Грешки при лицензиране | Creative Cloud 2019 и по-нови

Използвайте този документ, за да отстраните грешки при лицензиране в Creative Cloud 2019 и по-нова.

Номера на грешки и описания

Изберете номер на грешка за повече информация

Грешки в мрежата

Грешка

Описание

Как да разрешим проблем

102

Приложението не успя да се свърже към сървърите на Adobe, за да потвърди вашата информация за лиценза.

 • Проверете връзката си с мрежата.
 • Освен това, ако сте потребител компания, свържете се с вашия IT администратор, за да провери за проблеми като защитна стена, DNS сървър или пренасочване на хост файл.

106

Приложението опита да се свърже към сървърите на Adobe, но времето изтече.

 

Не можем да потвърдим състоянието на вашия абонамент.

Ако сте в офлайн режим, спрете синхронизирането на системния часовник с интернет времето.

 

За потребители на Acrobat, които работят с Windows

 • Ако получите това съобщение за грешка за Acrobat при работа в Windows, особено когато на вашия компютър е инсталирана и активирана антивирусната програма Trend Micro, версия 15.0 или по-стара, научете как да я коригирате.
 • Или активирайте TLS 1.2 в Windows.
 • Или първо деинсталирайте Acrobat DC, а след това инсталирайте повторно.

Грешка в сертификат или идентификационни данни

Грешка

Описание

Как да разрешим проблем

201

Приложението не успя да изтегли профила ви или данните за лиценза.

 • Рестартирайте приложението.
 • Или Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или Излезте и влезте отново в приложението, като използвате различен акаунт.

202

Издадените от Adobe сертификати трябва да се изтеглят на компютъра ви, за да може да работят приложения на Adobe. Тази грешка се появява, когато сертификатите или липсват, или са невалидни.

Изтрийте сертификати, стартиращи с Adobe Intermediate CA и Adobe Content:
 • Ако използвате компютър с macOS , използвайте Keychain Access.
 • Ако използвате компютър с Windows , използвайте Certificate Manager.

203

Приложението не може да прочете потребителската и лицензионната информация, получена от сървърите на Adobe.

 • Рестартирайте приложението.
 • Или Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или Излезте и влезте отново в приложението, като използвате различен акаунт.
 • Или изтрийте сертификати, стартиращи с Adobe Intermediate CA и Adobe Content. Ако използвате компютър с macOS, използвайте Keychain Access. Ако използвате компютър с Windows, използвайте Certificate Manager.

204

Приложението не може да получи валиден отговор от сървърите на Adobe.

 • Рестартирайте приложението.
 • Или Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или Излезте и влезте отново в приложението, като използвате различен акаунт.

205

Приложението не може да съхранява информацията за профила и за лицензирането в защитеното хранилище (keychain в macOS и Credential manager в Windows) на компютъра ви.

Разберете как да коригирате грешка при лицензиране 205 за приложения на Creative Cloud, версия 2019 и по-нови.

206

Има проблем с приложението при четене на информация, свързана с удостоверяването от Keychain Access (за macOS) или Credential Manager (за Windows).

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

207

Приложението не може да прочете потребителската и лицензионната информация на вашия компютър.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

208

Информацията за потребител и лицензиране на вашия компютър е повредена.

 • Излезте и влезте отново в приложението.

209

Приложението не може да изтрие потребителската и лицензионната информация на вашия компютър.

 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или:

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

Грешка

Описание

Как да разрешим проблем

210

Приложението не може да съхранява или да възстанови потребителските или лицензионните данни в Keychain Access или Credential Manager.

 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или:

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

211

Услугата за съхраняване на данни за потребители или лицензи в Keychain Access или Credential Manager изглежда не е активна.

Изтрийте сертификати, стартиращи с Adobe User и Adobe App:
 • Ако използвате компютър с macOS , използвайте Keychain Access.
 • Ако използвате компютър с Windows , използвайте Certificate Manager.

212

Услугата за съхраняване на данни за потребители или лицензи в Keychain Access или Credential Manager изглежда не е активна.

Изтрийте сертификати, стартиращи с Adobe User и Adobe App:

 • Ако използвате компютър с macOS , използвайте Keychain Access.
 • Ако използвате компютър с Windows , използвайте Certificate Manager.

 213

Услугата за съхраняване на данни за потребители или лицензи в Keychain Access или Credential Manager изглежда не е активна.

Ако сте срещнали тази грешка, докато се опитвате да отворите приложение, уверете се, че разполагате с най-новата версия на приложението за настолен компютър на Creative Cloud (версия 5.9). Ако не е така, отворете приложението за настолен компютър на Creative Cloud, отидете в менюто Help (Помощ) и изберете Check for updates (Проверка за актуализации). Изберете Update (Актуализиране), когато бъдете подканени. Така ще актуализирате приложението за настолен компютър на Creative Cloud до най-новата налична версия. Ако след актуализиране проблемът продължава, следвайте стъпките, дадени по-долу.

Изтрийте сертификати, стартиращи с Adobe User и Adobe App:

 • Ако използвате компютър с macOS , използвайте Keychain Access.
 • Ако използвате компютър с Windows , използвайте Certificate Manager.

214

Приложението не може да се свърже със сървърите на Adobe и да удостовери потребителя.

ИЛИ

Приложението работи от дълго време.

 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или влезте с различен акаунт.
 • Или:

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

215

Приложението не може да запази лицензионната ви информация на компютъра ви.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

216

На компютъра е инсталиран невалиден пакет на приложението.

 • Рестартирайте приложението.
 • Или деинсталирайте и отново инсталирайте приложението.

217

Има проблем при свързване със сървърите на Adobe.

 • Рестартирайте приложението.

219

Приложението не може да записва данни в Keychain или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

Грешка

Описание

Как да разрешим проблем

220

Приложението работи от дълго време на компютъра ви и сесията на приложението е изтекла.

Или

Сте излезли дистанционно от компютъра ви от над диалоговия прозорец за активиране.

 • Рестартирайте приложението.
 • Или изчакайте 5-10 мин. да се възстанови приложението.

221

Има несъответствие с потребителя на този компютър.

 • Рестартирайте приложението.
 • Ако използвате виртуален десктоп, проверете настройката ви за VDI среда.

222

Появява се грешка в сървърите на Adobe.

 • Рестартирайте приложението.
 • Или преинсталирайте приложението.

223

Появява се грешка в сървърите на Adobe.

 • Рестартирайте приложението.

224

Разрешенията за Keychain или Credential Manager са невалидни.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

225 

Разрешенията за Keychain или Credential Manager са невалидни.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

226

Разрешенията за Keychain или Credential Manager са невалидни.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

227

Приложението не може да съхранява, чете или изтрива потребителски или лицензионни данни в Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

229

Приложението срещна грешка, докато се опитваше да извлече данни, свързани с профила ви.

 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или влезете от настолното приложение на Creative Cloud.
 • Или влезте с различен акаунт.

Грешка

Описание

Как да разрешим проблем

230 

Приложението не може да се свърже със сървърите на Adobe.

 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или влезте с различен акаунт.
 • Или рестартирайте компютъра ви.

232

Приложението не може да се свърже със сървърите на Adobe Account Management.

233

Приложението не може да се свърже със сървърите на Adobe.

 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Влезте с различен акаунт.

236

Приложението не може да разбере отговора от сървъра.

237

Данните на приложението на компютъра са повредени.

 • Излезте и влезте отново в приложението.

238

Приложението не може да съхранява, чете или изтрива потребителски или лицензионни данни в Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

239

Приложението не може да съхранява, чете или изтрива потребителски или лицензионни данни в Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

Грешка

Описание

Как да разрешим проблем

240  

Приложението не може да съхранява потребителски или лицензионни данни в Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

241

Приложението не може да изтрива потребителски или лицензионни данни от Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

243

Имаше проблем при запазването на данните в компютъра ви.

 • Рестартирайте приложението.
 • Или, рестартирайте компютъра ви.

244

Имаше проблем при запазването на данните в компютъра ви.

 • Излезте и влезте отново в приложението.
 • Или преинсталирайте приложението.
 • Или, рестартирайте компютъра ви.

245 

Сертификатите на Adobe на компютъра са повредени.

Изтрийте сертификати, стартиращи с Adobe Intermediate CA и Adobe Content:

 • Ако използвате компютър с macOS, използвайте Keychain Access.
 • Ако използвате компютър с Windows, използвайте Certificate Manager.

246

Приложението не може да съхранява, чете или изтрива потребителски или лицензионни данни в Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

247

Възниква, когато изтеглената програма за инсталиране е невалидна.

 • Преинсталирайте приложението.

248

Приложението не може да съхранява, чете или изтрива потребителски или лицензионни данни в Keychain Access или Credential Manager.

Ако използвате компютър с macOS :

Ако използвате компютър с Windows :

Грешка

Описание

Как да разрешим проблем

251

Приложението отчете проблем със системния часовник на компютъра.

 • Уверете се, че часовникът на компютъра ви показва правилното време и е настроен на правилната часова зона. За повече информация, моля, вижте този документ.
 • Или се свържете с Интернет и стартирайте приложението.

Идентифицирайте грешки

Грешка

Описание

Как да разрешим проблем

301

Излезли сте от приложението и сте влезли в екранен изглед.

 • Влезте в приложението.

302

Появява се конфигурационна грешка в сървърите на Adobe.

303

Появява се конфигурационна грешка в сървърите на Adobe.

304

Появява се конфигурационна грешка в сървърите на Adobe.

306

Възникна поради проблем с конфигурацията на сървъра.

307

Появява се конфигурационна грешка в сървърите на Adobe.

308

Получи се грешка от сървърите на Adobe.

 • Излезте и влезте отново в приложението.

Грешка

Описание

Как да разрешим проблем

312

Появява се, когато статусът за имейл потвърждение не отговаря на правилата. 

 • Отидете на adobe.com, влезте и после отидете на Управление на акаунт.
 • Или излезте и влезте пак в adobe.com.

313

Има проблем с вашия акаунт.

 • Отидете на adobe.com, влезте и после отидете на Управление на акаунт.

314

Появява се, когато IT администраторът отбележи с флаг вашия акаунт. Може да се дължи на това, че публикуваното съдържание е било обявено за неподходящо от читателите.

315               

Има проблем с вашия абонамент.

Например, грешка при плащане.

 • Отидете на adobe.com, влезте и после отидете на Управление на акаунт.

316

Услугата не е налице при абонаментите, свързани с профила.

 • Отидете на adobe.com, влезте и после отидете на Управление на акаунт.

318

Вашата парола е променена.

 • Излезте и влезте отново в приложението.

319

Имейл адресът в акаунта ви има нужда от актуализация.

 • Отидете на adobe.com, влезте и после отидете на Управление на акаунт.

Грешка

Описание

Как да разрешим проблем

320

Чака се потвърждение за възрастта ви. 

 • Отидете на adobe.com, влезте и после отидете на Управление на акаунт.

321          

Появява се конфигурационна грешка в сървърите на Adobe.

322

Приложението не може да се свърже със сървърите на Adobe.

Грешки, инициирани от сървъра

Грешка

Описание

Как да разрешим проблем

1010

Появява се конфигурационна грешка в сървърите на Adobe.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт