Сертификатите за лиценз на Adobe, инсталирани в Keychain или Хранилището за сертификати, са недостоверни

Описание на проблема

Приложенията на Adobe изискват подписани профили на приложения Докато получавате профилите на подписаните приложения, сертификатите, необходими за потвърждаването на подписа, се инсталират в Keychain на macOS и Хранилището за сертификати на Windows.

Adobe лицензирането използва X.509, съвместими със стандартите, сертификати DER за лицензиране и права. Приложенията на Adobe използват Сертификатите изцяло за целите на лицензиране на софтуер. Те са част от веригата за достоверни сертификати, чийто корен е  подписан сертификат. Само подписан сертификат  е сертификат за самоличност, който е подписан от едно и също дружество, което се в процес на сертификация.

Докато инсталирате сертификатите, само част от сертификатите във веригата за достоверни сертификати е инсталирана. Главният сертификат не е инсталиран и следователно сертификатите в надеждната верига със сертификати, които се показват в Keychain и Хранилището за сертификати със следните съобщения:

  • Windows: Windows няма достатъчно информация да провери този сертификат
  • macOS: Сертификатът не е достоверен

Това не е причина за безпокойство, тъй като сертификатите се използват от Adobe Applications само за лицензионни цели. Премахването на сертификати няма обратен ефект, тъй като сертификатите се преинсталират в Keychain или Хранилището за сертификати по време на периодични повторения, за да се получат профилите на подписаните приложения.

Решение

самопо дписания  сертификат за корен е наличен като отделен (допълнителен) инсталируем профил от Adobe. Заинтересованият потребител може да инсталира профила, който изисква разрешение за инсталиране на самопо дписания сертификат за корен в цялата система и да я маркира като надеждна. Веднъж след като самопо дписания сертификат за корен е инсталиран и маркиран като достоверен, не се показват повече съобщения за грешки на издадените сертификати.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн