Řešení potíží s chybějícím tlačítkem Přijmout ve smlouvě EULA nebo tímto tlačítkem, na které nelze kliknout

Při instalaci aplikace Adobe Acrobat nebo Adobe Reader nelze kliknout na tlačítko Přijmout nebo Odmítnout v dialogu licenční smlouvy k softwaru. (Toto dialogové okno se někdy nazývá licenční smlouva s koncovým uživatelem nebo smlouva EULA.)

Může dojít k následujícím problémům:

 • Aplikace Acrobat ukazuje chybu – Nelze odsouhlasit Podmínky použití. Zkuste se přihlásit později.
 • Tlačítka Přijmout nebo Odmítnout nejsou viditelná.
 • Při přesunu nad tlačítko Přijmout nebo Odmítnout se kurzor změní z šipky na symbol tvaru I jako při úpravách textu.
 • Pokud v dialogovém okně licenční smlouvy k softwaru kliknete na jiné místo, tlačítka Přijmout a Odmítnout zmizí.
 • Kliknutím na tlačítko Přijmout se neprovede žádná akce.
 • Licenční smlouva k softwaru se jeví jako deformovaná. Viz část Další informace.
Chyba EULA

Řešení

Vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

Řešení 1: Stiskněte klávesy TAB a ENTER.

Stiskněte klávesu TAB a poté stiskněte klávesu ENTER. Tím aktivujete tlačítko Přijmout. (Ve výchozím nastavení kliknete stisknutím klávesy ENTER na tlačítko Odmítnout.)  

Řešení 2: Změňte rozlišení obrazovky na hodnotu 1024 x 768.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a zvolte možnost Nastavení zobrazení.

 2. V levém podokně vyberte možnost Obrazovka a poté zaškrtněte možnost Rozlišení v části Měřítko a rozložení.

 3. Pokud je rozlišení obrazovky menší než 1024 × 768, klikněte na rozevírací nabídku Rozlišení a vyberte rozlišení 1024 × 768.

  Změna rozlišení na 1024 × 768

 4. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko Zachovat změny.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky.

 2. Pokud je rozlišení obrazovky menší než 1024 × 768, přetáhněte posuvník Rozlišení obrazovky doprava na hodnotu 1024 × 768.

 3. Klikněte na tlačítko OK a pak na tlačítko Ano.

Řešení 3: Nastavte hodnotu DPI zobrazení ovladače videa a velikost písma na normální nebo výchozí hodnotu.

Před instalací aplikace Adobe nastavte hodnotu DPI a velikost písma v dialogovém okně vlastností zobrazení na normální nebo výchozí hodnotu.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a zvolte možnost Nastavení zobrazení.

 2. V levém podokně vyberte možnost Obrazovka. Klikněte na rozevírací seznam Změnit velikost textu, aplikací a dalších položek a vyberte požadovanou procentuální hodnotu měřítka.

  Měřítko písma a DPI

 1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a zvolte možnost Přizpůsobit.
 2. Zvolením možnosti Upravit velikost písma (DPI) otevřete ovládací panely Škálování DPI.
 3. Vyberte výchozí hodnotu (96 DPI).
 4. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.

Další řešení

Vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

Pozor:

2. a 3. řešení vyžaduje úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu při řešení problémů, k nimž došlo kvůli nesprávné úpravě registru. Registr obsahuje důležité informace o hardwaru a softwaru počítače. Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii. Další informace o registru naleznete v dokumentaci systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

Řešení 1: Spusťte aplikaci Acrobat jako správce. < >

Klikněte pravým tlačítkem na Acrobat DC a vyberte možnost Spustit jako správce. Pokud jste k tomu vyzváni, zadejte uživatelské jméno a heslo do systému.

Řešení 2: Ručně zaregistrujte soubor jscript.dll.

Týká se pouze systémů Windows 10, Windows 7 a Windows Vista

Nejprve určete, zda máte 32bitovou, nebo 64bitovou verzi systému Windows:

 1. Klikněte na Spustit.
 2. V závislosti na používané verzi operačního systému proveďte jeden z následujících kroků:

  • Windows 10 – Klikněte na ikonu Nastavení () a poté na možnost O systému v levém podokně.
  • Windows 8/7 – Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Počítač a zvolte možnost Vlastnosti.
 3. U položky Typ systému hledejte informaci o tom, zda se jedná o 32bitový, nebo 64bitový systém.

Poté postupujte podle pokynů níže pro daný typ systému.

Ve 32bitovém systému Windows

 1. V závislosti na používané verzi operačního systému proveďte následující:

  • Windows 10 – Klikněte na tlačítko Start a zadejte cmd.
  • Windows 8/7 – Klikněte na položky Start > Všechny programy > Příslušenství.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na položku Příkazový řádek, klikněte na příkaz Spustit jako správce a v dialogovém okně ověření klikněte na tlačítko Ano.
 3. Pokud se v okně příkazového řádku zobrazí řetězec C:\Windows\System32>, pokračujte 4. krokem. Pokud se tak nestane, zadejte přesné znění příkazu níže včetně uvozovek a poté stiskněte klávesu ENTER:
  cd "%systemroot%\System32"

 4. V okně příkazového řádku zadejte řetězec regsvr32 /u jscript.dll a stiskněte klávesu Enter.

 5. V okně příkazového řádku zadejte řetězec regsvr32 jscript.dll a stiskněte klávesu Enter.

 6. V zobrazeném dialogovém okně se zprávou o úspěšném provedení příkazu DllRegisterServer pro soubor jscript.dll klikněte na tlačítko OK.

V 64bitovém systému Windows

 1. V závislosti na používané verzi operačního systému proveďte následující:

  • Windows 10 – Klikněte na tlačítko Start a zadejte cmd.
  • Windows 8/7 – Klikněte na položky Start > Všechny programy > Příslušenství.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na položku Příkazový řádek, klikněte na příkaz Spustit jako správce a v dialogovém okně ověření klikněte na tlačítko Ano.
 3. Pokud se v okně příkazového řádku zobrazí řetězec C:\Windows\SysWow64>, pokračujte 4. krokem. Pokud se tak nestane, zadejte přesné znění příkazu níže včetně uvozovek a poté stiskněte klávesu ENTER:
  cd "%systemroot%\SysWow64"

 4. V okně příkazového řádku zadejte řetězec regsvr32 /u jscript.dll a stiskněte klávesu Enter.

 5. V okně příkazového řádku zadejte řetězec regsvr32 jscript.dll a stiskněte klávesu Enter. 

 6. V zobrazeném dialogovém okně se zprávou o úspěšném provedení příkazu DllRegisterServer pro soubor jscript.dll klikněte na tlačítko OK.

Řešení 3: Přijměte licenční smlouvu úpravou registru systému Windows. 

 1. Zavřete aplikaci Acrobat.
 2. K otevření Editoru registru klikněte na možnost Start. Do pole Zahájit hledání zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.

 3. V levém podokně Editoru registru přejděte do příslušné složky:
  • Windows 10/8/7 (32bitový systém) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\verze_produktu\AdobeViewer
  • Windows 10/8/7 (64bitová verze) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<version>\AdobeViewer      
 4. V levém podokně Editoru registru otevřete složku <aktuální verze>. Potom proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud existuje klíč AdobeViewer, vyberte jej.
  • Pokud tento klíč neexistuje, klikněte pravým tlačítkem na složku <aktuální verze>, zvolte možnost Nový > Klíč, pojmenujte jej AdobeViewer a tuto složku vyberte.
 5. V pravém podokně Editoru registru proveďte jednu z následujících akcí:
  • Pokud existuje položka smlouvy EULA, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Změnit. Změňte údaj hodnoty na 1. Ponechte číselnou soustavu nastavenou na šestnáctkovou hodnotu. Klikněte na OK.
  • Pokud položka smlouvy EULA neexistuje, klikněte pravým tlačítkem na složku AdobeViewer a zvolte možnost Nový > Hodnota DWORD. Novou položku pojmenujte EULA. Klikněte na tuto složku a zvolte možnost Změnit. Změňte údaj hodnoty na 1. Ponechte číselnou soustavu nastavenou na šestnáctkovou hodnotu. Klikněte na OK.
 6. Zavřete Editor registru.   

Další informace

Minimální rozlišení obrazovky musí u produktů Adobe dosahovat hodnoty 1024 x 768. Informace o dalších systémových požadavcích naleznete v článku Systémové požadavky | Řada produktů Acrobat – starší verze (XI, X, 9).

Dialogové okno licenční smlouvy k softwaru se může jevit jako deformovaný v následujících situacích:

 • Rozlišení obrazovky je nastaveno na hodnotu menší než 1024 x 768.
 • V dialogovém okně vlastností zobrazení je vybráno velké nebo velmi velké písmo.
 • Hodnota DPI zobrazení ovladače videa je jiná než výchozí hodnota 96 DPI.

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.