertoningen*** renderen helpt soms de vloeiende weergave te verbeteren van geïmporteerde videobestanden die u op de tijdlijn of scènelijn hebt geplaatst.

Zo rendert u voorvertoningen van clips in het werkgebied van de tijdlijn:

 • Druk op de toets Enter.
 • Kies Tijdlijn > Werkgebied renderen.

*** Voor meer informatie over het renderen van voorvertoningen raadpleegt u 'Clips in een film rangschikken / Films voorvertonen / Een gebied renderen voor een voorvertoning' in de Help van Adobe Premiere Elements.

Oplossing 3: pas de schaal, framesnelheid, hoogte-breedteverhouding van pixels of veldinstellingen aan.

Als oplossing 1 en 2 het probleem met afspelen niet hebben verholpen, kunt u, indien van toepassing, deze methoden gebruiken:

 • Als een geïmporteerd bestand het frame niet vult of ingezoomd wordt weergegeven, selecteert u de clip op de tijdlijn of scènelijn. Kies vervolgens Clip > Video-opties > Schalen naar framegrootte.
   
 • Als een geïmporteerd bestand te smal of breed wordt weergegeven, kan het zijn dat Adobe Premiere Elements de hoogte-breedteverhouding van de pixels verkeerd interpreteert. Wijs de correcte hoogte-breedteverhouding van de pixels**** toe met de opdracht Beeldmateriaal interpreteren.

**** Voor meer informatie over het instellen van de hoogte-breedteverhouding van de pixels van een clip, leest u 'Media importeren en toevoegen / Opties voor verhoudingen en velden / De pixelverhouding van stilstaande beelden of een bronclip aanpassen' in de Help van Adobe Premiere Elements.

 • Als een geïmporteerd videobestand te snel of te traag wordt afgespeeld, of als deze haperend wordt afgespeeld nadat u de voorvertoning hebt gerenderd, dan interpreteert Adobe Premiere Elements mogelijk de framesnelheid verkeerd. Wijs de correcte framesnelheid toe met de opdracht Beeldmateriaal interpreteren (klik met de rechtermuisknop op een bestand in de projectweergave* en kies Beeldmateriaal interpreteren).

  Opmerking:
  de video speelt onvermijdelijk haperend af als deze is opgenomen met een trage framesnelheid (ongeveer 15 frames per seconde of minder).
   
 • Als een geïmporteerd videobestand met interliniëring wordt afgespeeld met gekartelde randen of dunne horizontale lijnen ('combing') op bewegende objecten of als de video knippert, kan het zijn dat Adobe Premiere Elements de veldvolgorde verkeerd interpreteert. Wijs de correcte veldvolgorde toe met de opdracht Beeldmateriaal interpreteren (klik met de rechtermuisknop op een bestand in de projectweergave* en kies Beeldmateriaal interpreteren). Extra tools voor het verhelpen van problemen met de veldvolgorde vindt u in het dialoogvenster Veldopties. 

***** Voor instructies over het gebruik van het dialoogvenster Veldopties leest u 'Media importeren en toevoegen / Opties voor verhoudingen en velden / Veldopties voor geïmporteerde video met interliniëring instellen' in de Help van Adobe Premiere Elements.

Problemen met bestandsindelingen en codecs oplossen

Video-opnameapparatuur en videosoftware coderen bestanden in een specifieke bestandsindeling, zoals AVI, QuickTime (MOV) en Windows Media (WMV). Voor een lijst met de bestandsindelingen die Adobe Premiere Elements ondersteunt, zoekt u in de Adobe Knowledgebase naar 'Ondersteunde bestandsindelingen in Adobe Premiere Elements <uw versie>'.

Sommige videobestandsindelingen, waaronder AVI en MOV, zijn containerbestandsindelingen. De gegevens in deze containerbestanden zijn gecodeerd volgens een bepaalde codec. Codecs zijn algoritmen voor het comprimeren van video- en audiogegevens. Er bestaan veel verschillende codecs.

Zo kan een AVI-bestand gecodeerd zijn met de DV-codec, een commerciële codec (zoals DivX) of een Motion JPEG-codec. (Camcorders die opnemen naar miniDV-banden, gebruiken de DV-codec. Sommige fotocamera's gebruiken de Motion JPEG-codec.)

Adobe Premiere Elements kan soms geen videobestanden decoderen die gemaakt zijn met een slecht ontworpen codec of een codec die niet is geïnstalleerd op uw computer.

Het is nuttig om de bestandsindeling en, indien toepasselijk, codec te weten van de bestanden waarmee u werkt wanneer u deze oplossingen gebruikt. Voer een of meer van de volgende taken uit om deze informatie te weten te komen:

 • Open het bestand in Apple QuickTime Player en kies Window > Show Movie Inspector.
 • Als het bestand afkomstig is van een camcorder, camera of andere video-opnameapparatuur, raadpleeg dan de documentatie van het apparaat of zoek de specificaties van het apparaat op de website van de fabrikant.
 • Open het bestand in een toepassing van derden die mediabestanden analyseert, zoals MediaInfo of GSpot 2.70.

Oplossing 4: installeer een vereiste codec.

Sommige videobestanden zijn gecodeerd met codecs (DivX, Xvid, 3ivx, enzovoort) die niet standaard worden geïnstalleerd met Windows of Apple QuickTime. U kunt extra codecs op uw computer downloaden en installeren. Als u bijvoorbeeld AVI-bestanden met DivX-codering wilt afspelen, moet u de DivX-codec downloaden en installeren.

Nadat u de vereiste codec hebt geïnstalleerd, kunt u doorgaans mediaspelers zoals Windows Media Player gebruiken om bestanden af te spelen die met die codec zijn gemaakt. Bovendien kan de installatie van een vereiste codec ervoor zorgen dat die bestanden correct worden afgespeeld in Adobe Premiere Elements.

De installatie van een codec verhelpt niet noodzakelijkerwijs problemen in Adobe Premiere Elements die optreden wanneer u bestanden importeert of afspeelt die gemaakt zijn met de codec. De technische vereisten voor het bewerken van videobestanden zijn strikter dan de vereisten voor het afspelen van videobestanden. Soms moet u problematische bestanden transcoderen (converteren) (zie Oplossing 6).

Codecs vindt u op websites van codec-uitgevers.

Belangrijk: Download alleen codecs van erkende, verifieerbare software-uitgevers. Download geen 'codec pack'-software. Soms worden video- of audiobestanden onleesbaar na de installatie van een nieuwe codec. Maak een back-up van al uw bestanden voordat u begint.

Oplossing 5: verwijder een of meer geïnstalleerde codecs.

Als u problemen ondervindt bij het importeren of afspelen van bestanden van dezelfde bestandsindeling maar van verschillende bronnen, kan het probleem veroorzaakt worden door een slecht ontworpen codec die op uw computer is geïnstalleerd. Of het kan zijn dat er meerdere codecs zijn geïnstalleerd voor dezelfde videobestandsindeling. Dit veroorzaakt vaak conflicten tussen codecs.

Schakel codecs van derden uit of verwijder ze om codecconflicten te verhelpen.

Als u codecs van derden wilt verwijderen (in het bijzonder 'codec pack'-downloads), gebruikt u Programma's installeren of verwijderen (Windows XP) of Programma's en onderdelen (Windows Vista).

Niet alle codecs kunnen via het Configuratiescherm verwijderd worden. Voor instructies over het uitschakelen of verwijderen van andere geïnstalleerde codecs raadpleegt u de volgende TechNotes:

Oplossing 6: transcodeer problematische videobestanden.

Gebruik andere software om videobestanden te transcoderen (converteren) die problemen veroorzaken wanneer u ze probeert te importeren of af te spelen in Adobe Premiere Elements. Importeer vervolgens de getranscodeerde bestanden.

U kunt een bestand transcoderen binnen dezelfde bestandsindeling (bijv. transcodeer een AVI-bestand met 3ivx-codering in een AVI-bestand met DV-codering). Of u kunt het transcoderen in een andere indeling (bijv. transcodeer een VOB-bestand in een AVI-bestand).

Als u na de transcodering van een videobestand de beeldkwaliteit wilt behouden, kiest u een niet-gecomprimeerde uitvoeroptie of een optie met lage compressie in uw transcoderingsoftware.

De onderstaande lijst bevat enkele Windows-toepassingen die videobestanden transcoderen. Andere toepassingen voor transcodering zijn beschikbaar en mogelijk beter geschikt voor uw workflow.

Vrijwaring: Adobe ondersteunt geen software van derden en biedt deze informatie alleen als gunst aan. Neem voor hulp bij het gebruik van software van derden contact op met de software-uitgever of raadpleeg de documentatie van de software.

 • AVI-bestanden: VirtualDub; Microsoft Windows Movie Maker.
 • QuickTime- (MOV) en MPEG-4-bestanden: Apple QuickTime Player voor Windows met QuickTime Pro.
 • MPEG-2- en VOB-bestanden: MPEG Streamclip; Apple QuickTime Player voor Windows met QuickTime Pro en MPEG-2 Playback Component.

Voor extra hulp bij methoden voor het transcoderen van videobestanden gaat u naar de Adobe-gebruikersforums op www.adobeforums.com of raadpleegt u VideoHelp.com.

Opmerkingen over specifieke soorten videobestanden

MPEG-2- en VOB-bestanden

MPEG-2-bestanden zijn sterk gecomprimeerd. VOB-bestanden (Video Object), die gebruikt worden op dvd's, zijn varianten van MPEG-2.

Als u de vloeiende weergave van MPEG-2- of VOB-clips op de tijdlijn of scènelijn wilt verbeteren, render er dan voorvertoningen van (zie Oplossing 2).

Omdat MPEG-2- en VOB-bestanden gecodeerd kunnen worden met zeer verschillende instellingen, worden niet alle geïmporteerde MPEG-2- of VOB-bestanden correct afgespeeld in Adobe Premiere Elements. Transcodeer problematische MPEG-2- of VOB-bestanden (zie Oplossing 6) en importeer vervolgens de getranscodeerde bestanden.

Videobestanden afkomstig van fotocamera's

Veel fotocamera's hebben een modus voor film om videobestanden te maken (doorgaans AVI- of QuickTime-bestanden). De kwaliteit van deze videobestanden is doorgaans echter niet zo goed als de kwaliteit van video's opgenomen met digitale camcorders. Veel fotocamera's gebruiken een lagere framesnelheid en kleinere framegrootte dan camcorders.

Raadpleeg de documentatie van de camera als u werkt met videobestanden van een fotocamera. Of neem contact op met de fabrikant voor details over de videobestanden die de camera maakt.

Probeer een codec te installeren (zie Oplossing 4) als u geen bestanden van een fotocamera kunt importeren of afspelen. Veel fotocamera's coderen video met een MJPEG-codec (Motion JPEG). Motion JPEG-codecs zijn beschikbaar van verschillende uitgevers.

Opmerking: Motion JPEG gebruikt een relatief laag compressieniveau. Lage compressie kan resulteren in tragere prestaties dan normaal of waarschuwingsberichten over weinig geheugen als u werkt met grote Motion JPEG-videobestanden in Adobe Premiere Elements. Transcodeer Motion JPEG-bestanden (zie Oplossing 6) om deze problemen op te lossen.

Als u bestanden van een fotocamera die geen speciale codec gebruikt voor video, niet kunt importeren of afspelen, transcodeer dan de bestanden (zie Oplossing 6). Importeer de getranscodeerde bestanden.

Videobestanden van ultracompacte bandloze camcorders

Ultracompacte bandloze camcorders, waaronder de modellen Aiptek, Flip Video en Sanyo Xacti en de Kodak Zi6, nemen video in verschillende bestandsindelingen op. Sommige ultracompacte bandloze camcorders gebruiken ook speciale codecs om video te coderen.

Raadpleeg de documentatie van de camcorder als u werkt met videobestanden van een ultracompacte bandloze camcorder. Of neem contact op met de fabrikant voor details over de videobestanden die de camera maakt.

Probeer een codec te installeren (zie Oplossing 4) als u geen bestanden van een ultracompacte bandloze camcorder kunt importeren of afspelen. Sommige Flip Video-camcorders coderen video bijvoorbeeld met een 3ivx-codec. Als de camcorder geen speciale codec gebruikt, transcodeert u de bestanden met de software van de camcorder of met andere software. (Zie Oplossing 6). Importeer vervolgens de getranscodeerde bestanden.

Als u bestanden kunt importeren van een ultracompacte bandloze camcorder, werk dan in een project met geschikte instellingen (zie Oplossing 1).

Videobestanden van online mediawinkels

Videobestanden die u hebt gekocht bij online winkels, zoals de iTunes Music Store, bevatten doorgaans kopieerbeveiliging en DRM (Digital Rights Management). Ze kunnen niet gebruikt worden in Adobe Premiere Elements.

Aanvullende informatie

Het volgende document (hoewel geschreven voor Adobe Premiere Elements 7) kan ook gebruikt worden als handleiding voor het oplossen van problemen met latere versies van Adobe Premiere Elements: Geen geluid tijdens afspelen van audio of videoclips (Premiere Elements 7) (kb407934)

 

 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account