Кои фонови процеси на Adobe са необходими за моите приложения?

Всички фонови услуги и процеси на Adobe имат важна роля. Научете повече за някои често срещани такива като например CCXProcess, Core Sync, CCLibrary и CEPHTML Engine.

Защо са ми необходими фоновите процеси на Adobe?

Фоновите процеси на Adobe протичат зад кулисите и изпълняват няколко важни задачи, благодарение на които Вашите приложения на Adobe работят без прекъсване. Може не винаги да ги забелязвате, но тези важни фонови процеси вършат своята работа дори когато не работите в нито едно от Вашите приложения на Adobe. Някои от тях са предназначени за синхронизиране на Вашите шрифтове или библиотеки с облака, докато други от тях инсталират автоматични актуализации на Вашите приложения.

По подобен начин Вашето приложение за настолен компютър на Creative Cloud взаимодейства с други фонови процеси, които работят на Вашето устройство. Тези услуги (като например Adobe Desktop Service, CoreSync и CCLibrary) изпълняват задачи като например инсталиране на приложения, актуализации на приложения и синхронизиране на ресурси. 

Често срещани фонови процеси на Adobe

Научете повече за най-често срещаните фонови процеси на Adobe.

AAM Updates Notifier

AAM Updates Notifier е стар фонов процес, който е наличен, за да открива актуализации на корекциите за старите версии на приложенията на Creative Cloud.

Adobe CEF Helper

Приложението за настолен компютър на Creative Cloud има няколко индивидуални компонента в потребителския си интерфейс, като например раздела Приложения, раздела Файлове и раздела Открийте. Adobe CEF Helper е процес, който рендира тези компоненти на приложението за настолен компютър на Creative Cloud Обикновено има няколко процеса с това име, които работят във фонов режим, тъй като сме разделили потребителския интерфейс в различните секции, за да наблюдаваме всеки процес поотделно. Ако има проблем в един компонент, Adobe CEF helper управлява този индивидуален компонент от приложението за настолен компютър на Creative Cloud, без да засяга други компоненти. Adobe CEF helper има важна роля за работата на приложението за настолен компютър на Creative Cloud.

AdobeCRDaemon

Adobe CRDaemon уведомява, ако приложението за настолен компютър на Creative Cloud или някой от неговите фонови процеси забие на Вашето устройство. Освен това записва забивания за приложения на Creative Cloud.

Adobe Desktop Service

Adobe Desktop Service е ядрото на приложенията на Creative Cloud и ги поддържа работещи. Той е отговорен за извличането и обработката на критична информация като например лицензите, които имате, приложенията, налични в абонамента Ви, и необходимите актуализации.

Adobe Installer, Adobe Update Service (Windows) и "com.adobe.acc.installer.v2" (macOS)

Adobe Installer, Adobe Update Service (Windows) и "com.adobe.acc.installer.v2" (macOS) управляват правата, необходими за различни действия като инсталиране на актуализации на приложения и синхронизиране на шрифтове. Adobe Update Service е процес, наличен само в Windows, докато com.adobe.acc.installer.v2 е наличен само в macOS. Тези процеси осигуряват, че няма да бъдете подканван за Вашата системна парола всеки път, когато се опитате да синхронизирате шрифтове или да инсталирате или актуализирате приложенията си. 

AdobeIPCBroker

AdobeIPC Broker е отговорен за всички взаимодействия между различните приложения и процеси на Adobe. Има няколко случая, при които приложенията на Adobe трябва да комуникират помежду си или да предават някакви данни или информация едно на друго. AdobeIPC Broker помага за извършването на тази комуникация.

Adobe notification client (само за Windows)

Наличен само за Windows, Adobe Notification Client отговаря за всички уведомления, които получавате в приложението за настолен компютър на Creative Cloud. Той също така управлява уведомленията, които сървърите на Adobe изпращат към Вашите настолни приложения. Той е от изключителна важност за синхронизирането и споделянето на ресурси и за съвместната работа с тях.

Adobe Genuine Service

Услугата Adobe Genuine Service провежда проверки, чрез които се установява дали даден инсталиран софтуер на Adobe е оригинален или не. Когато неоригинални инсталации бъдат открити, услугата може да информира потребителите, че техният софтуер не е оригинален чрез изскачащо известие. Adobe Genuine Software Service, Adobe GC Client Application, Adobe Genuine Software Integrity Service и AdobeGCclient.exe всички работят съвместно като част от Adobe Genuine Service. 

CCXProcess

CCXProcess е фонов процес, който поддържа приложенията на Adobe Creative Cloud за предоставянето на динамично съдържание, в това число обучителни курсове, шаблони и филтри.

CCLibrary

CCLibrary управлява Вашите Creative Cloud Libraries в приложението за настолен компютър на Creative Cloud.

CEPHTML Engine

CEPHTML Engine е процес, който се стартира, когато разширение от Common Extensibility Platform (CEP) на Adobe бъде заредено в някое приложение на Creative Cloud. CEP Ви дава възможността да подобрите и разширите приложенията на Adobe Creative Cloud със стандартния уеб комплект като например HTML, CSS и JavaScript.

Core Sync

Core Sync отговаря за синхронизирането на данни между Вашето устройство и акаунта Ви в Creative Cloud. Той също така управлява и синхронизира Вашите шрифтове и Creative Cloud Libraries в други приложения на Adobe. Освен това Core Sync синхронизира облачни документи, създадени в приложения като Adobe XD, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. 

CreativeCloud(URIHandler)

CreativeCloud(URI Handler) служи за връзка между уеб страниците на Adobe, приложенията на Creative Cloud и приложението за настолен компютър на Creative Cloud. Той позволява на приложението за настолен компютър на Creative Cloud да предприема предварително дефинирани действия, които се активират или от приложенията на Creative Cloud, или от уеб страниците на Adobe. Например, ако желаете да актуализирате приложение от уеб сайта на Creative Cloud, той Ви връща в приложението за настолен компютър на Creative Cloud, за да завършите действието.

Creative Cloud

Creative Cloud отговаря за потребителския интерфейс на приложението за настолен компютър на Creative Cloud.

Creative Cloud Helper

Creative Cloud отговаря за влизането и активирането на приложенията на Creative Cloud чрез приложението за настолен компютър на Creative Cloud.

LogTransport2

LogTransport2 е фонов процес на Acrobat, който изпраща аналитични данни за използването на продукта до Adobe, където те биват използвани за подобряване на обслужването на клиентите.

node.JS

Фоновият процес node.js се използва от CCXProcess и от CCLibrary. Той се изпълнява за всяко приложение на Creative Cloud, което използва възловата рамка.

"com.adobe.ARMDC.Communicator" и "com.adobe.ARMDC.JobBlessHelper"

Тези два процеса са част от компонент, наречен Acrobat Refresh Manager (ARM), който бива използван за актуализиране на Acrobat и Reader до най-новите им версии. 

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт