Информация относно задаване на поръчка за издание за учащи и преподаватели на Adobe извън Северна Америка.

Бележка:

Ако сте купили своето издание за учащи и преподаватели в Северна Америка, щракнете тук, за да се изпълни поръчката.

Получаване на сериен номер

Уверете се, че разполагате със следните, преди да започнете:

 • Ваш валиден имейл адрес, за да може Adobe да се свърже с вас, когато серийният ви номер бъде наличен
 • Продуктовият код, предоставен с вашия продукт от издание за учащи и преподаватели
 • Цифрово копие на доказателството за покриване на изискванията (вижте по-долу необходимите документи и допустимите формати)

Запишете тази страница на вашия компютър или я отпечатайте, за да имате достъп до инструкциите, ако ви се наложи.

 1. Влезте в Портала за клиентска поддръжка на Adobe, за да получите достъп до формуляра за подаване на поръчка за изданието за учащи.

 2. Влезте в портала, като използвате вашия Adobe ID. Ако нямате Adobe ID, създайте такъв. Можете да използвате този ID за извличане на вашия сериен номер и в бъдеще да изпращате всякакви въпроси, свързани с поддръжката.

 3. Попълнете онлайн формуляра за изпълнение на поръчка за издание за учащи. Уверете се, че в съответното поле сте въвели кода на продукта, който е дошъл със софтуера.

 4. Прикачете цифрово копие на вашето доказателство за изпълнение на изискванията и изпратете вашия случай за обслужване на клиенти. В срок от три дни можете да очаквате да получите имейл от Adobe, в който се съдържат инструкции за извличане на вашия сериен номер. От съображения за сигурност Adobe не предоставя серийни номер по имейл.

 5. Влезте отново в Портала за клиентска поддръжка, за да видите отговора на уеб случая, който включва вашия сериен номер.

  Забележка: Само лицата, които отговарят на условията и предоставят доказателство за покриване на изискванията, получават сериен номер за техния продукт от изданието за учащи на Adobe.

Изтеглете и инсталирайте пробната версия

Благодарим ви за покупката на софтуер от издание за учащи и преподаватели на Adobe.

Изтеглете и инсталирайте вашия софтуер от издание за учащи и преподаватели в режим за изпробване, докато изчаквате сериен номер от Adobe.

Можете да изтеглите софтуера от тук. След като пробният период завърши, изданието за учащи и преподаватели изисква сериен номер за по-нататъшно използване.

Заявяване на продукти с вечен лиценз

За да заявите продукти с вечен лиценз, включително Acrobat DC, щракнете тук. Имайте предвид, че този URL адрес не може да се използва за заявяване на абонаменти за Acrobat DC.

Преобразуване на пробен период в платен продукт/членство

Пробното ви членство в Adobe Creative Cloud започва в деня, в който инсталирате приложението, като всяко приложение има своя собствена пробна версия. Можете да преобразувате вашата пробна версия в платено членство по време на пробния период или след като пробният период изтече. За повече информация вижте Преобразуване на пробна версия в платено членство за Creative Cloud.

Физически лица, които отговарят на условията

Само редовни или задочни студенти, записани във висши учебни заведения, определени като акредитиран публичен или частен университет или колеж, който издава дипломи, изискващи не по-малко от еквивалента на две (2) години редовно обучение, или ученици, записани в акредитирано публично или частно средно училище, което предоставя редовно обучение, отговарят на условията.

Доказателство за покриване на изискванията

Учащи

Учащите трябва да предоставят доказателство за записване към момента, посочващо името на учащия, наименованието на институцията и текущата дата или срок.1

Примери за доказателство за записване са:

 • Учебна идентификационна карта
 • Отчетна карта
 • Академична справка
 • Фактура или извлечение за платена такса за обучение
 • Всякакви други документи, които образователната институция издава и които съдържат вашето име, наименованието на институцията и текущата дата или срок

Преподаватели, факултетен и друг академичен персонал

Валидна идентификация, която съдържа вашето име, датата и наименованието на образователния субект или официален документ, например следните1:

 • Фиш за заплата от институцията
 • Писмо върху официална бланка от регистратора на образователния субект, в което да се посочва актуалната ви трудова заетост

Забележка: Можете да зачеркнете цялата поверителна информация, например суми на плащане, класове или социално-осигурителни номера.

Учащи в домашна форма на обучение и техните преподаватели1

 • Копие на писмо за намерение за обучение в домашна форма на обучение с посочена дата
 • Валидна идентификация за членство в асоциация за домашно обучение (например Асоциацията за правна защита на домашното обучение)
 • Доказателство за покупка на учебната програма за текущата учебна година с посочена дата

За да продължите нататък, след като получите копие на уверението за правоимащ, вижте Серийни номера, кодове за предявяване и продуктови кодове | Издания за учащи и преподаватели.

1 Документи, издадени през последните шест месеца, се считат за валидни.

Ограничения за употреба

Можете да закупувате само по един лиценз на платформа за всеки продукт от издание за учащи и преподаватели на Adobe на година. Покупки на пакетни издания (като например Design Premium или Master Collection) са ограничени до едно заглавие на платформа на година. Продукти от издания за учащи и преподаватели на Adobe могат да бъдат използвани само на собствения ви компютър и не могат да бъдат препродавани.

Свържете се с Adobe

Ако имате въпроси по отношение на този процес или не получите вашия сериен номер в срок от три работни дни след изпращането на доказателството за изпълнение на условията, се обърнете към отдел Грижа за клиентите на Adobe.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност