Деинсталиране на Flash Player | Mac OS

В това подробно ръководство научавате как да деинсталирате Flash Player от вашия Мас компютър и да изтриете всички допълнителни свързани файлове.

Тези инструкции НЕ са приложими за Flash Player, включен в Google Chrome. Посетете страницата за помощ за Flash Player за инструкции относно активиране (или деактивиране) на Flash Player в различни браузъри.

Ако използвате Windows, вижте Деинсталиране на Flash Player | Windows.

Информация за Flash Player

Ако на вашия компютър е инсталиран Flash Player, следващото поле показва версията на Flash Player и операционната ви система. Ако няма инсталиран Flash Player, се появява съобщение за грешка.

Неуспешно инсталиране на Flash Player

Ако инсталацията на вашия Flash Player е неуспешна, използвайте следното решение за преинсталиране.

Решение: Изтеглете и изпълнете програмата за деинсталиране

1. Определете версията си на Mac OS

 1. Щракнете върху иконата на Apple и изберете Относно този Mac.

  Версията на Mac OS се появява в диалоговия прозорец About This Mac (За този Мас).


2. Изпълнете програмата за деинсталиране за вашата версия на Mac OS

Бележка:

Започвайки с версия Flash Player 11.5, деинсталирането на Flash Player връща настройките AutoUpdateDisable и SilentAutoUpdateEnable в mms.cfg към техните стойности по подразбиране:

 • AutoUpdateDisable=0
 • SilentAutoUpdateEnable=0

Ако изпълнявате програмата за деинсталиране на Flash Player като част от процеса си за разполагане, върнете всички потребителски промени на AutoUpdateDisable или SilentAutoUpdateEnable.

Изпълнете програмата за деинсталиране, предназначена за Mac OS X 10.4 и следващи версии, включително macOS

 1. Изтеглете програмата за деинсталиране на Adobe Flash Player:

  Програмата за деинсталиране се изтегля по подразбиране в папката Downloads (Изтеглени файлове) на браузъра ви.

 2. В Safari изберете Window (Прозорец) > Downloads (Изтеглени файлове).

  Ако използвате Mac OS X 10.7 (Lion), щракнете върху иконата Downloads (Изтеглени файлове), показана на браузъра ви.

  В Mozilla изберете „Инструменти“ > „Изтеглени файлове“.

 3. За да отворите програмата за деинсталиране, щракнете два пъти в прозореца Downloads (Изтегляния).

  Забележка: Ако не се появи прозореца на програмата за деинсталиране на Flash Player, изберете Go > Desktop (Работен плот) във Finder. Превъртете надолу до раздела Devices (Устройства) и щракнете върху Uninstall Flash Player (Деинсталиране на Flash Player).

 4. За да изпълните програмата за деинсталиране, щракнете два пъти върху иконата на програмата за деинсталиране в прозореца. Ако видите съобщение, което ви пита дали искате да отворите файла на програмата за деинсталиране, щракнете върху Open (Отвори).

 5. Когато програмата за деинсталиране стартира, щракнете върху Uninstall (Деинсталиране).
 6. Отметнете или отпечатайте тази страница, така че да можете да използвате останалите инструкции, след като затворите браузъра си.
 7. За да затворите всички браузъри, или щракнете върху името на браузъра в диалоговия прозорец на програмата за деинсталиране, или затворете всеки браузър ръчно и след това щракнете върху Retry (Опитай пак).

  Забележка: Не щраквайте върху Quit (Изход) в прозореца на програмата за деинсталиране. Това спира процеса на деинсталиране.

 8. След като затворите браузърите, програмата за деинсталиране продължава автоматично, докато завърши деинсталирането. Когато видите съобщение, което ви уведомява, че деинсталирането е извършено успешно, щракнете върху Done (Готово). 9. Изтрийте следните директории:

  • <home directory>/Library/Preferences/Macromedia/Flash\ Player
  • <home directory>/Library/Caches/Adobe/Flash\ Player

Изпълнете програмата за деинсталиране, предназначена за Mac OS X, версии от 10.1 до 10.3

 1. Изтеглете програмата за деинсталиране на Adobe Flash Player:

 2. Изберете Window (Прозорец) > Downloads (Изтеглени файлове), за видите изтеглената програма за деинсталиране.

 3. Запишете файла с програмата за деинсталиране на удобно място.

 4. За да отворите програмата за деинсталиране, щракнете два пъти в прозореца Downloads (Изтегляния).

 5. За да изпълните програмата за деинсталиране, щракнете два пъти върху иконата на програмата за деинсталиране в прозореца. Въведете потребителското си име и паролата за компютъра при поискване и щракнете върху ОК.

 6. Когато програмата за деинсталиране стартира, щракнете върху Continue (Продължи).

 7. Отметнете или отпечатайте тази страница, така че да можете да използвате останалите инструкции, след като затворите браузъра си. Затворете всички браузъри и други приложения, които използват Flash Player, включително приложения за незабавни съобщения, SWF файлове и прожектори (EXE файлове, които възпроизвеждат SWF файлове). В противен случай програмата за деинсталиране не може да завърши (въпреки че изглежда, че завършва).

  След като програмата за деинсталиране завърши, прозорецът се затваря автоматично.

 8. Текст на стъпка

3. Проверете дали това деинсталиране е пълно

Можете да проверите дали деинсталирането е пълно, като изпълните следващите стъпки:

 1. Рестартирайте компютъра.
 2. Отворете браузъра си и проверете статуса на Flash Player.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт