Jak je uvedeno v zásadách životního cyklu podpory společnosti Adobe, společnost Adobe poskytuje podporu produktů po dobu pěti let od data všeobecné dostupnosti produktů (v tomto případě se jedná o aplikace Adobe Reader a Adobe Acrobat). V souladu s těmito zásadami byla podpora aplikací Adobe Reader 9.x a Adobe Acrobat 9.x 26. června 2013 ukončena.

Poznámka: Společnost Adobe podporuje pouze poslední hlavní verzi aplikace Adobe Reader pro systém Linux, což je verze 9.x.

Ukončení podpory

Ukončením podpory se rozumí, že společnost Adobe již nebude poskytovat technickou podporu ani distribuovat moduly runtime. Tyto zásady se dotknou aktualizací produktů a zabezpečení pro všechny odvozené produkty nebe verze produktů (lokalizované verze, menší upgrady, operační systémy, verze s tečkou a se dvěma tečkami a konektory).

Doporučení pro zákazníky

Společnost Adobe důrazně doporučuje, aby zákazníci provedli aktualizaci na nejnovější verze aplikací Adobe Reader  a Adobe Acrobat . Zákazníci, kteří provedou aktualizaci svých instalací na nejnovější verze, budou moci využívat nejnovější funkční vylepšení a zdokonalená bezpečnostní opatření.

Další zdroje informací

Další informace o zásadách životního cyklu podpory společnosti Adobe najdete na adrese http://www.adobe.com/support/products/enterprise/eol.

Úplný seznam produktů společnosti Adobe a informace o době poskytování technické podpory na základě těchto zásad najdete na adrese http://www.adobe.com/support/products/enterprise/eol/eol_matrix.html

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online