Когато се стартира дадено приложение на Adobe, се показва диалоговия прозорец „Лицензиране на Adobe“, докато осъществява достъп до Keychain в macOS

Проблем

Когато се стартира приложение, понякога се показва един от следните диалогови прозорци.

adobe_licensing_helper_keychain
adobe_license_helper изисква достъп до Keychain за вход в keychain

adobe_licencing_helper се използва за проверка на правата на софтуера при стартиране на приложение. Тъй като информацията за времетраенето се съхранява в данните за вход в keychain, диалоговият прозорец за лиценз се показва ако приложението на Adobe няма достъп до keychain. Достъпът до keychain може да бъде блокиран поради ред причини, някои от които:

  • Кeychain е заключен
  • Контролът на достъпа до специфичните за Adobe клавиши в keychain е настроен на Потвърдете преди да позволите достъп

Решение

Позволи достъп

За да позволите достъп до keychain, въведете паролата си и след това щракнете върху OK или Позволи винаги.

Обикновено вашата парола за keychain е еднаква с вашата парола запарола,освен ако не сте използвали приложението за достъп до Keychain, за да я промените.

Предотвратете тези искания при бъдещи стартирания на приложението

За да предотвратите тези искания на keychain, уверете се в следното:

  • Keychain е отключено, когато се стартират приложенията на Adobe.
  • Keychain не се заключва автоматично след определен период от време или когато устройството ви е в режим на хибернация.
  • Позволенията за достъп до записите в keychain по подразбиране не са променяни ръчно. Това означава, че контролът на достъпа до специфичните ключове на Adobe (при влизане/Защитени бележки) в keychain е настроен на Позволи всички приложения да имат достъп до този елемент.

Ако при настройването наспецифични ключове на Adobeв Keychain на Позволи всички приложения да имат достъп до този елемент не реши проблема, опитайте следното: