Затваряне на несъвместимо приложение или процес

Когато инсталирате или актуализирате приложение на Adobe, например Photoshop CC, използването на приложения или процеси може да повлияе и временно да спре инсталирането.

Например можете да видите съобщение за грешка, като следното:

 • „Моля, затворете следното приложение/процес, за да продължите: - LogTransport2“.
 • Моля, запазете работата си и затворете следните програми, след което щракнете върху Продължи:

Необходимо е да затворите несъвместимото приложение или процес, преди да можете да продължите с инсталирането или актуализирането. За да направите това, изберете операционната си система в разделите по-долу.

Стъпки за затваряне на несъвместимо приложение или процес

Затваряне на приложение:

 • Щракнете с десния бутон върху иконата на приложението в лентата на задачите и след това изберете Затваряне на прозореца.

Затваряне на процес:

 1. Щракнете с десния бутон върху лентата със задачи и изберете Диспечер на задачите.

 2. Изберете от списъка несъвместим процес и щракнете върху Прекратяване на процеса.

 3. Повторете стъпка 2 за всички други евентуални несъвместими процеси.

За да затворите приложение:

 • Задръжте клавиш Ctrl и щракнете върху иконата на приложението в дока и изберете Затваряне.

За да затворите процес:

 1. В Търсачката изберете Отиди в > Помощни програми.

 2. Щракнете два пъти върху приложението Монитор на активността.

 3. Въведете името на процеса в полето за търсене, намиращо се в горния десен ъгъл на прозореца Монитор на активността. 

 4. Щракнете два пъти върху несъвместим процес от списъка и щракнете върху Затваряне в прозореца на процеса. След това щракнете върху Принудитено затваряне.

 5. Повторете стъпки 3 и 4 за всички други евентуални несъвместими процеси.

Ако не намерите този процес в Монитора на активността, отидете на Spotlight Search. Въведете името на процеса и след това щракнете върху името на процеса от списъка за търсене. След това следвайте стъпки 1 - 4.

За повече информация вижте: