Problém: Dialogové okno Uložit jako zobrazované aplikací Acrobat v systému macOS je prázdné

Dialogové okno Uložit jako v aplikaci Acrobat DC neumožňuje ukládat žádné soubory, protože je prázdné.

Možná příčina: V dialogovém okně Uložit jako v aplikaci Acrobat DC je k dispozici také možnost ukládání souborů do cloudu. Pokud se aplikace Acrobat nemůže ke cloudu připojit, nemusí dialogové okno Uložit jako fungovat správně.

Alternativní řešení: Vypněte možnosti pro zobrazení online úložiště při otevírání a ukládání souborů

Pozor:

Pokud možnosti pro zobrazení online úložiště vypnete, nebudou se vám při otevírání nebo ukládání souborů v aplikaci Acrobat DC zobrazovat možnosti pro využití cloudu.

  1. V aplikaci Acrobat DC vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Všeobecné.

  2. Zrušte zaškrtnutí následujících políček:

    • Zobrazit online úložiště při otevírání souborů
    • Zobrazit online úložiště při ukládání souborů
    Vypnutí možnosti pro zobrazení online úložiště
  3. Klikněte na tlačítko OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online