Намерете решение за вашия код за грешка

Намерете бързо конкретен код или съобщение за грешка: Използвайте функцията за търсене на уеб браузъра ви, за да намерите бързо в този документ грешката, която ви трябва. Натиснете Cmd+F (Mac OS) или Ctrl+F (Windows).

Код на грешка Описание Решение
1, P1 Основните компоненти не бяха инсталирани/актуализирани успешно Изтеглете най-новата версия на инсталационната програма и опитайте отново.
2, P2 Основните компоненти не бяха инсталирани/актуализирани успешно Изтеглете най-новата версия на инсталационната програма и опитайте отново.
21, P21 Компютърът не отговаря на системните изисквания. Надграждайте системата си така че тя да покрива минималните системни изисквания, необходими за инсталиране на приложението. За повече информация, вижте:Системни изисквания.
23, P23 Недостатъчно място на твърдия диск. Освободете място на диска и опитайте отново.
41, P41 Няма достъп до критично важен файл/директория. Щракнете върху Повторен опит, за да го инсталирате отново.
42, P42 Няма достъп до критично важен файл/директория. Щракнете върху Повторен опит, за да го инсталирате отново.
43, P43 Не може да бъде копиран критично важен файл/директория. Щракнете върху Повторен опит, за да го инсталирате отново.
44, P44 Не може да бъде създаден критично важен файл/директория. Щракнете върху Повторен опит, за да го инсталирате отново.
45, P45 Няма достъп до критично важен файл/директория. Щракнете върху Повторен опит, за да го инсталирате отново.
46, P46 Няма достъп до критично важен файл/директория. Щракнете върху Повторен опит, за да го инсталирате отново.
47, P47 Няма достъп до критично важен файл/директория. Щракнете върху Повторен опит, за да го инсталирате отново.
48, P48 Няма достъп до критично важен файл/директория. Щракнете върху Повторен опит, за да го инсталирате отново.
49, P49 Няма достъп до критично важен файл/директория. Щракнете върху Повторен опит, за да го инсталирате отново.
50, P50 Основните компоненти не бяха инсталирани успешно Изтеглете най-новата версия на инсталационната програма и опитайте отново.
81, P81 В момента се изпълнява още едно копие на инсталационната програма. Изчакайте да завърши работата си и опитайте отново.
82, P82 Adobe Application Manager работи в момента. Изчакайте Adobe Application Manager да завърши работата си и опитайте отново.
86. P86 В момента се изпълнява още едно копие на инсталиращата програма. Изключете инсталиращата програма и опитайте отново.
87, P87 В момента се изпълнява още едно копие на инсталиращата програма. Изчакайте да завърши работата си и опитайте отново.
101, C101 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
102, C102 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
103, C103 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
105, C105 Продуктът не може да се инсталира/деинсталира
Щракнете върху Опитай пак, за да инсталирате/деинсталирате отново. За повече информация, вижте Приложения на Adobe не могат да бъдат инсталирани | Грешка 105.
106, C106 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
107, C107 Изтегленият файл е повреден. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
108, C108 В момента се изпълнява още едно копие на инсталиращата програма. Изчакайте инсталационната програма да завърши работата си и опитайте отново.
109, C109 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
110, C110 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
113, C113
Няма достъп до сървърите на Adobe.
Проверете връзката си с Интернети настройките на защитната стена, и след това опитайте отново. За повече информация, вижте Разширено отстраняване на неизправности с връзката.
114, C114 Файловете не могат да се разархивират.
Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
115, C115 Изтегленият файл е повреден. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
116, C116 Изтегленият файл е повреден. Опитайте да изключите антивирусния софтуер на вашата система.
117, C117 Проблеми с мрежовата свързаност или стабилност. За повече информация, вижте:Показана бе Фатална грешка 117 при изтегляне.
119, C119 Сървърът не отговаря. Проверете връзката си с Интернет и настройките на защитната стена, и след това опитайте отново.Вижте Разширено отстраняване на неизправности със свързаността за допълнителна информация.
120, C120 Недостатъчно място на твърдия диск. Освободете място на диска и опитайте отново.
121, C121 Грешка при писане в местоположението на временния файл. Коригирайте разрешенията за временното местоположение.
122, C122 Няма достъп до сървърите на Adobe. Проверете връзката си с Интернет и настройките на защитната стена, и след това опитайте отново.Вижте Разширено отстраняване на неизправности със свързаността за допълнителна информация.
123, C123 Неправилно разрешение за папката /tmp
Вижте Неуспешно инсталиране | Код на изход 123.
124, C124 Няма достъп до сървърите на Adobe.
Проверете връзката си с Интернет и настройките на защитната стена, и след това опитайте отново.Вижте Разширено отстраняване на неизправности със свързаността за допълнителна информация.
125, C125 Няма достъп до сървърите на Adobe.

Проверете връзката си с Интернет и настройките на защитната стена, и след това опитайте отново.Вижте Разширено отстраняване на неизправности със свързаността за допълнителна информация.
126, C126 Изтегленият файл е повреден. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
127, C127 Файловете не могат да бъдат разархивирани.

Направете следното:

  • Проверете какво е разрешението на папката adobetemp, намираща се в [Win] <системен диск>/adobetemp или [macOS] <системен диск>\adobetemp.
  • Опитайте да изключите антивирусната програма на вашата система
128, C128 Изтегленият файл е повреден. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
130, C130 Продуктът не може да се инсталира.
Деинсталирайте продукта, който се опитвате да инсталирате, като използвате за това Adobe Cleaner Tool и опитайте да го инсталирате отново.
132, C132 Продуктът не може да се инсталира в главната директория.
Изберете друго място за инсталиране в менюто за предпочитания и опитайте отново.
133, C133 Недостатъчно място на твърдия диск. Освободете място на диска и опитайте отново.
135, C135 Продуктът не може да се деинсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да деинсталирате
136, C136

Продуктът не може да се инсталира.

Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
137, C137 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
138, C138 Системата изпитва недостиг на памет.
Рестартирайте системата и опитайте отново да извършите инсталацията.
139, C139 Изтегленият файл е повреден. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
140, C140 Продуктът не може да се инсталира в избраното местоположение поради проблеми с разрешението. Изберете друго място за инсталиране в менюто за предпочитания и опитайте отново.
141, C141 Продуктът не може да се инсталира.
Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
142, C142 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
143, C143 Изтегленият файл е повреден. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
144, C144 Изтегленият файл е повреден. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
145, C145 Вече съществува файл със същото име на мястото, посочено за инсталиране.  Преименувайте/изтрийте файла и след това опитайте отново.За да получите информация относно файла, вижте Допълнителна информация.
146, C146 Файлът не може да се премести. Вижте Код на грешка 146 при инсталирането на приложения на Adobe.
147, C147 Файлът не може да се копира. Проверете разрешенията и след това опитайте отново. За да получите информация относно пътя, вижте Допълнителна информация.
149, C149 Директорията не може да бъде изтрита. Преименувайте/изтрийте директорията и опитайте отново.За да получите информация относно директорията, вижте Допълнителна информация.
150, C150 Файлът не може да се изтрие. Преименувайте/изтрийте файла и опитайте отново. За да получите информация относно файла, вижте Допълнителна информация.
151, C151 Не може да се създаде символната връзка. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
152, C152 Символната връзка не може да се изтрие. Проверете разрешенията и опитайте отново. За да получите информация относно файла, вижте Допълнителна информация.
153, C153 Не могат да бъдат получени разрешения за файл или папка в macOS. Проверете разрешенията и опитайте отново. За да получите информация относно файла или папката, вижте Допълнителна информация.
156, C156 Не може да се създаде символната връзка. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
157, C157 Символната връзка не може да се изтрие. Проверете разрешенията и опитайте отново.За да получите информация относно файла, вижте Допълнителна информация.
160, C160 Не може да се създаде ключ на системния регистър. Проверете разрешенията и опитайте отново.  За да получите информация относно ключa на системния регистър, вижте Допълнителна информация.
171, C171 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
176, C176 Не може да се инсталира в мрежово устройство. Изберете друго място за инсталиране в менюто за предпочитания и опитайте отново.
177, C177 Избраният път за инсталиране е прекалено дълъг. Изберете друго място за инсталиране в менюто за предпочитания и опитайте отново.
178, C178 Пътят за инсталиране съдържа невалидни знаци. Изберете друго място за инсталиране в менюто за предпочитания и опитайте отново.
179, C179 Пътят за инсталиране изглежда невалиден.  Изберете друго място за инсталиране в менюто за предпочитания и опитайте отново.
180, C180 Езикът на инсталацията изглежда невалиден. Изберете друг език за инсталиране и опитайте отново да извършите инсталирането.
181, C181 Пътят за инсталиране изглежда невалиден. Изберете друго място за инсталиране в менюто за предпочитания и опитайте отново.
182, C182 Създаденият пакет не съдържа пакета, който трябва да бъде инсталиран. Създайте отново пакета и след това опитайте да го инсталирате.
183, C183 Продуктът не може да се инсталира.
Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
184, C184 Файлът е заключен от друг процес
Рестартирайте системата и опитайте отново да извършите инсталацията.
188, C188 Версията на основните компоненти, инсталирани на вашата система, не е съвместима с текущата инсталационна програма. Изтеглете най-новата версия на инсталационната програма и опитайте отново
189, C189 Недостатъчно място на диска.
Освободете място на диска и опитайте отново.
190, C190 Компютърът не отговаря на системните изисквания. Надграждайте системата си, така че тя да покрива минималните системни изисквания, необходими за инсталиране на приложението. За повече информация вижте:Системни изисквания
191, C191 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
192, C192 Вече е инсталирана по-нова версия на приложението. Деинсталирайте версията, инсталирана на вашата система, и опитайте отново.
193, C193 Инсталацията не може да продължи. 64-битовата версия на приложението няма да работи на 32-битова машина.
194, C194 Инсталацията не може да продължи, тъй като има повече от един потребители, които са влезли в системата. Извадете тези потребители от системата и опитайте отново.
195, C195 Компютърът не отговаря на системните изисквания.
Надграждайте системата си, така че тя да покрива минималните системни изисквания, необходими за инсталиране на приложението. За повече информация вижте:Системни изисквания
196, C196 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
201, P201 Има проблем с процеса на изтеглянето. Вижте Проблеми с мрежата и свързаността.
205, P205 Има проблем с изтегления файл.
Вижте Проблеми с мрежата и свързаността.
206, P206 Мрежовата връзка не е налична или сървърът не може да бъде достигнат. Вижте Проблеми с мрежата и свързаността.
207, P207 Няма отговор от сървъра. Вижте Проблеми с мрежата и свързаността.
208, P208 Има проблем при изтеглянето поради ограниченото място на твърдия диск. Освободете място на диска и опитайте отново.
209, P209 Нямате разрешение да изтегляте файлове на тази система. Проверете разрешенията и опитайте отново.
301, C301 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
303, C303 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
304, C304 Инсталирането спря да функционира. Изтеглете най-новата версия на инсталационната програма и опитайте отново
404, C404 Липсва необходим компонент на операционната система. Вижте Грешка: Липсва файлът api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.

Намерете вашия код за грешка

Можете да намерите вашия код за грешка в съобщението за грешка или в регистрационните файлове на инсталиращата програма.

За повече информация вижте връзката в съобщението за грешка.

Когато щракнете върху връзката Повече информация в съобщението за грешка ще получите кода за грешка, който приложението използва, за да идентифицира проблема. Можете да видите и друга важна информация, като например пътя до файла, който е засегнат от грешката, или стойността на ключ в системния регистър.

Допълнителна информация
Пример за информацията, предоставяна от връзката „Допълнителна информация".

Регистрационните файлове на инсталиращата програма

Потърсете файла Install.log на следното място:

  • Windows 7, 8 и 10 (64 бита): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8 и 10 (32 бита): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Не можете да откриете вашия код за грешка?

За информация относно допълнителните кодове за грешки при инсталиране вижте Кодове и съобщения за грешка при инсталиране.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност