Общи указания за отстраняване на неизправности при деинсталиране | Продукти на CS5 и CS5.5

Научете как да коригирате проблеми, които възникват, когато деинсталирате продукт на Adobe Creative Suite 5 или CS5.5.

Различни фактори могат да доведат до системни грешки, включително конфликти между драйвери на устройства, софтуер и хардуер, както и повредени елементи във файлове. Въпреки че системна грешка възниква само когато работите с Adobe Creative Suite 5 или CS5.5, Adobe Creative Suite не е непременно причината за нея. Възможно е това да е единственото приложение, което използва достатъчно памет или процесорни цикли, за да направи явен проблема.

Преди да започнете

Прочетете Отстраняване на неизправности при деинсталиране | Продукти на Adobe Creative Suite 5 и CS5.5, преди да опитате решенията в този документ. След това изпълнете действията в посочения ред. Записвайте действията, които извършвате, и резултатите от всяко, включително грешки или проблемно поведение. Техническата поддръжка на Adobe може да използва тази информация, за да ви окаже по-уместна помощ, ако се обадите.

Важно: Архивирайте всички лични файлове, преди да изпълните някое от тези действия. Винаги рестартирайте компютъра след възникване на системна грешка, за да опресните паметта му. Продължаването на работата без рестартиране на компютъра може да влоши проблема.

1. Уверете се, че имате администраторски права. 

Adobe Creative Suite 5 изисква администраторски права, за да бъде деинсталиран. Погледнете в Предпочитания за акаунти (macOS) или Контролен панел за потребителски акаунти (Windows), за да видите кои акаунти на вашия компютър имат администраторски права. Уверете се, че сте влезли като потребител, който има администраторски права. Ако нямате администраторски права или не знаете как да проверите дали имате, свържете се със системния си администратор.

2. Проверете в базата знания за документация относно грешки при деинсталиране.

Ако получите съобщение за грешка по време на процеса на деинсталиране, потърсете в тази база знания определени статии за отстраняване на неизправности.

3. Стартирайте програмата за деинсталиране на продукта от Adobe Creative Suite 5 и се уверете, че няма стартирани други приложения.

Някои приложения или услуги могат да причинят системни грешки или замръзвания, когато работят едновременно с програмата за деинсталиране на продукта от Adobe Creative Suite 5. Преди да стартирате програмата за деинсталиране на продукта от Adobe Creative Suite 5, деактивирайте други приложения, включително програмите и услугите, включени в началното стартиране (т.е. тези, които стартират автоматично в Windows).

  • macOS: ако приложенията не се изключат както се очаква, изберете Принудително затваряне от менюто на Apple.
    На macOS можете също да използвате Activity Monitor (Монитор на активността) за идентифициране и изключване на процеси, които използват големи количества системни ресурси. Отидете в уебсайта за поддръжка на Apple, за да получите помощ относно Activity Monitor (Монитор на активността)
  • Windows: щракнете с десния бутон върху приложенията в лентата на задачите и изберете Затваряне. Ако приложенията не се изключат както се очаква, натиснете Ctrl+Alt+Delete, за да отворите Диспечер на задачите. Изберете приложението, което не отговаря, и изберете Спиране на задачата. Можете също така да затворите несъществени процеси в раздела Процеси в Диспечер на задачите.

4. Извършете безопасно зареждане (macOS) или чисто зареждане (Windows).

За да елиминирате потенциални конфликти в приложенията от началното стартиране, извършете безопасно зареждане (macOS) или чисто зареждане (Windows). След това опитайте отново да инсталирате Вашия продукт на Adobe Creative Suite 5 или CS5.5.

5. Деинсталирайте Adobe Creative Suite 5 от нов потребителски акаунт.

Понякога е възможно даден потребителски акаунт да се повреди и да пречи на програмата за деинсталиране да има достъп до или да изтрие необходимите файлове и папки. Създайте акаунт с административни разрешения, влезте в него и след това стартирайте отново програмата за деинсталиране.

За помощ при създаването на потребителски акаунт вижте Създаване на потребителски акаунт в Windows в уебсайта за поддръжка на Microsoft. Или вижте Създаване на потребители, гости и групи на Mac на уебсайта за поддръжка на Apple. Ако имате нужда от допълнителна помощ, свържете се с вашия системен администратор.

6. Сканирайте системата за вируси (Windows).

Използвайте актуализиран антивирусен софтуер, за да проверите системата за вируси, които могат да повредят софтуера и да причинят системни грешки.

7. Премахнете потенциално проблемни файлове.

Изтрийте следните видове файлове и след това опитайте отново да инсталирате Вашия продукт на Adobe Creative Suite 5 или CS5.5.

8. Идентифицирайте файла, който причинява проблема.

Регистрационните файлове за инсталирането на продукта от Adobe Creative Suite 5 може да показват допълнителен проблем, който е източникът на повредата. За да прегледате регистрационните файлове ръчно, вижте Отстраняване на неизправности в инсталирането на CS5 и CS5.5 чрез регистрационни файлове за инсталиране. Или използвайте Adobe Support Advisor, за да анализира файловете и да ви насочи към документация за известни грешки.

9. Стартирайте Adobe CS5 Cleaner Tool.

10. Посетете форумите за потребители на Adobe.

Можете да видите дали други клиенти на Adobe имат подобен проблем, като посетите Общността. Ако получите потвърждение, че и други потребители изпитват същия проблем, то понякога Поддръжката на Adobe може да пресъздаде и изследва проблема.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?