Научете как да направите акаунта си в Adobe по-сигурен чрез настройване на потвърждаване в две стъпки. Научете също така как да анулирате достъпа на приложения на трети страни.

Какво е потвърждаване в две стъпки?

Когато влизате във вашия акаунт в Adobe с вашия Adobe ID, потвърждаването в две стъпки ви подканва да въведете код преди паролата си Adobe ID. Тази допълнителна проверка ви помага да предпазите профила си. Можете да изберете да получавате този код на имейл адреса си (методът по подразбиране) или на мобилния си телефон. Можете също така да използвате приложение за удостоверяване, като например Adobe Authenticator, което да генерира код за потвърждаване.

Използването на потвърждаване в две стъпки за акаунта ви в Adobe е по избор, но е препоръчително.

Бележка:

Ако вместо Adobe ID и паролата използвате Facebook, Google или Apple, за да влизате в акаунта си в Adobe, но искате да активирате потвърждаването в две стъпки, трябва да настроите потвърждаването в две стъпки от съответния акаунт във Facebook, Google или Apple.

Настройване на потвърждаването в две стъпки на Adobe

Внимание:

Adobe препоръчва да настроите повече от един метод за удостоверяване. Ако даден метод за удостоверяване не е достъпен за вас, можете да изберете да потвърдите акаунта си с друг метод.

 1. Кликнете върху Пароли и сигурност в левия панел на прозореца Профил.

 2. В раздела Потвърждаване в две стъпки кликнете върху Управление.

  Раздел „Потвърждаване в две стъпки“
 3. От екрана Потвърждаване в две стъпки активирайте опцията Потвърждаване в две стъпки. Ще получите съобщение на екрана и по имейл, че потвърждаването в две стъпки е активирано успешно. 

  Активиране на потвърждаването в две стъпки

  Когато активирате потвърждаването в две стъпки, имейлът ви става методът по подразбиране за получаване на кода за потвърждаване. Ако сте добавили допълнителен имейл, ще получавате код и на двата имейл адреса. 

  Може да изберете да получавате кода на мобилния си телефон или да го генерирате с приложение за удостоверяване.

  Бележка:

  Методът за получаване по имейл не може да бъде деактивиран, след като активирате потвърждаването в две стъпки. Ако не искате да използвате имейли, можете да направите мобилен телефон или приложение за удостоверяване метод по подразбиране за получаване на код за потвърждаване.

Намерете раздела Методи за потвърждаване на екрана Потвърждаване в две стъпки:

 • Ако към акаунта ви вече е добавен телефонен номер, активирайте опцията Мобилен телефон.
Активиране на мобилен телефон
 • Ако не е добавен телефонен номер, кликнете върху Добавяне до Мобилен телефон и следвайте инструкциите на екрана.
Добавяне на мобилен телефон

При тази система за удостоверяване използвате еднократна парола за вход, която се генерира от приложение на устройството ви, следвана от паролата ви за Adobe ID, за да влезете в акаунта си в Adobe. Подобни приложения се наричат приложения за удостоверяване, например Adobe Authenticator, Google Authenticator или други подобни приложения, които генерират временна еднократна парола.

 1. В раздела Методи за потвърждаване на екрана Потвърждаване в две стъпки кликнете върху Настройване до Приложение за удостоверяване.

  Опция за приложението за удостоверяване
 2. Преди да кликнете върху бутона Напред в изскачащия прозорец Настройване на приложение за удостоверяване, изтеглете приложение за удостоверяване, като например Adobe Authenticator, на устройството си. Изтеглете приложението от App Store, ако устройството ви е с марка Apple, или от Google Play, ако устройството ви е с Android.

  За повече информация относно инсталирането на Adobe Authenticator на устройствата ви на Apple или с Android вижте Използване на Adobe Authenticator за потвърждаване в две стъпки.

  Настройване на приложение за удостоверяване
 3. След като изтеглите приложението за удостоверяване, кликнете върху Напред.

 4. Свържете акаунта си в Adobe с приложението за удостоверяване чрез един от следните методи:

  • Ако сте влезли в акаунта си в Adobe от компютър, стартирайте приложението и сканирайте QR кода, показан на прозореца Свързване на акаунта ви.

   Ако сте влезли в акаунта си в Adobe от мобилен телефон, докоснете магическата пръчка в прозореца Свързване на акаунта ви. След което следвайте инструкциите на екрана.

   Получете кода на своя компютър
   На компютъра ви
   Щракнете върху магическата пръчка
   На мобилния ви телефон
  • Ако свързването чрез сканиране на QR кода или докосване на магическата пръчка е неуспешно, въведете кода, показан в прозореца Свързване на акаунта ви, в приложението за удостоверяване.

   Ръчно въвеждане на кода
 5. Въведете кода за сдвояване, генериран от приложението за удостоверяване, в прозореца Свързване на акаунта ви.

  Код за сдвояване

  Приложението ви за удостоверяване вече е настроено за потвърждаване в две стъпки. 

Използване на потвърждаване в две стъпки за влизане в акаунта ви

За да научите как да въвеждате кода при влизане в акаунта си, вижте Потвърждаване в две стъпки: защитете акаунта си.

Деактивиране на потвърждаването в две стъпки

 1. Кликнете върху Пароли и сигурност в левия панел на прозореца Профил.

 2. В раздела Потвърждаване в две стъпки кликнете върху Управление.

  Раздел „Потвърждаване в две стъпки“
 3. От екрана Потвърждаване в две стъпки деактивирайте опцията Потвърждаване в две стъпки. Ще получите съобщение на екрана и по имейл, че потвърждаването в две стъпки е деактивирано успешно.

  Деактивиране на потвърждаването в две стъпки

Анулиране на достъп на приложения, свързани с акаунт в Adobe

Ако сте позволили достъпа на някакви приложения до акаунта ви в Adobe, можете по всяко време да анулирате този достъп, като изпълните стъпките по-долу:

 1. В раздела Свързани приложения кликнете върху Анулиране до приложението, чийто достъп искате да анулирате.

  Анулиране на свързани приложения
 2. В изскачащия прозорец Анулиране на разрешението ви кликнете върху Анулиране. На екрана ще се покаже съобщение, потвърждаващо, че достъпът на приложението до акаунта ви е анулиран.