Научете как можете да върнете неабонаментен продукт на Adobe или да го смените за такъв за друга платформа или език.

Бележка:

  Typekit is now called Adobe Fonts and is included with Creative Cloud and other subscriptions. Learn more.

Връщане на неабонаментен продукт

Прочетете, преди да предприемете връщане

 • Направете заявката за връщане в рамките на 30 дни след получаване на продукта. 
 • Ако софтуерът е бил инсталиран и активиран, е необходимо да го деактивирате и деинсталирате, преди да пристъпите към връщането. Adobe не обработва възстановяване на суми, освен ако не деактивирате всички копия на софтуера.
 • Adobe възстановява платената сума по същия начин, който е използван за покупката. Възстановяване на суми по кредитни карти се извършва спрямо картата, използвана за покупката. За поръчките за покупки се издава кредитно известие към баланса по сметката. Възстановяване на суми, платени през PayPal, се извършва чрез кредитиране на вашата сметка в PayPal.
 • Adobe издава кредитно известие и PayPal възстановява сумата в рамките на пет работни дни след датата на вашата заявка. Възстановяването на суми по други форми на плащане се извършват в рамките на 7 до 10 работни дни.

Продукти, които не могат да бъдат връщани

 • Всеки продукт на Adobe, закупен от кой да е търговец, различен от Adobe, може да бъде върнат само на търговеца в съответствие с политиката за връщане на търговеца, ако има такава.
 • Продукти, които са получени чрез програма за закупуване за служители.
 • Продукти, които не са за продажба (NFR), пиратски продукти, предоставени с OEM оборудване, пробни версии или безплатни продукти.
 • Членства и абонаменти: Някои членства и абонаменти позволяват отмяна и възстановяване на платената сума. За по-подробна информация вижте Условията за абонаментите на Adobe.
 • Шрифтове, купени чрез Typekit Marketplace.
 • Продукти, закупени от физически лица, търговци или сайтове за онлайн търговия (като eBay или Amazon Marketplace).
 • Продукти или версии на продукти, които Adobe не предоставя или не поддържа.

Стъпка 1: Подаване на заявка за връщане

Как закупихте вашия продукт от Adobe?

Adobe приема заявки за връщане в рамките на 30 дни от получаването. Обикновено са необходими 2-3 дни, след като сте направили поръчка, за да отговаря тя на условията за връщане. Преди да върнете продукт, вие трябва да:

 1. Регистрирате серийния номер на продукта.
 2. Деактивирате продукта.
 3. Деинсталирате продукта.

Свържете се с нас, за да заявите връщане.

Забележка: Ако сте купили директно от Adobe чрез банков превод, трябва да предоставите банкови данни за изпълнение на заявката за връщане на платената сума.

Стъпка 2: Разберете сроковете за възстановяване на средствата

Кога ще завърши процеса на връщане?

Adobe обработва възстановявания на суми в рамките на 1-5 работни дни. Все пак е възможно появяването на тези суми по вашата сметка да отнеме повече време в зависимост от използвания метод за плащане. Вижте таблицата по-долу за времената за обработване и методите на възстановяване.

Когато възстановяването на сумата завърши, ще бъде изпратен имейл с потвърждение. Ако имате онлайн достъп до вашата кредитна сметка, възстановената сума може да се появи по-рано, отколкото на извлечението на хартиен носител.

Метод на плащане Време за обработка от Adobe Метод на възстановяване Очаквано време за превод на възстановената сума по сметката на клиента
Кредитна карта 1-2 работни дни Кредитна карта 3-5 работни дни в зависимост от типа на картата
Дебитна карта 1-2 работни дни Дебитна карта 3-5 работни дни 
PayPal 1-2 работни дни PayPal 3-5 работни дни, ако клиентът вече е упълномощил PayPal да получи възстановена сума от Adobe
Чекове (само за САЩ) 1-3 работни дни Номер на банкова сметка 5-10 работни дни или по-дълго за Канада и Мексико поради времето за кореспонденция по пощата
Банков превод 3-5 работни дни Номер на банкова сметка 5-10 работни дни
Директен дебит 3-5 работни дни Номер на банкова сметка 5-10 работни дни

Отмяна на поръчка за неабонаментен продукт

Adobe не може да отменя поръчки за продукти. Все пак вие можете да поискате връщане на поръчката.

Размяна на неабонаментен продукт

Вие не можете да променяте поръчка, след като тя бъде обработена. Вие обаче можете да върнете продукт или да го смените за такъв за други платформи или езици.

 

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност