Adobe Stock | Описание на продукта

Лого на Adobe Stock

Последна актуализация: 21 септември 2023 г.

Какво е Adobe Stock?

Adobe Stock предоставя платформа за корпоративни клиенти, в която да лицензират Ресурси в Stock под разширен лиценз, освен ако не е предвидено друго в приложимата поръчка за продажба.

Продукти и услуги

Параметри на лиценза

Разполагане

Adobe Stock

Кредити

Услуга при поискване

Дефиниции

„Кредит(и)“ означава валутата, използвана в Adobe Stock за лицензиране на Ресурси в Stock или за изтегляне на генерирани изображения.

Необходими кредити за наличните в момента видове Ресурси в Stock

Размерът на кредитите, необходими за лицензиране на определени видове Ресурси в Stock, които са налични към датата на влизане в сила, може да бъде:

(A) показван на уебсайта Adobe Stock за корпоративни клиенти;

(B) показван в панела библиотека по време на лицензионния поток; 

(C) посочен в поръчката за продажба за видове Ресурси в Stock, които са налични за лиценз към датата на влизане в сила на поръчката за продажба; и/или

(D) предоставен в таблицата по-долу:

Ниво

Вид ресурс

Ниво 1

  • Стандартни снимки, илюстрации и вектори
  • Стандартни шаблони
  • Стандартни 3D ресурси
  • Цикли с видеоклипове
  • Стандартни генерирани изображения*

Ниво 2

  • HD видеоклип
  • 4K видеоклип
  • Аудио файлове
  • Премиум 3D ресурси

Ниво 3

  • Premium Изображения

* За стандартни изображения с размер до 2000 x 2000 пиксела. Използването на функции за генериране може да изисква допълнително споразумение с Adobe.

Добавяне на нови видове Ресурси в Stock

Adobe може да добави нови видове Ресурси в Stock, които не са посочени в поръчката за продажба, и сумата от кредити, необходими за лицензиране на нов вид Ресурс в Stock, ще бъде показана:

(A) на уебсайта на Adobe Stock за корпоративни клиенти; 

(B) в панела библиотека по време на лицензионния поток; и/или

(C) в това описание на продукта.

Клиентът трябва редовно да посещава уебсайта на Adobe Stock за актуална информация относно кредитите.  Чрез лицензиране на видове Ресурси в Stock, които не са посочени в поръчката за продажба, клиентът се съгласява с броя кредити, които са необходими за лицензиране на такива Ресурси в Stock. 

Какво е Adobe Stock за печат при поискване?

Adobe Stock за печат при поискване е специфична оферта за предприятия, която дава възможност на клиентите да създават рекламни материали и стоки за продажба на крайни потребители и да използват Adobe Stock SDK и API.

Какво представлява Creative Cloud – издание за професионалисти?

Pro Edition съдържа множество оферти за предприятия, които включват неограничен брой Ресурси в Stock Pro за корпоративни клиенти на Creative Cloud. Adobe Stock Images Pro Edition включва неограничен брой изображения в Stock Pro за потребители, които не изискват Creative Cloud.

„Pro Assets“ или „Pro Images“ означава снимки, илюстрации, вектори, 3D ресурси и файлове с шаблони, които са определени от Adobe като „стандартни“ Произведения, които Клиентът може да лицензира като част от правото на Pro Edition.

Какво представлява Creative Cloud Pro Plus Edition?

Pro Plus Edition съдържа множество оферти за предприятия, които включват неограничен брой Ресурси в Stock Pro за корпоративни клиенти на Creative Cloud с разширена оферта за ресурси. „Pro Assets“ или „Pro Images“, предлагани в Pro Plus Edition, означава снимки, илюстрации, вектори, стандартни 3D ресурси, файлове с шаблони, цикли с видеоклипове, HD видео, 4K видео, аудио файлове и премиум 3D ресурси и изображения.

Безопасно търсене

До произведения, филтрирани чрез безопасно търсене, трябва да се осъществява достъп само от потребители на Stock, които са навършили 18 години и живеят в държави, където съдържанието за възрастни е разрешено от закона.

Отказ от отговорност

Ние не гарантираме точността на който и да е Ресурс на Stock, включително свързани заглавия, описания или ключови думи.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?