Не съм купувал нищо от Adobe. Защо картовата ми сметка е таксувана?

Ако в извлечението по картата Ви се появи неочаквана начислена такса от Adobe, проверете за следните възможни причини:

Купували ли сте нещо за друг човек?

Ако сте закупили продукт или услуга на Adobe за друго лице (например: член на семейството, приятел или колега), плащането за него ще бъде отразено във вашата фактура.

Сваляли ли сте пробна версия на продукт или услуга на Adobe?

Безплатните пробни версии на някои продукти и услуги на Adobe, като например Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator или Adobe Stock, автоматично се преобразуват в платена версия след края на пробния период. За да видите продуктите и услугите, за които сте се абонирали, вижте страницата Планове.

Опитахте ли безплатно членство в Adobe Stock?

След като безплатната промоционална оферта за Adobe Stock завърши, започва вашето платено членство и всеки месец автоматично се начислява такса.

Купували ли сте услуга за PDF през миналата година, например „Създаване на PDF“?

Някои PDF услуги се подновяват веднъж годишно, като например, Adobe Acrobat PDF Pack, Adobe Acrobat Export PDF или Fill & Sign. Можете също така да проверите Вашите абонаменти на страницата Планове.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?