Информация относно изпълнение на поръчка за издание за учащи и преподаватели на Adobe за клиенти извън Северна Америка.

Бележка:

Процесът на изпълнение на поръчка, описан в тази статия, се отнася само до продукти за учащи и преподаватели с постоянен лиценз, поръчани от Европа, Близкия Изток, Африка и Азиатско-тихоокеанския регион 

Ако сте закупили своето издание за учащи и преподаватели в Северна Америка, щракнете тук, за да се изпълни поръчката.

Получаване на сериен номер

Уверете се, че разполагате със следните, преди да започнете:

 • Ваш валиден имейл адрес, за да може Adobe да се свърже с вас, когато серийният ви номер бъде наличен.
 • Продуктовият код, предоставен с вашия продукт от издание за учащи и преподаватели
 • Цифрово копие на доказателството за покриване на изискванията (вижте по-долу необходимите документи и допустимите формати)

Запишете тази страница на вашия компютър или я отпечатайте, за да имате достъп до инструкциите, ако ви се наложи.

 1. За да получите достъп до изпълнение на поръчката, влезте в Портал за грижа за клиентите на Adobe, като използвате Вашия Adobe ID. Ако нямате Adobe ID, създайте такъв. Можете да използвате този ID за извличане на вашия сериен номер и в бъдеще да изпращате всякакви въпроси, свързани с поддръжката.

 2. Попълнете онлайн формуляра за изпълнение на поръчка за издание за учащи. Уверете се, че в съответното поле сте въвели кода на продукта, който е дошъл със софтуера.

 3. Прикачете цифрово копие на вашето доказателство за изпълнение на изискванията и изпратете вашия попълнен формуляр. В срок от три дни можете да очаквате да получите имейл от Adobe, в който се съдържа вашият сериен номер.

  Бележка:

  Само лицата, които отговарят на условията и предоставят доказателство за покриване на изискванията, получават сериен номер за техния продукт от изданието за учащи на Adobe.

Изтеглете и инсталирайте пробната версия

Можете да изтеглите вашия софтуер от издание за учащи и преподаватели от тук и го инсталирайте в режим за изпробване, докато изчаквате сериен номер от Adobe. След като пробният период завърши, изданието за учащи и преподаватели изисква сериен номер за по-нататъшно използване.

Физически лица, които отговарят на условията

Само студенти, редовно или задочно обучение, записани във висше учебно заведение, определено като акредитиран публичен или частен университет или колеж. То издава дипломи, изискващи не по-малко от еквивалента на две (2) години редовно обучение. Ученици, записани в акредитирано публично или частно средно училище, което предоставя редовно обучение, също отговарят на условията.

Доказателство за покриване на изискванията

За потвърждение, че отговаряте на изискванията, документи, издадени през последните шест месеца, се считат за валидни.

Учащите трябва да предоставят доказателство за записване към момента, посочващо името на учащия, наименованието на институцията и текущата дата или срок.

Примери за доказателство за записване са:

 • Учебна идентификационна карта
 • Отчетна карта
 • Академична справка
 • Фактура или извлечение за платена такса за обучение
 • Всякакви други документи, които съдържат вашето име, наименованието на институцията и текущата дата или срок

Валидна към момента идентификация, която съдържа Вашето име, датата и наименованието на образователния субект или официален документ, например следните:

 • Фиш за заплата от институцията
 • Писмо върху официална бланка от регистратора на образователния субект, в което да се посочва актуалната ви трудова заетост

Бележка:

Можете да зачеркнете цялата поверителна информация, например суми на плащане, оценки или социално-осигурителни номера.

 • Копие на писмо за намерение за обучение в домашна форма на обучение с посочена дата
 • Валидна идентификация за членство в асоциация за домашно обучение (например Асоциацията за правна защита на домашното обучение)
 • Доказателство за покупка на учебната програма за текущата учебна година с посочена дата

Ограничения за употреба

Можете да закупувате само по един лиценз на платформа за всеки продукт от издание за учащи и преподаватели на Adobe на година. Продукти от издания за учащи и преподаватели на Adobe могат да бъдат използвани само на собствения ви компютър и не могат да бъдат препродавани.

Свържете се с Adobe

Ако имате въпроси по отношение на този процес или не получите Вашия сериен номер в срок от три работни дни след изпращането на доказателството за изпълнение на условията, свържете се отдел Грижа за клиентите на Adobe.