Ръководство за работа Отказ

Admin Console overview

 1. Adobe за частни организации и екипи: ръководство за администриране
 2. Планиране на разполагането
  1. Основни понятия
   1. Лицензиране
   2. Идентичност
   3. Управление на потребители
   4. Разполагане на приложение
   5. Общ преглед на Admin Console
   6. Администраторски роли
  2. Ръководства за разполагане
   1. Ръководство за разполагане на наименуван потребител
   2. Ръководство за разполагане на SDL
   3. Разполагане на Adobe Acrobat 
  3. Разполагане на Creative Cloud за образованието
   1. Ръководство за разполагане
   2. Одобряване на приложенията на Adobe в Google Admin Console
   3. Активиране на Adobe Express в Google Classroom
   4. Интеграция с Canvas LMS
   5. Интеграция с Blackboard Learn
   6. Конфигуриране на SSO за областни портали и LMS
   7. Разполагане на Adobe Express чрез Google App Licensing
   8. Добавяне на потребители чрез Roster Sync
   9. ЧЗВ относно Kivuto
   10. Насоки за допустимост на институции от началното и средното образование
 3. Настройване на вашата организация
  1. Видове идентичност | Общ преглед
  2. Настройване на идентичност | Общ преглед
  3. Настройване на организация с Enterprise ID
  4. Настройване на обединяване и синхронизиране с Azure AD
   1. Настройване на SSO с Microsoft чрез Azure OIDC
   2. Добавяне на Azure Sync към вашата директория
   3. Синхронизиране на роли за образованието
   4. ЧЗВ относно Azure Connector
  5. Настройване на обединяване и синхронизиране с Google
   1. Настройване на SSO с обединяване на Google
   2. Добавяне на Google Sync към вашата директория
   3. ЧЗВ относно обединяване с Google
  6. Настройване на организация с Microsoft ADFS
  7. Създаване на организация за областни портали и LMS
  8. Настройване на организация с други доставчици на идентичност
   1. Създаване на директория
   2. Потвърждаване на собствеността върху домейн
   3. Добавяне на домейни към директории
  9. Общи въпроси и отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   1. Общи въпроси относно SSO
   2. Отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   3. Общи въпроси във връзка с образованието
 4. Управление на настройката на вашата организация
  1. Управление на съществуващи домейни и директории
  2. Активиране на автоматичното създаване на акаунт
  3. Настройване на организация чрез доверена директория
  4. Мигриране към нов доставчик на удостоверяване 
  5. Настройки за ресурси
  6. Настройки за удостоверяване
  7. Контакти за защита и поверителност
  8. Настройки на Console
  9. Управление на шифроване  
 5. Управление на потребители
  1. Общ преглед
  2. Административни роли
  3. Техники за управление на потребителите
   1. Индивидуално управление на потребители   
   2. Управление на множество потребители (партиден CSV)
   3. Инструмент за синхронизиране на потребители (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Промяна на вида идентичност на потребителя
  5. Управление на потребителски групи
  6. Управление на потребителите на директория
  7. Управление на разработчици
  8. Мигриране на съществуващи потребители към Adobe Admin Console
  9. Мигриране на управлението на потребители към Adobe Admin Console
 6. Управление на продукти и права
  1. Управление на продукти и продуктови профили
   1. Управление на продукти
   2. Управление на продуктови профили за корпоративни потребители
   3. Управление на правилата за автоматично възлагане
   4. Преглед на заявките за продукти
   5. Управление на политиките за самообслужване
   6. Управление на интеграциите на приложения
   7. Управление на разрешенията за продукта в Admin Console  
   8. Активиране/деактивиране на услуги за продуктов профил
   9. Отделно приложение | Creative Cloud за частни организации
   10. Допълнителни услуги
  2. Управление на лицензи за споделено устройство
   1. Вижте новостите
   2. Ръководство за разполагане
   3. Създаване на пакети
   4. Възстановяване на лицензи
   5. Управление на профили
   6. Инструменти за лицензиране
   7. ЧЗВ относно лицензиране на споделено устройство
 7. Управление на съхранение и ресурси
  1. Съхранение
   1. Управление на съхранението за частни организации
   2. Adobe Creative Cloud: актуализиране в съхранението
   3. Управление на съхранението на Adobe
  2. Мигриране на ресурси
   1. Автоматизирана миграция на ресурси
   2. ЧЗВ относно автоматизираната миграция на ресурси  
   3. Управление на прехвърлени ресурси
  3. Възстановяване на ресурси от потребител
  4. Мигриране на ресурси за учащи | Само за EDU
   1. Автоматично мигриране на ресурси за учащи
   2. Мигриране на вашите ресурси
 8. Управление на услуги
  1. Adobe Stock
   1. Пакети с кредити на Adobe Stock за екипи
   2. Adobe Stock за частни организации
   3. Използване на Adobe Stock за частни организации
   4. Одобряване на лиценз за Adobe Stock
  2. Персонализирани шрифтове
  3. Adobe Asset Link
   1. Общ преглед
   2. Създаване на потребителска група
   3. Конфигуриране на Adobe Experience Manager Assets
   4. Конфигуриране и инсталиране на Adobe Asset Link
   5. Управление на ресурси
   6. Adobe Asset Link за XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Настройване на Adobe Acrobat Sign за частни организации или екипи
   2. Adobe Acrobat Sign – Администратор на функции за екипи
   3. Управление на Adobe Acrobat Sign в Admin Console
  5. Creative Cloud за частни организации – безплатно членство
   1. Общ преглед
 9. Разполагане на приложения и актуализации
  1. Общ преглед
   1. Разполагане и доставяне на приложения и актуализации
   2. Планиране на разполагане
   3. Подготовка на разполагане
  2. Създаване на пакети
   1. Създаване на пакети с приложения чрез Admin Console
   2. Създаване на пакети за лицензиране на наименувани потребители
   3. Шаблони за пакети на Adobe
   4. Управление на пакети
   5. Управление на лицензи за устройство
   6. Лицензиране на сериен номер
  3. Персонализиране на пакети
   1. Персонализиране на приложението за настолен компютър на Creative Cloud
   2. Включване на разширения във вашия пакет
  4. Разполагане на пакети 
   1. Разполагане на пакети
   2. Разполагане на пакети на Adobe чрез Microsoft Intune
   3. Разполагане на пакети на Adobe чрез SCCM
   4. Разполагане на пакети на Adobe чрез ARD
   5. Инсталиране на продукти в папката с изключения
   6. Деинсталиране на продукти на Creative Cloud
   7. Използване на изданието за частни организации на инструмента за осигуряване на Adobe
   8. Идентификатори за лицензиране на Adobe Creative Cloud
  5. Управление на актуализации
   1. Управление на промените за корпоративни и екипни клиенти на Adobe
   2. Разполагане на актуализации
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Общ преглед на AUSST
   2. Настройване на сървъра за вътрешни актуализации
   3. Поддръжка на сървъра за вътрешни актуализации
   4. Общи случаи на употреба на AUSST   
   5. Отстраняване на неизправности в сървъра за вътрешни актуализации
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Използване на Adobe Remote Update Manager
   2. Идентификатори на канали за използване с Adobe Remote Update Manager
   3. Разрешаване на грешки с RUM
  8. Отстраняване на неизправности
   1. Отстраняване на неизправности при инсталиране и деинсталиране на приложения на Creative Cloud
   2. Запитване към клиентските машини за проверка дали даден пакет е разположен
   3. Съобщение за грешка „Неуспешно инсталиране“ в пакета на Creative Cloud.
  9. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager (CC 2018 или по-стари приложения)
   1. Относно Creative Cloud Packager
   2. Бележки към изданието за Creative Cloud Packager
   3. Създаване на пакети с приложения
   4. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager
   5. Създаване на пакети с наименувани лицензи
   6. Създаване на пакети с лицензи за устройства
   7. Създаване на пакет с лицензи
   8. Създаване на пакети с лицензи за сериен номер
   9. Автоматизация на Packager
   10. Създаване на пакети с продукти, различни от Creative Cloud
   11. Редактиране и запазване на конфигурации
   12. Задаване на език на системно ниво
 10. Управление на вашия акаунт
  1. Управление на вашия акаунт за екипи
   1. Общ преглед
   2. Актуализиране на данните за плащането
   3. Управление на фактури
   4. Промяна на титуляря по договора
   5. Промяна на търговеца
  2. Възлагане на лицензи на екипен потребител
  3. Добавяне на продукти и лицензи
  4. Подновявания
   1. Екипно членство: подновявания
   2. Корпорация във VIP: подновявания и съответствие
  5. Етапи на автоматизирано изтичане на ETLA договори
  6. Превключване на видове договори в рамките на съществуваща Adobe Admin Console
  7. Съответствие на заявката за покупка
  8. Value Incentive Plan (VIP) в Китай
  9. Помощ за VIP Select
 11. Отчети и регистрационни файлове
  1. Регистрационен файл от проверка
  2. Отчети за възложени задачи
  3. Регистрационни файлове на съдържанието
 12. Получете помощ
  1. Свържете се с Грижа за клиентите на Adobe
  2. Възможности за поддръжка за екипни акаунти
  3. Възможности за поддръжка за корпоративни акаунти
  4. Възможности за поддръжка за Experience Cloud

The Adobe Admin Console is a central location for managing the Adobe entitlements across your organization.

Easily manage your licenses, users, payments, and more using the Adobe Admin Console.

Each tab on the Admin Console enables you to perform various tasks. Select the titles below to know more.

Overview: View a summary of the licenses purchased and quick actions to set up your organization.

Products: Assign licenses to users and groups. As an Enterprise customer, you can manage product profiles.

Users: Create, update, and remove user accounts, which entitle the end users to Adobe products & services.

Packages: Download pre-configured packages or create them for desktop apps that you plan to deploy.

Account: As Teams administrators, edit your payment details, billing address, and manage invoices.

Storage: Manage individual user folders and shared folders, view storage quota consumed by users.

Insights: View, create, and download license assignment reports and track changes made in the Admin Console.

Settings: Claim domains, limit access to sharing features, add notes for end users, set password protection levels.

If you are unable to sign in to the Admin Console, see Solve Adobe account sign-in issues.

Overview

The Overview efficiently displays a wealth of information about product licenses. It shows the status of licenses in your plan—the number of licenses assigned out of the total available ones. There are also some quick links available to add users and admins.

Select your organization

An administrator can belong to multiple organizations. If a company has multiple subsidiaries that exist as separate organizations, or each subsidiary has a separate license agreement, the same administrator can be assigned to all.

If you're an administrator for multiple organizations, you can switch between organizations using the organization selector. The selected organization shows a green check mark next to the organization's name.

Admin Console Overview page with the organization's name selected

If the organization is a part of a Global Admin Console, a hierarchy icon appears next to the organization's name. You will also see the organization's path and can determine the organization's placement within the hierarchy. For example, in the screenshot, the admin is a member of the organization Athletic Shoe Division and this organization's Global Admin Console path is ACME HQ > Athletic Shoe Division, where Athletic Shoe Division is a child of the organization ACME HQ.

Organization selector with a hierarchy icon selected

Products

Who can view this tab: System Administrators, Product Administrators, and Product Profile Administrators

  Enterprise

   Teams

The Products page in the Admin Console provides the options to manage your products and product profiles. Product profiles let you enable all or a subset of Adobe applications and services available in a plan and customize settings associated with a given product or plan. You can then assign administrators, called Product Administrators, to the product profiles. These administrators add end users to the product profiles that they manage.

For more information, see:

The Products page in the Admin Console lets you assign product licenses to users. To assign a product license to a user or group, select the desired product on the Products page, and click Add User.

Enter the name or email address of the user. You can search for existing users or add a user by specifying a valid email address and filling in the information on the screen. Click Save. An email is sent to the user or group confirming access to the application.

For more information, see:

Users

The Users page in the Admin Console lets you create, search, update, and remove user accounts. These user accounts entitle the end users in your organization to Adobe products and services. You can also use the bulk edit workflows to add users or modify user details and license assignments. For more information, see:

Account

Who can view this tab: System Administrators

The Account page in the Admin Console shows the details of all the contracts and agreements associated with your organization. It also displays the anniversary or end date of the contract with an indicator for expiring contracts.

If you are an Adobe teams customer, navigate to Account > Account in the Admin Console to easily manage your invoices, edit your payment details or billing address. You can renew your licenses purchased through Teams membership. You can also perform the following tasks:

 • View details of products and licenses in the current plan
 • View renewal period
 • Add products
 • Edit payment details 
 • Change the contract owner
 • View upcoming bill details
 • View, print, and download your invoices

For more information, see Manage your Teams account.

Insights

Who can view this tab: System Administrators

Audit Log

Audit log helps ensuring continued compliance, safeguarding against any inappropriate system access, and auditing suspicious behavior within your organization.

As a system administrator, you have full visibility of the changes made in the Admin Console. You can search the audit log based on the type of actions, when they occurred, and who made them. Then, view and download these reports for further analysis. Learn more.

Assignment Reports

Using the License assignment reports, you can track your organization's license assignment data and plan your users' license deployments. License assignment data only supports named user licenses for Creative Cloud and Document Cloud products purchased under the Enterprise Term License Agreement. Learn more.

Storage

Who can view this tab: System Administrators and Storage Administrators (only for customers migrated to the pooled storage model)

The Storage page in the Admin Console gives you full control and visibility of storage across your Creative Cloud applications. The storage quotas are flexible for end users up to the amount of storage purchased by the organization.

You can also view how much quota is used by individual users and the overall quota consumed by all the users. Learn more.

Packages

Who can view this tab: System Administrators and Deployment Administrators

The Packages page in the Admin Console provides the following functionality. Use them when you plan to deploy desktop applications to end users in your organization.

 • Download pre-configured packages by using Adobe Templates.
 • Create customized Named User Licensing or Shared Device Licensing (for educational institutions) packagers with the configuration and applications you want your end users to have.
 • Enable email notifications, so you get notified when new product versions become available.
 • View previous packages you or other administrators in your organization have created. Also, view details of a specific package and track available updates for the apps in the package.
 • Download the IT tools like Remote Update Manager and Adobe Update Server Setup Tool.
 • Download the Adobe Extension Manager command-line tool to install extensions and plug-ins from the ZXP file container format.

For more information, see Packaging apps via the Admin Console.

Settings

Who can view this tab: System Administrators and Storage Administrators

Storage administrators can access only the asset settings and content logs. System administrators can view or modify the following settings depending on their plan:

Privacy and security contacts

In the event of a security incident involving our software solutions, notifications are sent to the appropriate compliance officers. To help ensure prompt notification, as a System admin, you must specify who your security, data protection, and compliance officers are. For details, see Privacy and security contacts.

Console settings

Using console settings you can add custom notes for your end users to communicate with them about how to get assistance if they encounter issues or require support.

Choose a default email language for your organization, to receive emails about the account statuses, such as subscription changes or credit card expiration. If you have a teams membership purchased directly from Adobe, you can change your team name from the Console Settings.

Content logs

As an administrator, you can download detailed reports on how end users are working with corporate assets, such as folders, files, and libraries. These reports are called content logs

Identity (Enterprise only)

Identity types allow the organizations to have different levels of control over user's account and data. It impacts how your organization stores and shares assets.

Asset settings (Enterprise only)

Asset settings give an organization control over how its employees share its assets outside the organization. Asset Settings are used along with other organizational policy enforcement systems (not provided by Adobe) to ensure that assets are only shared with appropriate external individuals and organizations.

Authentication settings (Enterprise only)

Authentication settings support several password protection levels and policies to ensure safety and security. You can specify a password protection level to apply to all users across your organization.

Encryption settings (Enterprise only)

Encryption settings generate a dedicated encryption key for extra layers of control and security.

Support

To contact Adobe Customer Care, navigate to the Support page in the Admin Console which allows to do the following:

 • Manage your support cases (Enterprise only)
 • Create cases (Enterprise only)
 • Connect with Adobe Customer Care representatives  
 • Schedule Expert Sessions
 • Browse popular Help Topics and forums

To learn more about Support options, see Support and Expert Sessions.

Join the conversation

If you have any questions or observations around the topics or concepts described in this article, join the discussion on our Enterprise and Teams Community or Adobe Experience League.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?