Отстраняване на неизправности и помощ

Изтегляне и инсталиране

Как да инсталирам Adobe Media Server?

Изпълнете тези постъпкови инструкции, за да инсталирате Adobe Media Server в Windows или Linux. За допълнителна информация, включително как да проверите инсталацията, вижте тозипълен списък на статии, третиращи инсталирането.

Мога ли да изтегля пробно копие на Adobe Media Server?

Къде мога да намеря най-новата актуализация?

Можете да намерите най-новите актуализации за Adobe Media Server на страницата с актуализации за Adobe Media Server. За помощ с надграждането вижте Подготовка за надграждане на Adobe Media Server.

Конфигуриране

Къде мога да намеря помощ за обикновено конфигуриране?

Намерете информация за всичко – от разполагане и конфигуриране на сървъра до използване на конзолата за администриране в товаръководство за конфигуриране и администриране.

Имам нужда от информация за правилното конфигуриране на порта.

Вижте тази статия за информация относно изискванията за порта на Adobe Media Server. Намерете допълнителна информация в Портове и защитни стени | Flash Media Server.

Как да получа достъп до конзолата за администриране?

За да се свържете с конзолата за администриране, трябва да имате достъп до сървъра за администриране, инсталиран по подразбиране на порт 1111.

Как мога да защитя моето поточно съдържание?

Научете как да конфигурирате защитата на съдържанието за HDS и HLS.

Как да конфигурирам Adobe Media Server, за да позволява LDAP удостоверяване?

Можете да изградите външно удостоверяване на SWF файлове от страна на клиента. Научете повече в Удостоверяване на потребители и Удостоверяване на клиенти.

Често срещани задачи

Как мога да публикувам мултимедиен поток в реално време?

Научете как да предавате поточно мултимедия по RTMP в този кратък въвеждащ курс. За информация относно мултимедийния поток в реално време по HTTP вижте Мултимедиен поток в реално време (HTTP) и Конфигуриране на динамичен поток по HTTP и поток по HTTP в реално време с помощта на AMS.

Имам нужда от помощ за използването на Adobe Media Server в Amazon Web Services.

Вижте помощта за AWS в Adobe Media Server за начална информация, полезни статии, въвеждащи курсове и допълнителни ресурси.

Имам нужда от помощ за използването на ActionScript от страната на сървъра.

Научете повече за ActionScript от страната на сървъра, включително информация за API, класове обекти глобални, функции и още много неща.

Как да задам сигурна администраторска парола?

Можете да зададете сигурна парола на администраторския акаунт от приложението Adobe Media Server Administration. Научете повече за задаването на администраторски и потребителски пароли.

Как мога да разбера дали моят сървър предава правилно поточна мултимедия?

Често срещани проблеми

Къде мога да получа помощ за проблемите с поточно предаване на мултимедия?

Блокиран съм и нямам достъп до уеб конзолата. Какво мога да направя?

Опитайте подновяване на администраторската парола. Това понякога може да разреши проблемите с влизането.

Моите връзки не могат да се осъществят. Помощ!

Как мога да разреша проблема при случване на увисване или срив?

Използвайте това ръководство за отстраняване на неизправности, за да разрешите проблемите при случване на увисване или срив.

Защо имам накъсано възпроизвеждане на видеото в реално време?

Възпроизвеждането на видео става накъсано, когато звукът е заглушен и са активирани обобщените съобщения. Научете как да разрешавате проблеми, свързани с накъсаното възпроизвеждане на видео в реално време.

Свързани приложения и услуги