Не се виждат файлове от потребителската библиотека в macOS

Може да се наложи да осъществите достъп до съдържанието на папката Library (Библиотека), за да отстраните проблемите с вашите приложения на Adobe. Потребителската папка Library (Библиотека) по подразбиране е скрита в macOS. Използвайте някой от следващите методи, за да направите видимо съдържанието на потребителската библиотека.

Метод 1

Във Finder, задръжте клавиш Option, когато използвате менюто GoLibrary (Библиотека) ще се появи под основната директория на текущия потребител.

Меню Go

Бележка:

След като отворите папката Library (Библиотека), можете да издърпате иконата Library (Библиотека) от горната част на този прозорец до Dock (лентата със задачи), страничната лента или лентата с инструменти, за да я направите лесно достъпна.

Метод 2

  1. Във Finder изберете Go > Go to Folder (Отиди в папка).

  2. В диалоговия прозорец Go To Folder (Отиди в папка) напишете ~/Library

  3. Щракнете върху Go.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?