Използвайте този документ, за да отстраните грешки при лицензиране в Creative Cloud 2019.

Номера на грешки и описания

Изберете номер на грешка за повече информация

Грешки в мрежата

Грешка Описание Как да разрешим проблем
102

Приложението не успя да се свърже към сървърите на Adobe, за да потвърди вашата информация за лиценза.

 • Проверете връзката с мрежата.
 • Освен това, ако сте потребител компания, свържете се с вашия IT администратор, за да провери за проблеми като защитна стена, DNS сървър или пренасочване на хост файл.
106 Приложението опита да се свърже към сървърите на Adobe, но времето изтече.
 • Проверете връзката с мрежата.
 • Или, това може да се дължи на връзка с ниска скорост на предаване. Опитайте се да използвате по-бърза Интернет връзка
  Не можем да потвърдим състоянието на вашия абонамент Ако сте в офлайн режим, спрете синхронизирането на системния часовник с интернет времето.

Грешка в сертификат или идентификационни данни

Грешка

Описание Как да разрешим проблем
201

Приложението не успя да изтегли профила ви или данните за лиценза.

 • Рестартирайте приложението.
 • Или Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или Излезте и влезте отново в приложението, като използвате различен акаунт.
202 Издадените от Adobe сертификати трябва да се изтеглят на компютъра ви, за да може да работят приложения на Adobe. Тази грешка се появява, когато сертификатите или липсват, или са невалидни.
Изтрийте сертификати, стартиращи с Adobe Intermediate CA и Adobe Content:
 • Ако използвате компютър с macOS , използвайте Keychain Access.
 • Ако използвате компютър с Windows , използвайте Certificate Manager.
203 Приложението не може да прочете потребителската и лицензионната информация, получена от сървърите на Adobe.
 • Рестартирайте приложението.
 • Или Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или Излезте и влезте отново в приложението, като използвате различен акаунт.
 • Или изтрийте сертификати, стартиращи с Adobe Intermediate CA и Adobe Content. Ако използвате компютър с macOS, използвайте Keychain Access. Ако използвате компютър с Windows, използвайте Certificate Manager.
204 Приложението не може да получи валиден отговор от сървърите на Adobe.
 • Рестартирайте приложението.
 • Или Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или Излезте и влезте отново в приложението, като използвате различен акаунт.
205 Приложението не може да съхранява потребителския ви профил и информацията за лицензирането в защитеното хранилище (keychain в macOS и Credential manager в Windows) на компютъра ви.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

206 Има проблем с приложението при четене на информация, свързана с удостоверяването от Keychain Access (за macOS) или Credential Manager (за Windows).

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

207

Приложението не може да прочете потребителската и лицензионната информация на вашия компютър.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

208 Информацията за потребител и лицензиране на вашия компютър е повредена.
 • Излезте и влезте отново в приложението.
209 Приложението не може да изтрие потребителската и лицензионната информация на вашия компютър.
 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или:

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

Грешка Описание Как да разрешим проблем
210 Приложението не може да съхранява или да възстанови потребителските или лицензионните данни в Keychain Access или Credential Manager.
 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или:

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

211 Услугата за съхраняване на данни за потребители или лицензи в Keychain Access или Credential Manager изглежда не е активна.
Изтрийте сертификати, стартиращи с Adobe User и Adobe App:
 • Ако използвате компютър с macOS , използвайте Keychain Access.
 • Ако използвате компютър с Windows , използвайте Certificate Manager.
212 Услугата за съхраняване на данни за потребители или лицензи в Keychain Access или Credential Manager изглежда не е активна.
 • Ако използвате виртуален десктоп, проверете настройката ви за VDI среда.
 • Или:

Изтрийте сертификати, стартиращи с Adobe User и Adobe App:

 • Ако използвате компютър с macOS , използвайте Keychain Access.
 • Ако използвате компютър с Windows , използвайте Certificate Manager.
 213 Услугата за съхраняване на данни за потребители или лицензи в Keychain Access или Credential Manager изглежда не е активна.
 • Ако използвате виртуален десктоп, проверете настройката ви за VDI среда.
 • Или:

Изтрийте сертификати, стартиращи с Adobe User и Adobe App:

 • Ако използвате компютър с macOS , използвайте Keychain Access.
 • Ако използвате компютър с Windows , използвайте Certificate Manager.
214

Приложението не може да се свърже със сървърите на Adobe и да удостовери потребителя.

ИЛИ

Приложението работи от дълго време.

 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или влезте с различен акаунт.
 • Или:

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

215 Приложението не може да запази лицензионната ви информация на компютъра ви.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

216 На компютъра е инсталиран невалиден пакет на приложението.
 • Рестартирайте приложението.
 • Или деинсталирайте и отново инсталирайте приложението.
217 Има проблем при свързване със сървърите на Adobe.
 • Рестартирайте приложението.
219 Приложението не може да записва данни в Keychain или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

Грешка Описание Как да разрешим проблем
220

Приложението работи от дълго време на компютъра ви и сесията на приложението е изтекла.

Или

Сте излезли дистанционно от компютъра ви от над диалоговия прозорец за активиране.

 • Рестартирайте приложението.
 • Или изчакайте 5-10 мин. да се възстанови приложението.
221 Има несъответствие с потребителя на този компютър.
 • Рестартирайте приложението.
 • Ако използвате виртуален десктоп, проверете настройката ви за VDI среда.
222 Появява се грешка в сървърите на Adobe.
 • Рестартирайте приложението.
 • Или преинсталирайте приложението.
223 Появява се грешка в сървърите на Adobe.
 • Рестартирайте приложението.
224
Разрешенията за Keychain или Credential Manager са невалидни.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

225  Разрешенията за Keychain или Credential Manager са невалидни.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

226 Разрешенията за Keychain или Credential Manager са невалидни.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

227

Приложението не може да съхранява, чете или изтрива потребителски или лицензионни данни в Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

229 Приложението срещна грешка, докато се опитваше да извлече данни, свързани с профила ви
 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или влезете от настолното приложение на Creative Cloud.
 • Или влезте с различен акаунт.
Грешка Описание Как да разрешим проблем
230  Приложението не може да се свърже със сървърите на Adobe.
 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или влезте с различен акаунт.
 • Или рестартирайте компютъра ви.
232 Приложението не може да се свърже със сървърите на Adobe Account Management.
233 Приложението не може да се свърже със сървърите на Adobe.
 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Влезте с различен акаунт.
236 Приложението не може да разбере отговора от сървъра.
237 Данните на приложението на компютъра са повредени.
 • Излезте и влезте отново в приложението.
238 Приложението не може да съхранява, чете или изтрива потребителски или лицензионни данни в Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

239 Приложението не може да съхранява, чете или изтрива потребителски или лицензионни данни в Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

Грешка Описание Как да разрешим проблем
240   Приложението не може да съхранява потребителски или лицензионни данни в Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

241 Приложението не може да изтрива потребителски или лицензионни данни от Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

243 Имаше проблем при запазването на данните в компютъра ви.
 • Рестартирайте приложението.
 • Или, рестартирайте компютъра ви.
244 Имаше проблем при запазването на данните в компютъра ви.
 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или преинсталирайте приложението.
 • Или, рестартирайте компютъра ви.
245  Сертификатите на Adobe на компютъра са повредени.

Изтрийте сертификати, стартиращи с Adobe Intermediate CA и Adobe Content:

 • Ако използвате компютър с macOS, използвайте Keychain Access.
 • Ако използвате компютър с Windows, използвайте Certificate Manager.
246 Приложението не може да съхранява, чете или изтрива потребителски или лицензионни данни в Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

247 Възниква, когато изтеглената програма за инсталиране е невалидна.
 • Преинсталирайте приложението.
248 Приложението не може да съхранява, чете или изтрива потребителски или лицензионни данни в Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

Грешка Описание Как да разрешим проблем
251 Приложението отчете проблем със системния часовник на компютъра.
 • Уверете се, че часовникът на компютъра ви показва правилното време и е настроен на правилната часова зона. За повече информация, моля, вижте този документ.
 • Или се свържете с Интернет и стартирайте приложението.

Идентифицирайте грешки

Грешка Описание

Как да разрешим проблем

301

Излезли сте от приложението и сте влезли в екранен изглед.
 • Влезте в приложението.
302

Появява се конфигурационна грешка в сървърите на Adobe.

303 Появява се конфигурационна грешка в сървърите на Adobe.
304

Появява се конфигурационна грешка в сървърите на Adobe.

306

Възникна поради проблем с конфигурацията на сървъра.

307 Появява се конфигурационна грешка в сървърите на Adobe.
308

Получи се грешка от сървърите на Adobe.

 • Излезте и влезте отново в приложението.
Грешка Описание

Как да разрешим проблем

312 Появява се, когато статусът за имейл потвърждение не отговаря на правилата. 
 • Отидете на adobe.com, влезте и после отидете на Управление на акаунт.
 • Или излезте и влезте пак в adobe.com.
313 Има проблем с вашия акаунт.
 • Отидете на adobe.com, влезте и после отидете на Управление на акаунт.
314 Появява се, когато IT администраторът отбележи с флаг вашия акаунт. Може да се дължи на това, че публикуваното съдържание е било обявено за неподходящо от читателите.
315               

Има проблем с вашия абонамент.

Например, грешка при плащане.

 • Отидете на adobe.com, влезте и после отидете на Управление на акаунт.
316 Услугата не е налице при абонаментите, свързани с профила.
 • Отидете на adobe.com, влезте и после отидете на Управление на акаунт.
318 Вашата парола е променена.
 • Излезте и влезте отново в приложението.
319 Имейл адресът в акаунта ви има нужда от актуализация.
 • Отидете на adobe.com, влезте и после отидете на Управление на акаунт.
Грешка Описание Как да разрешим проблем
320 Чака се потвърждение за възрастта ви. 
 • Отидете на adobe.com, влезте и после отидете на Управление на акаунт.
321           Появява се конфигурационна грешка в сървърите на Adobe.
322 Приложението не може да се свърже със сървърите на Adobe.

Грешки, инициирани от сървър

Грешка Описание Как да разрешим проблем
1010 Появява се конфигурационна грешка в сървърите на Adobe.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност