За информация относно установяване мястото на дневниците на инсталациите, вижте Откриване и отстраняване на неизправности при инсталация с помощта на регистрационните файлове и претърсете файла "Install.log“ в папката "installers“ за грешки.

Грешки при изтегляне

Сценарий за грешка Тип на грешка Код на грешка Съобщение за грешка
Различни грешки при изтегляне на JSON
Може да се направи повторен опит Също както сценариите за грешка при текущото изтегляне
Също както сценариите за грешка при текущото изтегляне
Обща грешка при изтегляне Фатална HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
Грешка при изтегляне. Няма достъп до сървърите на Adobe. Проверете връзката си с Интернет
и настройките на защитната стена, и след това опитайте отново.
Грешка при извличане Фатална

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
 = 114

(Този код на грешка не се използва
в кода засега)

Файловете не могат да се извлекат. Натиснете Опитай пак, за да изтеглите продукта отново.
Неуспешна проверка на подпис. Фатална HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(Този код за грешка не се използва
в кода засега)
Изтегленият файл изглежда повреден.
Опитайте да го изтеглите отново.


Грешка при манипулиране на файла
(Вътрешна грешка)

Фатална

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


Изтегленият файл изглежда повреден.
Опитайте да го изтеглите отново.
Неуспешна проверка за валидност Фатална HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
Изтегленият файл изглежда повреден.
Опитайте да го изтеглите отново.
Мрежата е недостъпна Може да се направи повторен опит HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
Не e открита мрежа.
Сървърът не отговаря Може да се направи повторен опит HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
Сървърът не отговаря. Проверете връзката си с Интернет и настройките на защитната стена, и
след това натиснете Опитай пак.
Дискът е пълен Може да се направи повторен опит HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
Недостатъчно място на диска. Освободете пространство на {0} и опитайте отново.
Грешка при разрешение за достъп
по време на изтегляне (Грешка на потребител / системна грешка)
Може да се направи повторен опит HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
Грешка при писане в местоположението на временния файл. Коригирайте разрешенията за
временното местоположение. Ако проблемът продължи да съществува, обърнете се към центъра за поддръжка на клиентите.
Сървърът не
поддържа многопоточно изтегляне
(вътрешна грешка)

Фатална HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
Грешка при изтегляне. Няма достъп до сървърите на Adobe.
и настройките на защитната стена, и след това опитайте отново.
Невалидна конфигурация на изтеглен файл
(Вътрешна грешка)
Фатална HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
Грешка при изтегляне. Няма достъп до сървърите на Adobe. Проверете връзката си с Интернет
и настройките на защитната стена, и след това опитайте отново.
Грешка на прокси Може да се направи повторен опит HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
Грешка при изтегляне. Няма достъп до сървърите на Adobe. Проверете връзката си с Интернет
и настройките на защитната стена, и след това опитайте отново.
Невалиден URL адрес
Фатална

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

(Ако в случай на проверка Url адресът се окаже
невалиден, се получава съобщение за грешка 
HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR 
)

Грешка при изтегляне. Няма достъп до сървърите на Adobe. Проверете връзката си с Интернет
и настройките на защитната стена, и след това опитайте отново.
Грешка при проверка за валидност Фатална HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
Изтегленият файл изглежда повреден. Опитайте да го изтеглите отново

Инсталирането е неуспешно

Сценарий за грешка Тип на грешка Код на грешка Съобщение за грешка
Файлът Setup.exe не съществува или проверката на подписа е неуспешна Фатална REG_SETVALUE_FAILURE

Тази инсталация
вече не е функционална. Деинсталирайте и изтеглете отново Creative Cloud
от https://creative.adobe.com
/products/creative-cloud.

Изтеглете сега.

Обща PIM грешка. Фатална HDPIM_STATUS_ERROR = 101 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
Невалиден ИД на сесия (вътрешна грешка) Фатална _GUID = 102 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
Невалидни аргументи за PIM от панела с приложенията (вътрешна грешка) Фатална ARGUMENTS = 103

Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате
отново.Изтеглете сега.

За инсталиране използвайте

Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.

За деинсталиране използвайте

Продуктът не може да се деинсталира. Щракнете върху Опитай пак
, за да деинсталирате отново.

hdpim.db Грешка при четене/писане база данни (повредена инсталация/лоши
разрешения).
AAMCorrupt HDPIM_STATUS_DB_ERROR = 105

Изтеглете сега.

Инсталиране

Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.

Деинсталиране

Продуктът не може да се деинсталира. Щракнете върху Опитай пак
, за да деинсталирате отново.

Грешка в разделянето на XML (вътрешна грешка) Фатална HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате
отново.
Свързана с JSON грешка,
като някаква липсваща информация.
Фатална HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 Изтегленият файл изглежда повреден. Опитайте да го изтеглите отново
PIM сесията е заета (вътрешна грешка) Фатална _BUSY = 108 В момента се изпълнява още едно копие на инсталиращата програма. Изчакайте да завърши и опитайте отново.
Отсъствие на Core Package в JSON (вътрешна грешка) Фатална

_NOT_SELECTED =
109

(Този код на грешка не се използва в
в кода засега)

Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате
отново.
Не може да се създаде нова нишка (грешка на системно ниво) Фатална _CREATE_NEW_THREAD = 110 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
Грешка при извличане Фатална ERROR = 127 Файловете не могат да се извлекат. Опитайте отново да изтеглите продукта.
Неуспешна проверка на подписа на пакета. Фатална _GENUINE = 128 Изтегленият файл изглежда повреден. Опитайте да го изтеглите отново
Когато комуникацията с файла setup.exe прекъсне Може да се направи повторен опит HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
Всяка друга грешка, свързана с файла Setup.exe Може да се направи повторен опит HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
Инсталиране в главната
директория
Фатална _IN_ROOT_DIR = 132 Продуктът не може да се инсталира в главната
директория.Изберете друго място за инсталиране в преференциите си и опитайте отново

Недостатъчно дисково Обща грешка при инсталиране пространство Фатална NOT_AVAILABLE = 133

Ако името на тома е
известно:

Недостатъчно място на диска. Освободете част от дисковото пространство и
опитайте отново.

Ако името на тома не е известно:

Недостатъчно място на диска.

Изберете друго място за инсталиране в преференциите си или освободете дисково пространство, и след това опитайте отново.

Обща грешка при инсталиране Фатална _ERROR = 136

Продуктът не може да се инсталира.Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате
отново.

Невалидни параметри за етикетчето на командата в пакета PIMX Фатална INVALID_PARAMS = 137 Продуктът не може да се инсталира.Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате
отново.
Системата изпитва недостиг на памет, заделяне на памет неуспешно Фатална NOMEMORY = 138 Продуктът не може да се инсталира, защото системата изпитва недостиг на памет.
Рестартирайте компютъра и след това опитайте отново.
Пакетът PIMX е повреден Фатална _CORRUPT_XML = 139 Изтегленият файл изглежда повреден. Моля, опитайте да го изтеглите отново.
В директорията за инсталиране няма разрешение Фатална

_NO_PERMISSION
= 140,

(Този код на грешка не се използва
в кода засега)

Продуктът не може да се инсталира в избраното местоположение поради проблеми с
разрешението. Изберете друго място за инсталиране в преференциите си и опитайте отново.
Версията на файла за проверка на версията не може да се заснеме Фатална VERSION = 141 Продуктът не може да се инсталира.Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.

Невалиден маркер, използван в пакета PIMX Фатална

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142,

(Този код на грешка не се използва в кода
засега)

Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
Пътят за файла източник вътре в архива на пакета не съществува Фатална NOT_EXISTS = 143 Изтегленият файл изглежда повреден. Опитайте да го изтеглите отново
Файл със същото име като директорията вече е наличен Фатална PATH_ALREADY_USED = 145 Файлът съществува в пътя за инсталиране. Преименувайте/изтрийте файла и след това опитайте отново
По време на инсталиране/деинсталиране файлът не може да се премества Фатална при инсталиране Игнорируема при деинсталиране FILE_MOVE_FAILURE = 146 Файлът не може да се премести. Преименувайте файла и след това опитайте отново.
По време на инсталиране/деинсталиране файлът не може да се копира

Фатална при инсталиране

Може да се игнорира при деинсталиране

FILE_COPY_FAILURE = 147 Файлът не може да се копира.Проверете разрешенията и след това опитайте отново. 
По време на инсталиране/деинсталиране директорията не може да бъде изтрита

Фатална при инсталиране

Може да се игнорира при деинсталиране

FILE_DELETION_FAILURE
= 150, 

(Този код на грешка не се използва в
кода засега)

Файлът не може да се изтрие. Преименувайте/изтрийте файла и след това опитайте отново.
Разрешението за файла не може да се зададе по време на инсталиране/деинсталиране Може да се игнорира _PERMISSION_FAILURE = 154 Добавете към регистрационнте файлове
Не може да създаде
символна връзка
Фатална SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 Не може да се създаде символната връзка. Щракнете върху Опитай пак, за да изтеглите и инсталирате
продукта отново.
По време на инсталиране/деинсталиране символната връзка не може да се изтрие

Фатална при инсталиране

Може да се игнорира при деинсталиране

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157, 

(Този код на грешка не се използва в кода
засега)

Символната връзка не може да се изтрие.Проверете
разрешенията и след това опитайте отново.
По време на инсталирането не може да се зададе показаното име на локализирания файл Може да се игнорира _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 Добавете към регистрационнте файлове.
По време на инсталирането не може да се създаде ключ на системния регистър Фатална REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 Не може да се запише стойността на системния регистър. Проверете разрешенията и след това опитайте отново.
По време на деинсталирането не може да се изтрие ключа на системния регистър Може да се игнорира REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 Добавете към регистрационнте файлове.
По време на инсталиране/деинсталиране файлът с шрифтовете не може да се конфигурира Може да се игнорира FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 Добавете към регистрационнте файлове.
Не може да се забрани отражението на wow64

Фатална при инсталиране

Може да се игнорира при деинсталиране

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 Продуктът не може да се инсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да го изтеглите и инсталирате отново.
По време на инсталирането не може да се зададе иконата на папката Може да се игнорира FOLDER_ICON_FAILURE = 172 Добавете към регистрационнте файлове.
По време на инсталиране/деинсталиране не може да се получи информация за защитата относно файла/папката Може да се игнорира GET_ACL_FAILURE = 174 Добавете към регистрационнте файлове.
Зададената инсталационна директория представлява мрежово място Фатална PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 Не може да се инсталира в мрежово устройство. Изберете
друго място за инсталиране в преференциите си и опитайте отново да инсталирате.
Зададеният път за инсталиране превишава позволения максимален брой символи Фатална PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 Избраният път за инсталиране е прекалено дълъг. Изберете друго място за инсталиране в преференциите си и опитайте отново.
Зададеният път за инсталиране съдържа невалидни символи Фатална _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 Пътят за инсталиране съдържа невалидни знаци. Изберете друго
място за инсталиране в преференциите си и опитайте отново.
Зададеният път за инсталиране не представлява пълен път Фатална PATH_NOT_FULL_PATH = 179 Пътят за инсталиране изглежда невалиден. Изберете друго място за инсталиране в
преференциите си и след това опитайте отново.
Зададеният език
при инсталиране е невалиден

Фатална LANG_NOT_PRESENT = 180 Езикът на инсталацията изглежда невалиден. Изберете друг език за инсталацията
в преференциите си и след това опитайте отново.
Не може да се създаде псевдоним

Фатална при инсталиране

Може да се игнорира при деинсталиране

ALIAS_CREATION_FAILURE = 151 Не може да се създаде символната връзка. Щракнете върху Опитай пак, за да изтеглите и инсталирате
продукта отново.
Псевдонимът не може да се изтрие

Фатална при инсталиране

Може да се игнорира при деинсталиране

_DELETION_FAILURE = 152 Символната връзка не може да се изтрие. Проверете разрешенията и след това опитайте отново
Не може да се инсталира на устройство с големи и малки букви Фатална _IS_CASE_SENSITIVE = 181 Пътят за инсталиране изглежда невалиден. Изберете друго място за инсталиране в
преференциите си и след това опитайте отново.

Деинсталирането е неуспешно

Сценарий за грешка Тип на грешка Код на грешка Съобщение
Деинсталираният XML липсва/повреден Може да се игнорира HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
Добави към регистрационните файлове
Обща грешка при деинсталиране Фатална HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
Продуктът не може да се деинсталира. Щракнете върху Опитай пак, за да деинсталирате отново.

Разни

Сценарий за грешка Тип на грешка Код на грешка Съобщение
Конфликтен процес
Може да се направи повторен опит
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

Съгласно текущото поведение
Когато не са осигурени привилегии за повишаване на правата
Може да се направи повторен опит
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
Съгласно текущото поведение

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност