Проблем

Когато се изпълнява активно синхронизиране, ако щракнете върху „Пауза“ и след това рестартирате настолното приложение Creative Cloud или компютъра си, панелът „Файлове“ става празен и показва непрекъснато въртящо се колело за прогреса.

Панел „Файлове“ | Колелото за прогреса се върти непрекъснато

Решение на проблема

  1. В настолното приложение Creative Cloud, под Предпочитания > Creative Cloud > Файлове > Синхронизиране Вкл./Изкл., щракнете върху Изкл. и след това щракнете върху Вкл.
  2. Върнете се обратно, като използвате иконата за връщане (<) в най-горната лента. Панелът Файлове сега трябва да функционира нормално.
     

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност