Jak zakázat zobrazování výzvy k nastavení aplikace Adobe Acrobat jako výchozího programu pro PDF

Problém

Pokud není aplikace Adobe Acrobat nastavena jako výchozí program pro PDF, zobrazí se při jejím spuštění dialogové okno s výzvou, zda se má  nastavit jako výchozí aplikace pro PDF.

Prostředí

Systém Windows
Acrobat

Řešení

Tuto zprávu můžete potlačit tak, že zaškrtnete políčko Tuto zprávu již příště nezobrazovat.
Pokud je toto políčko zaškrtnuto, bude upřednostněn odpovídající klíč registru, který je vytvořen v cestě k registru následujícím způsobem:
            [HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\(název produktu)\(verze)\AVAlert\cCheckBox]
             DWORD: iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunch – nastaven na hodnotu 1           
**Pokud ve výchozím nastavení položky AVAlert nebo cCheckbox neexistují, zaškrtněte v dialogovém okně políčko Tuto zprávu již příště nezobrazovat a poté znovu proveďte kontrolu.
               V systému Windows 10 má klíč DWORD název iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunchWin10

Možné hodnoty tohoto klíče registru:
1:
 Tuto zprávu již příště nezobrazovat
0: Zobrazovat tuto zprávu při každém spuštění aplikace Acrobat, dokud nebude nastavena jako výchozí program pro PDF.
Klíč k potlačení této zprávy můžete vytvořit ručně nebo jej můžete použít prostřednictvím nasazení.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?