Намиране и проверка на моите регистрационни файлове за инсталирането

Регистрационни файлове за инсталирането на Вашия компютър съдържат подробна информация за точната причина за всеки проблем с инсталирането. Ако продължите да имате проблеми с инсталирането, можете да прегледате своите регистрационни файлове, за да намерите допълнителна информация относно причините за това.

Пробвайте решенията, посочени на тази страница, ако сте получили следната грешка при опит за инсталиране на приложение от приложението за настолен компютър на Creative Cloud:

Възникна проблем при инсталирането на <име на продукта>.

Как да използвате регистрационните файлове за инсталирането, за да научите повече за грешките си

Можете да намерите Вашия код за грешка в съобщението за грешка или в регистрационните файлове на инсталиращата програма.

За повече информация вижте връзката в съобщението за грешка.

Когато щракнете върху връзката Повече информация в съобщението за грешка, ще получите кода за грешка, който приложението за настолен компютър на Creative Cloud използва, за да идентифицира проблема. Можете да видите и друга важна информация, като например пътя до файла, който е засегнат от грешката, или стойността на ключ в системния регистър.

Пример за информацията, предоставяна от връзката „Допълнителна информация".

Регистрационните файлове на инсталиращата програма

Също така можете да намерите кода за грешка в регистрационния файл, създаден от инсталиращата програма. Регистрационният файл съдържа и друга информация, която може да помогне за отстраняване на грешката. Потърсете файла Install.log на следното място:

  • Windows 7, 8 и 10 (64 бита): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8 и 10 (32 бита): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • macOS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Бележка:

Не виждате файл install.log? Вместо това Вашият продукт може да e създал файл log.gz. Вижте Анализиране на основния регистрационен файл за инсталирането на продукт на Creative Cloud за информация за това.

Намерете решението за Вашия код за грешка

За да научите как да отстраните конкретна грешка, вижте Отстраняване на грешките при инсталирането на приложения на Creative Cloud.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?