Prázdná dialogová okna a chybějící text v rozhraní aplikace Acrobat

Problém

V dialogových oknech aplikace Acrobat a Reader, například v okně Předvolby, dialogu Tisk nebo podokně Nástroje, chybí text.

Řešení

Tento problém může být způsobem chybějícími nebo poškozenými písmy systému Windows. Aplikace Acrobat tato písma používá k zobrazení textu v různých dialogových oknech.

Chcete-li problém odstranit, vyzkoušejte následující řešení:

 • Zkontrolujte, zda je nainstalována rodina písem Segoe. Pokud ne, nainstalujte ji (zejména písmo Segoe pro uživatelské rozhraní).
 • Obnovte výchozí nastavení písem systému Windows.
 • Pokud máte přístup k jinému počítači, ve kterém se dialogová okna aplikace Acrobat zobrazují správně, zkuste písma z daného počítače nainstalovat do počítače, v němž dochází k problému.

Řešení potíží s písmy Segoe

 1. Otevřete ovládací panel Písma.
 2. Vyhledejte v seznamu položku „Segoe UI“. Otevřete ji.
 3. Spočítejte písma v kategorii „Segoe UI“. V systému Windows 7 by písem mělo být alespoň šest a v systému Windows 8.1 minimálně 12.
 4. Pokud je počet písem nižší, nejsou písma nainstalována správně. Může se jednat o jednu z následujících situací:
  1. Písmo existuje, ale není zaregistrováno.
  2. Písmo neexistuje.
 5. Chcete-li zjistit příčinu problému, spusťte příkazový řádek a zadejte následující příkazy:
  1. C:
  2. CD C:\Windows\Fonts
  3. DIR SEG*UI*
 6. V zobrazeném výstupu mohou být uvedeny soubory seguisym.ttf a seguiemj.ttf. Tyto soubory ignorujte. Počet zbývajících souborů by měl odpovídat počtu písem zjištěnému v kroku 3. Pokud tomu tak není, některá písma neexistují. V opačném případě písmo existuje, ale není zaregistrováno.
 7. Pokud písmo neexistuje, může být potřeba zkopírovat jej z jiného počítače. Zkopírujte jednotlivá písma do místního počítače, postupně je otevřete a klikněte na tlačítko „Instalovat“.
 8. Pokud písmo existuje, mohlo dojít k poškození jeho záznamů v registru. Chcete-li problém vyřešit, spusťte nástroj regedit.exe a ve stromu vlevo vyhledejte následující klíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
 9. V tomto klíči registru vyhledejte v levém podokně záznamy, které začínají výrazem „Segoe UI“. I v tomto případě ignorujte písma „Segoe UI Symbol“ a „Segoe UI Emoji“. Pokud počet záznamů neodpovídá počtu písem zjištěnému v kroku 3, přihlaste se k počítači, ve kterém je správný počet záznamů, a vytvořte stejné záznamy v počítači, v němž dochází k problémům.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.