Често задавани въпроси за Бета версията на Adobe Creative Cloud

Добре дошли в Бета версията на Adobe Creative Cloud! Научете как можете да станете част от бета програмата на Adobe Creative Cloud, да тествате бета версии на нашите приложения и да споделяте отзивите си директно с нас.

Кои приложения са включени в бета програмата?

Adobe постоянно предлага нови бета версии. За да получите достъп до някои от популярните ни бета версии, вижте Популярни бета предложения.

Как да инсталирам бета приложенията на Creative Cloud?

В приложението за настолен компютър на Creative Cloud изберете Beta apps (Бета приложения) в лявата странична лента на панела Apps (Приложения). След това изберете Install за Вашето бета приложение. Можете да използвате бета версии заедно със стандартните версии на приложенията.

Къде се инсталират бета приложенията?

Бета версиите се инсталират в своя собствена папка — например Adobe Character Animator (Beta) — която е отделна от стандартните версии на приложението. Това ви позволява да оценявате бета версиите, без това да влияе на работата, която вършите със стандартните версии. Бета приложенията имат отделни предпочитания и отделни папки с потребителски документи по подразбиране, които няма да променят потребителските настройки за вече наличната инсталирана версия на вашата система. 

Каква информация за използването на бета приложенията събира Adobe и какви избори имам?

За да индивидуализираме Вашето изживяване и да подобрим нашите продукти, Adobe може да събира следната информация:

 • Системна информация, като например устройства, операционна система, количество инсталирана памет и разделителна способност на екрана
 • Информация за продукт на Adobe, като например номер на версия
 • Информация за Вашите документи, като например брой страници и уникални идентификатори на документи (но не и съдържанието във Вашите документи)
 • Информация за използването на документи, например колко пъти отваряте документ
 • Как използвате приложенията на Adobe и как приложенията на Adobe взаимодействат с Вашето съдържание, включително функциите, които използвате, и опциите, които избирате

Вашите нормални настройки на приложенията не се прилагат за бета приложенията. Ако не желаете да споделяте данни за използването на бета приложения с Adobe, можете да продължите да използвате стандартните версии на нашите приложения.

Как да отварям бета приложенията?

 1. Отворете приложението за настолен компютър на Creative Cloud. (Изберете   иконата в менюто за задачите на Windows или менюто на macOS.)

 2. В панела Apps (Приложения) изберете Beta apps (Бета приложения).

  Изберете Beta apps (Бета приложения)

  Ще видите списък на инсталираните бета приложения.

 3. Намерете инсталираното бета приложение и изберете Open.

Как да напусна бета програмата?

За да напуснете бета програмата, просто деинсталирайте бета версиите по всяко време чрез приложението за настолен компютър на Creative Cloud.

 1. Отворете приложението за настолен компютър на Creative Cloud. (Изберете   иконата в менюто за задачите на Windows или менюто на macOS.)

 2. В панела Apps (Приложения) изберете Beta apps (Бета приложения).

  Изберете Бета приложения

 3. Изберете иконата с три точки (...) за Вашето приложение, след което изберете Uninstall.

Може ли да се активира автоматичното актуализиране на бета приложения?

Бета версиите се актуализират периодично. Можете да актуализирате бета версиите, когато са налични актуализации.

Можете също така да включите опцията Auto-update за Вашите приложения в приложението за настолен компютър на Creative Cloud:

 1. Отворете приложението за настолен компютър на Creative Cloud. (Изберете   иконата в менюто за задачите на Windows или менюто на macOS.)

 2. Изберете иконата Акаунт в горния десен ъгъл и след това изберете Preferences.

  Изберете Предпочитания

 3. Изберете Apps, след което включете Auto-update за Вашето бета приложение.

  Изберете Автоматично актуализиране

Корпоративен клиент? Вашата организация може да е деактивирала опцията за автоматично актуализиране. Свържете се с Вашия ИТ отдел за допълнителна помощ.

Как да давам отзиви на Adobe?

Извършете едно от следните действия:

В горния десен ъгъл на вашето бета приложение изберете иконата Beaker, за да съобщите за грешка, да предложите идея или да посетите общността на Adobe за бета приложения

Отзиви за бета версията на Creative Cloud

В горния десен ъгъл на вашето бета приложение изберете иконата Provide Feedback, за да съобщите за грешка, да поискате нова функция или да посетите общността на Adobe за бета приложения.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт