Приложенията показват диалоговия прозорец за лиценз при достъп до Keychain | MacOS

Когато се стартира дадено приложение на Adobe, се показва диалоговия прозорец „Лицензиране на Adobe“, докато осъществява достъп до Keychain в macOS

Проблем

Когато се стартира приложение, понякога се показва един от следните диалогови прозорци.

adobe_license_helper изисква достъп до Keychain за вход в keychain

adobe_licencing_helper се използва за проверка на правата на софтуера при стартиране на приложение. Тъй като информацията за времетраенето се съхранява в данните за вход в keychain, диалоговият прозорец за лиценз се показва ако приложението на Adobe няма достъп до keychain. Достъпът до keychain може да бъде блокиран поради ред причини, някои от които:

  • Кeychain е заключен
  • Контролът на достъпа до специфичните за Adobe клавиши в keychain е настроен на Потвърдете преди да позволите достъп

Решение

Позволи достъп

За да позволите достъп до keychain, въведете паролата си и след това щракнете върху OK или Позволи винаги.

Обикновено вашата парола за keychain е еднаква с вашата парола за парола, освен ако не сте използвали приложението за достъп до Keychain, за да я промените.

Предотвратете тези искания при бъдещи стартирания на приложението

За да предотвратите тези искания на keychain, уверете се в следното:

  • Keychain е отключено, когато се стартират приложенията на Adobe.
  • Keychain не се заключва автоматично след определен период от време или когато устройството ви е в режим на хибернация.
  • Позволенията за достъп до записите в keychain по подразбиране не са променяни ръчно. Това означава, че контролът на достъпа до специфичните ключове на Adobe (при влизане/Защитени бележки) в keychain е настроен на Позволи всички приложения да имат достъп до този елемент.

Ако при настройването на специфични ключове на Adobe в Keychain на Позволи всички приложения да имат достъп до този елемент не реши проблема, опитайте следното:

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?