Може да се наложи да осъществите достъп до съдържанието на папката „Library“ (Библиотека), за да отстраните проблемите с вашите приложения на Adobe. Потребителската папка „Library“ (Библиотека) по подразбиране е скрита в macOS Х 10.7 и по-новите издания. Използвайте някой от следващите методи, за да направите видимо съдържанието на потребителската библиотека.

Метод 1

  1. Във Finder изберете Go > Go to Folder (Отиди в папка).

  2. В диалоговия прозорец „Go To Folder“ (Отиди в папка) напишете ~/Library

  3. Щракнете върху Go.

Метод 2

Задръжте бутона Alt (Option), когато използвате менюто Go.Потребителската папка „Library“ (Библиотека) се показва под основната директория на текущия потребител.

Забележка: След като отворите папката „Library“ (Библиотека), можете да плъзнете иконата „Library“ (Библиотека) от горната част на този прозорец до Dock (лентата със задачи), страничната лента или лентата с инструменти, за да я направите лесно достъпна.

Допълнителна информация

За повече информация, обяснения и идеи вижте 18 начина да видите папката ~/Library в Lion и Mountain Lion.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност