Ukončení podpory | Reader 9 a Acrobat 9 (a starší verze)

Jak je uvedeno v zásadách životního cyklu podpory společnosti Adobe, společnost Adobe poskytuje podporu produktů po dobu pěti let od data všeobecné dostupnosti produktů (v tomto případě se jedná o aplikace Adobe Reader a Adobe Acrobat). V souladu s těmito zásadami byla podpora aplikací Adobe Reader 9.x a Adobe Acrobat 9.x 26. června 2013 ukončena.

Poznámka: Společnost Adobe podporuje pouze poslední hlavní verzi aplikace Adobe Reader pro systém Linux, což je verze 9.x.

Ukončení podpory

Ukončením podpory se rozumí, že společnost Adobe již nebude poskytovat technickou podporu ani distribuovat moduly runtime. Tyto zásady se dotknou aktualizací produktů a zabezpečení pro všechny odvozené produkty nebe verze produktů (lokalizované verze, menší upgrady, operační systémy, verze s tečkou a se dvěma tečkami a konektory).

Doporučení pro zákazníky

Společnost Adobe důrazně doporučuje, aby zákazníci provedli aktualizaci na nejnovější verze aplikací Adobe Reader  a Adobe Acrobat . Zákazníci, kteří provedou aktualizaci svých instalací na nejnovější verze, budou moci využívat nejnovější funkční vylepšení a zdokonalená bezpečnostní opatření.

Další zdroje

Další informace o zásadách životního cyklu podpory společnosti Adobe najdete na adrese http://www.adobe.com/support/products/enterprise/eol.

Úplný seznam produktů společnosti Adobe a informace o době poskytování technické podpory na základě těchto zásad najdete na adrese http://www.adobe.com/support/products/enterprise/eol/eol_matrix.html

Vyzkoušejte zcela nové online služby aplikace Acrobat

Prozkoumejte možnosti online služeb Acrobat, abyste mohli převádět a slučovat soubory přímo v prohlížeči. Chcete-li tyto funkce vyzkoušet již nyní, navštivte jeden z následujících odkazů.

Převést do PDF

Převádějte soubory Word/PPT/JPG do formátu PDF online


 

Převod PDF do formátu Word

Rychle převádějte PDF do formátu Word online


 

Komprimovat PDF


Zmenšete velikost souboru PDF online


 

Vyplnit a podepsat PDF


Rychle vyplňte a podepište libovolný formulář PDF online


 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.