Poškození certifikátů po aktualizaci úložiště důvěryhodných certifikátů aplikace Acrobat nebo Acrobat Reader

Popis problému

Certifikáty obsahující v datech X.509 hexadecimální sekvenci FE FF, které jsou uloženy v úložišti důvěryhodných certifikátů aplikace Acrobat nebo Acrobat Reader, se po aktualizaci seznamu AATL (Adobe Approved Trust List) nebo EUTL (European Union Trust List) poškodí.

K poškození dochází při přepsání nebo optimalizaci úložiště důvěryhodných certifikátů, například při aktualizaci seznamu AATL či EUTL nebo při ručním importu certifikátu do úložiště důvěryhodných certifikátů.

Výsledek:

 • Každý podpis, jehož kotva vztahu důvěryhodnosti patří mezi poškozené certifikáty, je při ověřování označen jako neplatný.
 • Při opakované aktualizaci seznamu AATL nebo EUTL se může podpis jevit střídavě jako platný a neplatný.
 • V případě více aktualizací seznamu AATL nebo EUTL jsou do seznamu důvěryhodných certifikátů příslušného uživatele přidány duplicitní poškozené certifikáty.

Platformy, kterých se tento problém týká

Windows, OS X (macOS)

Produkty, kterých se tento problém týká

 

Acrobat

Reader

DC (trvalá nebo předplacená verze)

Win: 18.011.20035
Mac: 18.011.20035

Win: 18.011.20036
Mac: 18.011.20036

DC Classic 2015

Win: 15.006.30413 (2015.006.30413)
Mac:15.006.30416 (2015.006.30416)

Win: 15.006.30413 (2015.006.30413)
Mac:15.006.30416 (2015.006.30416)

Acrobat 2017 nebo Acrobat Reader 2017

Win: 17.011.30078 (2017.011.30078)
Mac:17.011.30078 (2017.011.30078)

Win: 17.011.30078 (2017.011.30078)
Mac:17.011.30078 (2017.011.30078)

Řešení

Aktualizujte na nejnovější verzi aplikací Acrobat a Reader a potom aktualizujte seznam AATL a EUTL. Poškozené certifikáty tak budou v úložišti důvěryhodných certifikátů nahrazeny správnými certifikáty.

 1. Aktualizace na nejnovější verzi: V aplikaci Acrobat nebo Reader vyberte možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

 2. Aktualizace seznamu AATL nebo EUTL: V aplikaci Acrobat nebo Reader vyberte možnost Úpravy > Předvolby a potom postupujte následujícím způsobem:

  • AATL: V seznamu Kategorie vyberte položku Správce práv, zaškrtněte políčko Načíst důvěryhodné kořenové certifikáty ze serveru Adobe AATL a klikněte na tlačítko Aktualizovat.
  • EUTL: V seznamu Kategorie vyberte položku Správce práv, zaškrtněte políčko Načíst důvěryhodné kořenové certifikáty ze serveru Adobe EUTL a klikněte na tlačítko Aktualizovat.
  Aktualizace seznamu AATL nebo EUTL

Pokud jste důvěryhodnost certifikátu, který není v seznamu AATL nebo EUTL, nastavili ručně a příslušné podpisy jsou označeny jako neplatné, proveďte následující kroky:

 1. Aktualizace na nejnovější verzi: V aplikaci Acrobat nebo Reader vyberte možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

 2. Pokud je aplikace Acrobat nebo Reader spuštěna, ukončete ji.

 3. Odstraněním následujícího souboru odstraňte seznam důvěryhodných certifikátů:

  C:\Users\[Uživatelské_jméno]\AppData\Roaming\Acrobat\<verze produktu, například DC, 2015 nebo 2017>\Security\addressbook.acrodata

 4. Vytvořte soubor seznamu důvěryhodných certifikátů ( addressbook .acrodata) znovu, a to tak, že aktualizujete seznamy AATL a EUTL podle popisu uvedeného v kroku 2 předchozího postupu.

 5. Ručně přidejte certifikát, kterému chcete důvěřovat, do seznamu důvěryhodných identit.

  Postup ručního přidání certifikátu do seznamu důvěryhodných identit:
  1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby.
  2. V seznamu Kategorie vyberte položku Podpisy.
  3. Ve skupinovém rámečku Identity a důvěryhodné certifikáty klikněte na tlačítko Více.
  4. Vlevo vyberte položku Digitální identifikátory.
  5. Chcete-li určité ID importovat, klikněte na tlačítko Přidat identifikátor a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace

V následujících sestaveních/verzích aplikace Acrobat či Reader je tento problém odstraněn:

 • DC (trvalá nebo předplacená verze): 18.011.20038.267465
 • DC Classic 2015: 15.006.30417.267543
 • Acrobat 2017 / Acrobat Reader 2017: 17.011.30079.267470

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?