Разширението Image Trace на Illustrator липсва в Bridge CC

Проблем

Разширението Image Trace липсва в менюто „Инструменти“ (Инструменти > Illustrator > Image Trace) на Bridge CC 6.2 след актуализиране до Adobe Illustrator CC 2015.3.

Засегнати версии

Adobe Bridge CC 6.2 и Adobe Illustrator CC 2015.3

Операционна система

Windows, Mac OS X

Решение на проблема

Ако нямате достъп до разширението Image Trace в Инструменти > Illustrator > Image Trace в Bridge CC 6.2 след актуализиране до най-новата версия 2015.3 на Illustrator CC, направете следното:

 1. Копирайте папката Adobe Illustrator Automation 2015.3 от следното местоположение:

  Win: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC 2015 Extensions\
  Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions/

 2. Поставете копираната папка на следното местоположение:

  Win: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC Extensions\
  Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions/

 3. Стартирайте отново Bridge.

Разширението Image Trace вече ще бъде налично в менюто Инструменти > Illustrator на Bridge CC 6.2.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?