Při instalaci aplikace Adobe Acrobat nebo Adobe Reader nelze kliknout na tlačítko Přijmout nebo Odmítnout v dialogu licenční smlouvy k softwaru. (Tento dialog se někdy nazývá licenční smlouva s koncovým uživatelem nebo smlouva EULA.)

Může dojít k následujícím problémům:

 • Tlačítka Přijmout nebo Odmítnout nejsou viditelná.
 • Při přesunu nad tlačítko Přijmout nebo Odmítnout se kurzor změní z šipky na symbol tvaru I jako při úpravách textu.
 • Pokud v dialogu licenční smlouvy k softwaru kliknete na jiné místo, tlačítka Přijmout a Odmítnout zmizí.
 • Kliknutím na tlačítko Přijmout se neprovede žádná akce.
 • Licenční smlouva k softwaru se jeví jako deformovaná. Viz část Další informace.

Řešení

Vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

Řešení 1: Stiskněte klávesy TAB a ENTER.

Stiskněte klávesu TAB a poté stiskněte klávesu ENTER. Tím aktivujete tlačítko Přijmout. (Ve výchozím nastavení kliknete stisknutím klávesy ENTER na tlačítko Odmítnout.)  

Řešení 2: Změňte rozlišení obrazovky na hodnotu 1024 x 768.

Windows 7/Vista

 1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a zvolte možnost Přizpůsobit.
 2. Zvolte část Nastavení zobrazení.
 3. Pokud je rozlišení obrazovky menší než 1024 x 768, přetáhněte posuvník rozlišení obrazovky doprava na hodnotu 1024 x 768.
 4. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.

Windows XP

 1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a zvolte možnost Vlastnosti.
 2. V dialogu Zobrazení - vlastnosti klikněte na kartu Nastavení.
 3. Pokud je rozlišení obrazovky menší než 1024 x 768, přetáhněte posuvník rozlišení obrazovky doprava na hodnotu 1024 x 768.
 4. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.

Řešení 3: Nastavte hodnotu DPI zobrazení ovladače videa a velikost písma na normální nebo výchozí hodnotu.

Před instalací aplikace Adobe nastavte hodnotu DPI a velikost písma v dialogu vlastností zobrazení na normální nebo výchozí hodnotu.

Windows 7/Vista

 1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a zvolte možnost Přizpůsobit.
 2. Zvolením možnosti Upravit velikost písma (DPI) otevřete ovládací panely Škálování DPI.
 3. Vyberte výchozí hodnotu (96 DPI).
 4. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.

Windows XP

 1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a zvolte možnost Vlastnosti.
 2. V dialogu Zobrazení - vlastnosti klikněte na kartu Vzhled.
 3. V nabídce Velikost písma zvolte možnost Normální.
 4. Klikněte na tlačítko Použít.
 5. V dialogu Zobrazení - vlastnosti klikněte na kartu Nastavení.
 6. Klikněte na tlačítko Upřesnit.
 7. V nabídce nastavení hodnoty DPI zvolte normální velikost (96 DPI).
 8. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.

Další volby

Vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení.

Upozornění: Řešení 2 a 3 vyžadují úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu při řešení problémů, k nimž došlo kvůli nesprávné úpravě registru. Registr obsahuje důležité informace o hardwaru a softwaru počítače. Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii. Další informace o registru naleznete v dokumentaci systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

Řešení 1: Spusťte aplikaci Acrobat jako správce. <>

Proveďte jednu z následujících akcí:

Řešení 2 (pouze pro systém Windows 7/Vista): Ručně zaregistrujte soubor jscript.dll.

Nejprve určete, zda máte 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows 7/Vista:

 1. Klikněte na tlačítko Start.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Počítač a zvolte možnost Vlastnosti.
 3. V okně Základní informace o počítači vyhledejte, zda je v části Typ systému uvedena 32bitová nebo 64bitová verze. 

Poté postupujte podle pokynů níže pro daný typ systému.

Windows 7/Vista/XP (32bitová verze)

 1. Zvolte nabídku Start > Všechny programy > Příslušenství.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na možnost Příkazový řádek, zvolte položku Spustit jako správce a proveďte ověření.
 3. Pokud se v okně příkazového řádku zobrazí řetězec C:\Windows\System32>, pokračujte krokem 4. Pokud se tak nestane, zadejte přesné znění příkazu níže včetně uvozovek a poté stiskněte klávesu ENTER:

  cd "%systemroot%\System32"
 4. V okně příkazového řádku zadejte řetězec regsvr32 /u jscript.dll.
 5. V okně příkazového řádku zadejte řetězec regsvr32 jscript.dll a stiskněte klávesu ENTER.
 6. V zobrazeném dialogu se zprávou o úspěšném provedení příkazu DllRegisterServer pro soubor jscript.dll klikněte na tlačítko OK.

Windows 7/Vista (64bitová verze)

 1. Zvolte nabídku Start > Všechny programy > Příslušenství.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na možnost Příkazový řádek, zvolte položku Spustit jako správce a proveďte ověření.
 3. Pokud se v okně příkazového řádku zobrazí řetězec C:\Windows\SysWow64>, pokračujte krokem 4. Pokud se tak nestane, zadejte přesné znění příkazu níže včetně uvozovek a poté stiskněte klávesu ENTER:

  cd "%systemroot%\SysWow64"
 4. V okně příkazového řádku zadejte řetězec regsvr32 jscript.dll a stiskněte klávesu ENTER. 
 5. V zobrazeném dialogu se zprávou o úspěšném provedení příkazu DllRegisterServer pro soubor jscript.dll klikněte na tlačítko OK.

Řešení 3: Přijměte licenční smlouvu úpravou registru systému Windows. 

 1. Zavřete aplikaci Acrobat.
 2. Spusťte program Editor registru provedením jednoho z následujících kroků:
  • Windows XP: Zvolte nabídku Start > Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
  • Windows 7/Vista: Klikněte na tlačítko Start. Do pole Zahájit hledání zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER. 
 3. V levém podokně Editoru registru přejděte do příslušné složky:
 • Windows 7/Vista/XP (32bitová verze) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\verze_produktu\AdobeViewer
 • Windows 7/Vista (64bitová verze) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<verze>\AdobeViewer      
 1. V levém podokně Editoru registru otevřete složku <aktuální verze>. Potom proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud existuje klíč AdobeViewer, vyberte jej.
  • Pokud tento klíč neexistuje, klikněte pravým tlačítkem na složku <aktuální verze>, zvolte možnost Nový > Klíč, pojmenujte jej AdobeViewer a tuto složku vyberte.
 2. V pravém podokně Editoru registru proveďte jednu z následujících akcí:
  • Pokud existuje položka smlouvy EULA, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Změnit. Změňte údaj hodnoty na 1. Ponechte číselnou soustavu nastavenou na šestnáctkovou hodnotu. Klikněte na tlačítko OK.
  • Pokud položka smlouvy EULA neexistuje, klikněte pravým tlačítkem na složku AdobeViewer a zvolte možnost Nový > Hodnota DWORD. Novou položku pojmenujte EULA. Klikněte na tuto složku a zvolte možnost Změnit. Změňte údaj hodnoty na 1. Ponechte číselnou soustavu nastavenou na šestnáctkovou hodnotu. Klikněte na tlačítko OK.
 3. Zavřete Editor registru.   

Další informace

Minimální rozlišení obrazovky musí u produktů Adobe dosahovat hodnoty 1024 x 768. Informace o dalších systémových požadavcích naleznete v článku Systémové požadavky | Řada produktů Acrobat – starší verze (XI, X, 9).

Dialog licenční smlouvy k softwaru se může jevit jako deformovaný v následujících situacích:

 • Rozlišení obrazovky je nastaveno na hodnotu menší než 1024 x 768.
 • V dialogu vlastností zobrazení je vybráno velké nebo velmi velké písmo.
 • Hodnota DPI zobrazení ovladače videa je jiná než výchozí hodnota 96 DPI.

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online