Валидно доказателство за покупка

Adobe приема следните неща като доказателство за покупка:

 • Номер на поръчка към Adobe
 • Копие на касова бележка за продажба или фактура за доставка от търговец на дребно, която съдържа следната информация:
  • Име и адрес на търговеца на дребно
  • Име и версия на продукта на Adobe, който е купен
  • Дата на купуване
  • Покупна цена
 • За поръчки в Amazon ESD (изтегляне) – потвърждението на поръчката по имейл или потвърждение на поръчката в акаунта

Забележка: Ако в доказателството за покупка има име на клиент или фирма, то трябва да съвпада с вашето име или името на фирмата във вашия акаунт. Не се приемат касови бележки без име на фирма или физическо лице.

Ако полученото доказателство за покупка не включва тази информация, свържете се с търговеца на дребно, за да замени доказателството за покупка.

Невалидно доказателство за покупка

Следните неща не се считат за доказателство за покупка:

 • Заявки за покупка, котировки или бележки за доставка
 • Касови бележки, които са написани на ръка, въведени или създадени с текстов редактор
 • Касови бележки за покупки, направени в аукционни интернет сайтове (като например Amazon Marketplace) 
 • Касови бележки за OEM версии на продукти на Adobe, които се продава отделно (не са свързани с хардуерен продукт)
 • Касови бележки, показващи покупна цена, която е намалена с повече от 25% за продукти за продажба на дребно или за продукти за сферата на образованието, или повече от 30% за продукти за надстройка (има изключения за някои продукти)
 • Касови бележки за изтеглени продукти, които не са купени от оторизиран търговец на дребно
 • Сериен номер

Изпратете вашето доказателство за покупка на Adobe

 1. Свържете се с нас, за да получите номера на случая, ако все още нямате такъв.

 2. Сканирайте касовата бележка, ако не е в електронен формат.

 3. Отидете на www.adobe.com и щракнете върху „Влизане“.

 4. Напишете своя Adobe ID и паролата си и щракнете върху „Влизане“.
 5. В „Моята поддръжка" щракнете върху „Моите отворени случаи за поддръжка."

 6. Щракнете върху номера на вашия случай.
 7. Щранете върху “Преглед” до полето "Добавяне на прикачени файлове" и отидете до разписката си.
 8. Щракнете върху „Отвори“ и след това върху „Подай“.

 

Изтегляне

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност