Показване на скрити файлове и папки в Windows

За да откривате и отстранявате неизправности с Вашия продукт на Adobe в Windows, трябва да видите скрити файлове и папки. Следвайте стъпките по-долу, за да покажете скрити файлове, папки и разширения на файлови имена за Вашата версия на Windows.

Windows 11

 1. Отворете Файлов мениджър от лентата на задачите.

 2. Изберете раздел Преглед. Отидете до опцията Покажи и изберете Скрити предмети.

Windows 10

 1. Отворете Файлов мениджър от лентата на задачите. 

 2. Изберете раздел Преглед. Отидете на Настроики, и изберете опциите Промяна на папката и търсене.

 3. Изберете раздел Преглед. В Разширените настройки, изберете Покажете скритите файлове, папки, и устройства.

 4. Изберете ОК.

Windows 7

 1. Изберете Старт > Контролен панел.

 2. В диалоговия прозорец Контролен панел щракнете двукратно върху Облик и персонализиране.

 3. В диалоговия прозорец Облик и персонализиране щракнете двукратно върху Опции за папките или щракнете върху Показвай скритите файлове и папки под Опции за папките.

 4. В диалоговия прозорец Опции за папките се уверете, че е избрано Показвай скритите файлове и папки.

 5. Изберете ОК.

 

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт