За да откривате и отстранявате неизправности с продукт на Adobe в Windows, може да е необходимо да видите скрити файлове и папки. Следвайте стъпките по-долу, за да покажете скрити файлове, папки и разширения на файлови имена за вашата версия на Windows.

Windows 8.x и 10

 1. В Windows 8.x изберете Работен плот.  В Windows 10 щракнете върху бутона Старт.

 2. Отворете контролния панел.

 3. Изберете Опции за папките под Облик и персонализиране.

 4. Отметнете иконата Опции вдясно от лентата.

 5. В диалоговия прозорец Опции за папките изберете раздел Изглед.

 6. Изберете Показвай скритите файлове, папки и устройства.

 7. Премахнете отметката от Скрий разширенията за известните типове файлове и щракнете върху OK.

Windows 7

 1. Изберете Старт > Контролен панел.

 2. В диалоговия прозорец Контролен панел щракнете двукратно върху Облик и персонализиране.

 3. В диалоговия прозорец Облик и персонализиране щракнете двукратно върху Опции за папките или щракнете върху Показвай скритите файлове и папки под Опции за папките.

 4. В диалоговия прозорец Опции за папките се уверете, че е избрано Показвай скритите файлове и папки.

 5. Щракнете върху OK.

Windows Vista

 1. В Windows Explorer изберете Организирай > Опции за папките и за търсене.

 2. Щракнете върху раздела Изглед в диалоговия прозорец Опции за папките.
 3. В Разширени настройки изберете Показвай скритите файлове и папки.

 4. Премахнете отметката от Скрий разширенията за известните типове файлове.

 5. Щракнете върху OK.

Демонстрацията в Adobe Captivate по-долу илюстрира как да покажете скрити файлове, папки и всички разширения на файлови имена в Windows Vista. За повече информация относно прегледа на тази демонстрация вижте Преглед на демонстрации за Adobe Captivate в документите от базата със знания.

 

Windows XP

 1. В Windows Explorer изберете Инструменти > Опции за папките.

 2. Щракнете върху раздела Изглед в диалоговия прозорец Опции за папките.
 3. В Разширени настройки изберете Показвай скритите файлове и папки.

 4. Премахнете отметката от Скрий разширенията за известните типове файлове.

 5. Щракнете върху OK.

Демонстрацията в Adobe Captivate по-долу илюстрира как да покажете скрити файлове, папки и всички разширения на файлови имена в Windows XP. За повече информация относно прегледа на тази демонстрация вижте Преглед на демонстрации за Adobe Captivate в документите от базата със знания.