Отстраняване на проблеми в Admin Console

Тази страница изброява различни състояния на грешки, с които администраторът на Admin Console може да се сбълска, и препоръчаните стъпки за разрешаването им.

Версия на Admin Console

За да получите версията на Admin Console, вижте следната връзка във Вашия браузър:

https://adminconsole.adobe.com/enterprise/version.xml

Предпоставки за отстраняването на проблеми

Открихме, че много от грешките на таблото са свързани или с браузъра, или са резултат от проблем в средата (прокси, защитна стена и др.) Моля, проверете следното, преди да отнесете проблема на по-високо ниво или продължете с конкретно отстраняване на проблеми.

Adobe Service Check

Adobe Service Check гарантира, че Вашата среда е правилно настроена за успешно използване на таблото и може да помогне за идентифициране на всякакви проблеми с проксита, защитни стени или мрежи. Трябва да извършите тази проверка, за да се уверите, че Вашата среда е настроена правилно.

Отстраняване на проблеми в браузъра

 1. Актуализирайте Вашия браузър до най-новата версия.
 2. Опитайте отново в прозорец за поверително сърфиране или в режим „инкогнито“ - това ще гарантира, че кешираната информация или бисквитките не са причината за проблема.
 3. Ако режим „инкогнито“ работи, може да се наложи да изчистите своите бисквитки/кеш.
 4. Ако използвате скрипт или добавка за блокиране на рекламите, опитайте да ги изключите временно и вижте дали това ще реши проблема.

 

Потребители с персонализиран план - налични са допълнителни приложения

Този проблем сега вече е разрешен. Вижте При Персонализираните планове някои приложения на Creative Cloud за организации се връщат на пробна версия или показват, че е изтекъл пробният период за допълнителна информация. За потребителите на Adobe ID все още има допълнителни приложения, които са на разположение в пробен режим.

Възстановяването на паролата за Enterprise ID не функционира съгласно очакванията

Администраторите могат да започнат процеса за възстановяване на парола за потребител на Enterprise ID. Този процес може неправилно да възстанови паролата за Adobe ID, ако потребителят има едновременно Enterprise ID и Adobe ID. Ако възникне този проблем, можете да изтриете потребителя и след това да го добавите отново, което стартира нов процес на покана.

Грешка „Входящ SAML отговор не беше обработен успешно“ при Federated ID

Вижте решенията в този документ: Отстраняване на проблеми с Federated ID.

Не можете да приемете покана или се появява празна страница, когато приемате

Уверете се, че браузърът Ви е поддържан браузър с поддържана версия. Поддържа се версия 9 на Internet Explorer и по-нови; изпратете отново поканата и помолете потребителя да я приеме в поддържан браузър.

Грешка 400 или друга грешка при опит за валидиране на заявка за домейн

Грешка 400 при опит за валидиране на заявка за домейн означава, че Вашият токен не се вижда във DNS записа Ви от нашите сървъри. За да отстраните тази грешка, направете следното:

 • Уверете се, че Вашият DNS запис е бил изпратен успешно.
 • Уверете се, че Вашият DNS TXT запис е в правилния формат: Например, ако Вашият токен е „asdfadgalfjsadr3232324sdfesf“, тогава TXT записът ще бъде: TXT "adobe-idp-site-verification=asdfadgalfjsadr3232324sdfesf" (с кавичките в двата края).
 • Уверете се, че в токена няма допълнителни интервали, скоби, фигурни скоби или други символи, които биха попречили той да бъде разпознат.
 • Можете да използвате помощната онлайн програма MxToolbox, за да проверите Вашия DNS TXT запис. Ако токенът за Adobe не е наличен, не можем да валидираме Вашия домейн.
 • Ако имате компютър Mac или Linux, можете да проверите Вашия TXT запис с помощната програма „dig“, зареждана от командния ред: dig TXT името_на_Вашия_домейн.com +short.
 • Пълна документация на заявката на домейн е налична тук.
 • Ако проблемът Ви не е разрешен, след като опитате тези стъпки, отворете билет за поддръжка.

Потребителите, групите или панелът за самоличност са празни

Ако потребителите, групите или панелите за самоличност са празни, изчистете кеша и бисквитките в браузъра си и опитайте да влезете отново.

Ако проблемът продължи да е налице, уверете се, че *.services.adobe.com е отворено във Вашата защитна стена, както е документирано в Крайни точки на мрежата.

„Акаунтът не е разпознат“ в панела за поддръжка

Ако получите „ГРЕШКА Извиняваме се, но не разпознаваме Вашия акаунт в нашата база данни за поддръжка“

1. уверете се, че този URL адрес е в разрешителния списък на Вашата защитна стена: api-cna01.adobe-services.com

 

2. в браузъра Internet Explorer променете съответната настройка. Отидете на Инструменти > Интернет опции > Сигурност > Персонализирани нива и активирайте „Достъп до източници на данни през домейни“.

Ако сте изпробвали горните стъпки в Internet Explorer или използвате друг браузър и получавате „ГРЕШКА Извиняваме се, но не разпознаваме Вашия акаунт в нашата база данни за поддръжка“, Adobe не e успял да възпроизведе този проблем и търсим някои допълнителни данни от засегнати клиенти. За събиране на тези данни:

 1. Отворете https://adminconsole.adobe.com/enterprise в браузъра Chrome

 2. Отворете инструмента за отстраняване на грешки в Chrome (натиснете Ctrl+Shift + I или щракнете с десния бутон и изберете „Инспектиране на елемент“).

 3. В инструмента за разработчици изберете раздела Мрежа:

 4. Влезте и отидете на поддръжката за свързване, като използвате раздела „Поддръжка“ в таблото.

 5. След като се зареди началната страница на поддръжката, щракнете върху връзката „Отваряне на случай“ или „Преглед на случаите“. 

 6. Ще видите съобщението за грешка, докладвано от потребители, които са администратори „ГРЕШКА Извиняваме се, но не разпознаваме Вашия акаунт в нашата база данни за поддръжка. Моля, свържете се с отдел „Грижа за клиентите по телефона“.

 7. Щракнете върху която и да е връзка в раздела Мрежа (В Инструмента за разработчици) и натиснете Ctrl+F. Ще се покаже текстово поле („Търсене“), в което трябва да се въведе текст за търсене.

 8. Въведете „crmid“. Това ще покаже crmid API

 9. Щракнете върху тази връзка към API, за да Ви бъде показан прозорец с подробна информация в дясната страна на инструментите за разработчици.

 10. Щракнете върху раздела „Отговор“ (в дясната страна), за да видите отговора на crmid API и да споделите този отговор с нас, за да идентифицираме проблема. (отговорът може да е празен и в случай на грешка в API).

След като извършите горните стъпки, свържете се с екипа за поддръжка на организации, като използвате една от алтернативните опции, изброени в таблото за управление. Информирайте Вашия представител на отдела по поддръжка относно:

1. Вашата операционна система и версията ѝ.

2. Вашият браузър и версията му.

3. Crmid, получен в горните стъпки.

4. Отговорът от API.

На поканата все още не е отговорено или има грешка „Достъпът е отказан“

Всички потребители трябва да бъдат поканени на таблото и да приемат поканата, преди да получат достъп до Admin Console.

Ако на поканата все още не е отговорено, потребителят трябва да я приеме от изпратения имейл. Ако не го е получил или поканата е изтекла, можете или да изпратите повторно поканата, или да изпратите нова покана.

Ако поканата не е изпратена, консултирайте се с Вашия администратор за корпоративно лицензиране Ако Вашата организация има корпоративно споразумение с Adobe и не е предоставила достъп на администратор за корпоративно лицензиране, свържете се с екипа за поддръжка, като използвате информацията, предоставена във Вашия пакет за добре дошли.

Ако поканата е била приета успешно и все още получавате това съобщение, проверете акаунта си на adobe.com и се уверете, че датата Ви на раждане е въведена правилно. Празна дата на раждане или дата на раждане, посочваща възраст под 13 години, може да доведе до този проблем. Тази причина за грешка „Отказан достъп“ ще бъде отстранена в бъдеща корекция.

Промяна на искане за домейн от Enterprise ID на Federated (или обратно)

Създайте билет в Admin Console в раздела за поддръжка.

Забележка: ако преминавате от Enterprise ID на Federated ID, никой краен потребител няма да може да влезе успешно, докато не настроите Влизане с еднократно удостоверяване (SSO). Вашият инженер по поддръжката ще работи с Вас, за да извърши преминаването в такъв момент, че да има минимални смущения за Вашите потребители.

„Грешка при създаването на наемател“ при искане на домейн

„Грешка при създаването на наемател“ може да възникне при заявка на домейн, ако той включва запазена дума.

 • admin
 • домейни, завършващи на .cn (Китай)

Например admin.xyz.com ще генерира тази грешка, тъй като думата "admin" е запазена.

Понастоящем такъв домейн не може да бъде заявен. Вместо това използвайте родителския домейн (например xyz.com вместо admin.xyx.com).

Понастоящем не могат да бъдат заявени китайски домейни.

Невалиден код за покана

Ако получи грешката „Не бе намерена покана с този код“, потребителят вижда следния екран. Предложена стъпка за отстраняване на проблем: Администраторът да изпрати поканата повторно от Admin Console.

Изтекла покана

При съобщение за грешка „изтекла покана“, администраторът трябва да изпрати повторно поканата от Admin Console.

Поканата е вече приета

Ако поканата вече е приета, администраторът трябва да изпрати повторно поканата от Admin Console.

Поканата е отменена

Ако поканата е отменена, може да е била изпратена по погрешка. Ако лицето, получаващо това съобщение, все още трябва да има достъп до таблото, администраторът трябва да изпрати повторно поканата от Admin Console.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт