Разширенията на Illustrator липсват в Bridge CC 2015

Проблем

В Bridge CC 2015 версия 6.3 разширенията на Illustrator липсват в менюто „Инструменти“ (Инструменти > Illustrator).

Засегнати версии

Adobe Bridge CC 2015 версия 6.3 и Adobe Illustrator CC 2015.2 или по-стари версии

Операционна система

Windows, Mac OS X

Решения

Решение 1

Актуализирайте Illustrator до най-новата версия.

Вижте Проверка за актуализации за повече информация.

Решение 2

Следвайте тези стъпки:

 1. Копирайте папката Adobe Illustrator Automation [версия] от следното местоположение:

  Win: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC Extensions\
  Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions/

 2. Поставете копираната папка на следното местоположение:

  Win: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC 2015 Extensions\
  Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions/

 3. Стартирайте отново Bridge.

Разширенията на Illustrator вече ще бъдат налични в менюто „Инструменти“ (Инструменти > Illustrator) на Bridge CC 2015.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт