Adobe Stock | Описание на продукта

Лого на Adobe Stock

Последна актуализация: 27 юли 2022 г.

Какво е Adobe Stock?

Adobe Stock предоставя платформа за корпоративни клиенти, в която да лицензират Ресурси в Stock под разширен лиценз, освен ако не е предвидено друго в приложимата поръчка за продажба.

Продукти и услуги

Параметри на лиценза

Разполагане

Adobe Stock

Кредити

Услуга при поискване

Дефиниции

„Кредит(и)“ означава валутата, използвана в Adobe Stock за лицензиране на Ресурси в Stock от корпоративни клиенти.

Необходими кредити за наличните в момента видове Ресурси в Stock

Размерът на кредитите, необходими за лицензиране на определени видове Ресурси в Stock, които са налични към датата на влизане в сила, може да бъде:

(A) показван на уебсайта Adobe Stock за корпоративни клиенти;

(B) показван в панела библиотека по време на лицензионния поток; 

(C) посочен в поръчката за продажба за видове Ресурси в Stock, които са налични за лиценз към датата на влизане в сила на поръчката за продажба; и/или

(D) предоставен в таблицата по-долу:

Ниво

Вид ресурс

Ниво 1

  • Стандартни снимки, илюстрации и вектори
  • Стандартни шаблони
  • Стандартни 3D ресурси
  • Цикли с видеоклипове

Ниво 2

  • HD видеоклип
  • 4K видеоклип
  • Аудио файлове
  • Премиум 3D ресурси

Ниво 3

  • Premium Изображения

Добавяне на нови видове Ресурси в Stock

Adobe може да добави нови видове Ресурси в Stock, които не са посочени в поръчката за продажба, и сумата от кредити, необходими за лицензиране на нов вид Ресурс в Stock, ще бъде показана:

(A) на уебсайта на Adobe Stock за корпоративни клиенти; 

(B) в панела библиотека по време на лицензионния поток; и/или

(C) в това описание на продукта.

Клиентът трябва редовно да посещава уебсайта на Adobe Stock за актуална информация относно кредитите.  Чрез лицензиране на видове Ресурси в Stock, които не са посочени в поръчката за продажба, клиентът се съгласява с броя кредити, които са необходими за лицензиране на такива Ресурси в Stock. 

Какво е Adobe Stock за печат при поискване?

Adobe Stock за печат при поискване е специфична оферта за предприятия, която дава възможност на клиентите да създават рекламни материали и стоки за продажба на крайни потребители и да използват Adobe Stock SDK и API.

Продукти и услуги

Параметри на лиценза

Разполагане

Adobe Stock за печат при поискване

Изображения

Услуга при поискване; Adobe Stock SDK и API

Какво представлява Creative Cloud – издание за професионалисти?

Изданието за професионалисти съдържа множество оферти за предприятия, които включват неограничен брой изображения в Stock Pro за корпоративни клиенти на Creative Cloud (конкретните оферти са изброени по-долу). Adobe Stock Images – издание за професионалисти включва неограничен брой изображения в Stock Pro за потребители, които не изискват Creative Cloud.

„Професионални изображения“ означава снимки, илюстрации, вектори, 3D ресурси и файлове с шаблони, които са определени от Adobe като „стандартни“ Произведения, които Клиентът може да лицензира като част от правото на Изданието за професионалисти.

Продукти и услуги

Параметри на лиценза

Разполагане

Всички приложения – за професионалисти (включва Adobe Stock)

Изображения

Услуга при поискване

Отделно приложение – проф. версия (включва Adobe Stock)

Изображения

Услуга при поискване

Adobe Stock Images – за професионалисти

Изображения

Услуга при поискване

Безопасно търсене

До произведения, филтрирани чрез безопасно търсене, трябва да се осъществява достъп само от потребители на Stock, които са навършили 18 години и живеят в държави, където съдържанието за възрастни е разрешено от закона.

Отказ от отговорност

Ние не гарантираме точността на който и да е Ресурс на Stock, включително свързани заглавия, описания или ключови думи.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт