ЧЗВ относно анализ на съдържанието

Намерете отговори на въпроси относно анализа на съдържанието за цифрови медийни приложения (например Creative Cloud, Document Cloud) като потребител с персонален акаунт.

Общ преглед 

Adobe може да анализира вашето съдържание в Creative Cloud или Document Cloud, за да предоставя функции на продукти и да подобрява и развива своите продукти и услуги. Съдържанието в Creative Cloud и Document Cloud включва, но не се ограничава до файлове с изображения, аудио, видео и текст или документи и свързаните с тях данни. Adobe извършва анализ само на съдържанието, обработвано или съхранявано на сървърите на Adobe; ние не анализираме съдържание, обработвано или съхранявано локално на вашето устройство.

Нека приемем, че имате достъп до Creative Cloud или Document Cloud чрез личен акаунт и предпочитате Adobe да не анализира вашето съдържание, за да развива и подобрява своите продукти и услуги. В такъв случай можете да изключите анализа на съдържанието по всяко време от своя акаунт в Adobe (прегледайте подробностите и изключенията по-нататък).

Какви техники за анализ на съдържанието използва Adobe?

Adobe основно използва машинно самообучение в Creative Cloud и Document Cloud, за да анализира съдържанието ви. Машинното самообучение описва поднабор от изкуствен интелект, в който компютърна система използва алгоритми, за да анализира и да се учи от данни, без човешка намеса, и прави изводи от модели и прогнози. Системата може да продължи да се учи и да се подобрява във времето, докато получава още данни.

Ние използваме машинно самообучение, за да развиваме и подобряваме нашите продукти и услуги, а това ни позволява да предоставяме иновативни и авангардни решения. Ние използваме машинно самообучение също и за да предоставяме функции на продукта и да персонализираме нашите продукти и услуги.

Активираните функции за машинно самообучение може да ви помогнат да бъдете по-ефективни и креативни. Например, може да използваме активираните функции за машинно самообучение, за да ви помогнем да организирате и редактирате изображенията си по-бързо и по-точно. С опцията за разпознаване на обект в Lightroom можем автоматично да маркираме снимки на вашето куче или котка. Във Photoshop машинното самообучение може да се използва за автоматично коригиране на перспективата на изображението. С „Liquid Mode“ в Acrobat ние оптимизираме четливостта на PDF файловете например чрез автоматично подобряване на заглавията и таблиците в документа, за да ви помогнем по-лесно да превъртате и четете документи с висока плътност.

Активираните функции за машинно самообучение се използват също и за предложения, съобразени с контекста. Например запълването с оглед на съдържанието във Photoshop анализира изображението ви и прогнозира правилното съдържание за вмъкване в избрана област. А в Acrobat можем да предоставяме предложения за търсене, дори и думата за търсене да не е изписана правилно.

Как Adobe анализира вашето съдържание?

Adobe може да анализира вашето съдържание, което се обработва или съхранява на сървърите на Adobe. Ние не анализираме съдържание, обработвано или съхранявано локално на вашето устройство. Когато анализираме съдържанието ви за целите на подобряването и развиването на продукти, първо обобщаваме вашето съдържание заедно с друго съдържание, а след това използваме обобщеното съдържание, за да обучаваме нашите алгоритми, като по този начин подобряваме продуктите и услугите си. Ако не желаете Adobe да използва съдържанието ви за тези цели, можете да се откажете от анализа по всяко време (прегледайте описаните подробности и изключения). Прочетете повече относно начина, по който Adobe може да анализира вашето съдържание в продуктите и услугите на Document Cloud.

При ограничени обстоятелства може да прегледаме ръчно вашето съдържание с цел подобряване и развиване на продукти в следните ситуации: 

 • Ако направите такова съдържание публично, например: 
  • Принос към Adobe Stock и Behance 
  • Съдържание, излъчвано на живо с Adobe Live 
  • Съдържание, което изпращате, за да бъде представено в Adobe Express
  • Съдържание, което изпращате като самоучители в Lightroom
 • Ако участвате в предварителна или beta-версия на продукт или в програма за ранен достъп
 • Ако изпратите такова съдържание за ръчен преглед или по друг начин позволите на Adobe да преглежда ръчно вашето съдържание, например:
  • Изпратите съдържание чрез Програмата за подобряване на Adobe Photoshop
  • Изпратите съдържание чрез Програмата за подобряване на Adobe Acrobat
  • Изпратите отзиви и съдържание на нашите инженерни екипи за разработване на функции
 • Ако можем да използваме автоматизирани системи, за да премахнем всички генерирани от потребителите материали и да идентифицираме функции от вашето съдържание, преди то да бъде прегледано ръчно, например: 
  • PDF файловете се обработват така, че да останат само структурните елементи, без текст или изображения 
  • Изображенията са обработени така, че да останат само маските на обектите

Нашият процес на ръчен преглед включва предпазни мерки, които ни помагат да защитим вашата поверителност. Ако изпратите непублично съдържание за ръчен преглед, той ще бъде извършен от персонал, обвързан с изисквания за конфиденциалност и подлежащ на обучение за поверителност.

