Създаване на нов локален администраторски акаунт | Windows

Понякога потребителският акаунт може да се повреди и да попречи на достъпа или създаването на необходими файлове и папки на инсталиращата програма на Adobe. За да решите проблема, създайте друг акаунт, влезте в новия акаунт и след това се опитайте да инсталирате или изпълните приложението на Adobe от новия акаунт.

Използвате Mac OS X?

За информация относно създаването на нов локален администраторски акаунт в Mac OS X вижте Инсталиране или изпълнение на приложения на Adobe в нов потребителски акаунт | Mac OS X.

Създаване на нов локален администраторски акаунт

Разгледайте някоя от следващите помощни страници на Microsoft за инструкции относно създаване на нов локален администраторски акаунт:

Windows 8.1

Създаване на потребителски акаунт (Следвайте инструкциите в „Създаване на локален акаунт“.)

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?