Описание на проблема

Приложенията на Adobe изискват подписани профили на приложения Докато получавате профилите на подписаните приложения, сертификатите, необходими за потвърждаването на подписа, се инсталират в Keychain на macOS и Хранилището за сертификати на Windows.

Adobe лицензирането използва X.509, съвместими със стандартите, сертификати DER за лицензиране и права. Приложенията на Adobe използват Сертификатите изцяло за целите на лицензиране на софтуер. Те са част от веригата за достоверни сертификати, чийто корен е  подписан сертификат. Само подписан сертификат  е сертификат за самоличност, който е подписан от едно и също дружество, което се в процес на сертификация.

Докато инсталирате сертификатите, само част от сертификатите във веригата за достоверни сертификати е инсталирана. Главният сертификат не е инсталиран и следователно сертификатите в надеждната верига със сертификати, които се показват в Keychain и Хранилището за сертификати със следните съобщения:

  • Windows: Windows няма достатъчно информация да провери този сертификат
  • macOS: Сертификатът не е достоверен

Това не е причина за безпокойство, тъй като сертификатите се използват от Adobe Applications само за лицензионни цели. Премахването на сертификати няма обратен ефект, тъй като сертификатите се преинсталират в Keychain или Хранилището за сертификати по време на периодични повторения, за да се получат профилите на подписаните приложения.

Решение

самопо дписания  сертификат за корен е наличен като отделен (допълнителен) инсталируем профил от Adobe. Заинтересованият потребител може да инсталира профила, който изисква разрешение за инсталиране на самопо дписания сертификат за корен в цялата система и да я маркира като надеждна. Веднъж след като самопо дписания сертификат за корен е инсталиран и маркиран като достоверен, не се показват повече съобщения за грешки на издадените сертификати.