Как Adobe анализира вашето съдържание в продуктите и услугите на Document Cloud? 

За продуктите и услугите на Document Cloud (включително Adobe Acrobat и Adobe Acrobat Sign) Adobe може да анализира метаданните (т.е. структурните елементи на документ, като напр. брой таблици и заглавия) и категориите документи, свързани с вашето съдържание, в зависимост от потребителската настройка за анализ на съдържанието, описана по-нататък. Тази настройка не е налична за акаунти на организации или учебни заведения, употребата на които се регулира от споразумението, сключено от вашата организация или учебно заведение, с Adobe.

Adobe няма да обработва действителното съдържание на вашия документ (текста на документа) с цел подобряване на продукта, освен ако не предоставите съгласие за включване (което ще бъде отделно от настройката за анализ на съдържанието, описана по-нататък).

Как Adobe ще защити поверителността на моите данни? 

Adobe се отнася сериозно към поверителността на вашите данни. Поверителността на данните ви се зачита по време на анализа на съдържанието за подобряване и развиване на продукти. Никоя част от вашето съдържание не е включена в нашите продукти или услуги, освен ако не я направите публична (например чрез принос към Adobe Stock и Behance). Практическата информация, получена чрез анализ на съдържанието, няма да се използва за повторно създаване на съдържанието ви и няма да доведе до идентифициране на лична информация. 

Можете да намерите общ преглед за начина, по който Adobe може да използва вашата информация (включително съдържание) в Центъра за поверителност на информацията на Adobe

За Adobe Firefly: първият модел се обучава върху изображения от Adobe Stock, съдържание с отворен лиценз и съдържание от публичен домейн, чието авторско право е изтекло. Повече информация относно Adobe Firefly можете да намерите в ЧЗВ за Adobe Firefly.

Мога ли да изключа (или да се откажа от) анализа на съдържанието с цел подобряване и развиване на продуктите?

Можете да изключите анализа на съдържанието по всяко време, ако сте клиент, който има достъп до продуктите и услугите на Creative Cloud и Document Cloud чрез личен акаунт. (Тази настройка не е налична за акаунти на организации или учебни заведения, употребата на които се регулира от споразумението, сключено от вашата организация или учебно заведение, с Adobe.) Изключването на анализа на съдържанието не засяга възможността ви да използвате каквито и да е функции. 

Ако не желаете Adobe да анализира вашето съдържание по описания начин, извършете следните стъпки:

 1. Влезте на адрес  https://account.adobe.com/privacy.

 2. В раздела Анализ на съдържанието деактивирайте бутона за превключване за Разрешаване съдържанието ми да бъде анализирано от Adobe за целите на подобряването и разработването на продукти.

  Изключете бутона за превключване за Разрешаване съдържанието ми да бъде анализирано от Adobe за целите на подобряването и разработването на продукти. в раздела Анализ на съдържанието.

Кога отказът от анализ на съдържанието не е приложим?

Изключването на анализа на съдържанието не влияе върху възможностите ни да анализираме вашето съдържание, когато участвате в програми, в които проактивно изпращате съдържание за развиване и подобряване на нашите продукти и услуги. Ако не желаете съдържанието ви да се използва за подобни цели, трябва да избягвате участието в тези програми, включително, но не ограничено до:

 • Програма за подобряване на Adobe Photoshop: тази програма ви позволява да изпращате изображенията, които редактирате във Photoshop, за да подпомогнете подобряването на функции, базирани на машинно самообучение. Научете повече, включително как да се присъедините или да напуснете програмата
 • Adobe Stock: съдържание, изпратено от сътрудници в Adobe Stock, може да се използва за машинно самообучение.
 • Някои функции ви позволяват да изпращате съдържание като отзиви
 • Определени beta- или предварителни версии или програми за ранен достъп на продукти или функции.

В допълнение, ако използвате функции, които разчитат на техники за анализ на съдържанието (например Запълване с оглед на съдържанието във Photoshop), вашето съдържание все пак може да бъде анализирано, когато използвате тези функции, за да се подпомогне подобряването на тази функция.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт