Chyba 1402 nebo chyba 1406 při instalaci aplikace Acrobat nebo Reader

Při instalaci aplikace Adobe Acrobat nebo aplikace Adobe Reader 7 či novější v systému Windows se zobrazí jedna z následujících chybových zpráv a instalace se ukončí:

 • Chyba 1402: Nelze otevřít klíč [název klíče].
 • Chyba 1406: Nelze zapsat hodnotu Folders do klíče [název klíče]


PRVOTNÍ ŘEŠENÍ

Odeberte všechny předchozí verze aplikace Acrobat nebo Reader a potom je nainstalujte znovu

Společnost Adobe nepodporuje více verzí aplikace Acrobat nebo Reader v jednom počítači. Vzhledem k tomu, že aplikace Acrobat a Reader spolupracují s mnoha produkty, může být více současně nainstalovaných verzí příčinou konfliktů a chyb softwaru. Společnost Adobe dále nedoporučuje instalovat do jednoho počítači aplikaci Acrobat i aplikaci Reader. K provedení těchto kroků potřebujete oprávnění správce. Další informace o oprávněních správce naleznete v dokumentaci k systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

 1. V závislosti na používané verzi systému Windows proveďte jednu z následujících akcí:

  • (Windows 7) Klikněte na možnost Start > Ovládací panely > Programy > Programy a funkce.
  • (Windows Vista) Klikněte na možnost Start > Ovládací panely > Programy > Programy a funkce.
  • (Windows XP) V nabídce Start vyberte možnost Ovládací panely a dvakrát klikněte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 1. Vyberte aplikaci Acrobat nebo Reader a potom klikněte na možnost pro odebrání či odinstalaci programu.
 2. Tento postup opakujte pro všechny nainstalované verze aplikace.
 3. Restartujte počítač a znovu nainstalujte aplikaci Acrobat nebo Reader.

  Poznámka: Aplikaci Acrobat znovu nainstalujte z disku s aplikací Acrobat, případně si ji stáhněte na webu adobe.com. Aplikaci Reader si stáhněte v centru pro stahování aplikace Reader. Pokud provádíte instalaci v systému Vista, klikněte pravým tlačítkem myši na instalační program aplikace Acrobat nebo Reader a vyberte příkaz Spustit jako správce.

Postup odinstalace aplikace Acrobat nebo Reader v systému Windows XP najdete v následující ukázce.

 

Další řešení  

 1. (Pro zkušené uživatele) Nastavte oprávnění v registru na výchozí hodnoty

Zřeknutí se odpovědnosti: Registr obsahuje informace související se systémem, které jsou pro váš počítač a aplikace zcela zásadní. Před úpravou registru nezapomeňte vytvořit jeho záložní kopii. Společnost Adobe neposkytuje podporu týkající se problémů vyplývajících z nesprávné úpravy registru. Společnost Adobe důrazně doporučuje, abyste registr měnili pouze v případě, že máte zkušenosti s úpravou systémových souborů. Informace o Editoru registru systému Windows naleznete v dokumentaci k systému Windows, případně se obraťte na technickou podporu společnosti Microsoft. 

Během instalace aplikace Acrobat nebo Adobe Reader postupujte podle následujících kroků. Skupina Administrators je v systému Windows výchozí místní skupina pro správu.

Systémy Windows Vista a Windows 7

 1. Poznamenejte si cestu ke klíči uvedenou v chybové zprávě a nechte instalaci spuštěnou. Cesta může vypadat například takto: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. Klikněte na tlačítko Start, do vyhledávacího pole v nabídce Start zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu Enter. Otevře se Editor registru.
 3. Vytvořte zálohu aktuálního souboru registru:
  1. V dialogovém okně Editor registru vyberte možnost Soubor > Exportovat.
  2. Zadejte název souboru a vyberte umístění.
  3. Jako rozsah exportu vyberte možnost Vše.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřete Editor registru.
 4. Přejděte do klíče, který je nadřazen klíči uvedenému v chybové zprávě. Například pro klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler otevřete klíč HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Classes > .pdf (dvakrát na něj klikněte).

  Poznámka: Tyto kroky se mohou v závislosti na cestě uvedené v chybové zprávě nepatrně lišit. 

 5.  Pravým tlačítkem myši klikněte na nadřazený klíč a vyberte příkaz Oprávnění (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf).
 6. Vyberte skupinu Administrators a ověřte, že je zaškrtnuto políčko Úplné řízení ve sloupci Povolit.
 7. Vyberte skupinu SYSTEM a ověřte, že je zaškrtnuto políčko Úplné řízení ve sloupci Povolit.
 8. V dialogovém okně Oprávnění klikněte na tlačítko Upřesnit.

 9. Klikněte na kartu Vlastník, vyberte skupinu Administrators, zaškrtněte políčko Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Pokud není skupina Administrators k dispozici, vyberte účet aktuálního správce.

 10. Klikněte na kartu Oprávnění a zaškrtněte políčko Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt.

 11. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zabezpečení klikněte na tlačítko OK. Systém Windows resetuje oprávnění pro každý podřízený objekt tak, aby odpovídala příslušnému nadřazenému objektu.
 12. Minimalizujte Editor registru a klikněte na tlačítko Opakovat.

  • Pokud se chybová zpráva se stejným klíčem zobrazí znovu, přejděte k řešení 2.
  • Pokud se v chybové zprávě zobrazí jiný klíč registru, opakujte kroky 4 až 11 s tímto novým klíčem registru. Registr nemusíte znovu zálohovat.  
  • Pokud se žádná chybová zpráva nezobrazí, dokončete instalaci aplikace Acrobat nebo Reader podle pokynů na obrazovce. Ukončete Editor registru.

Systém Windows XP

 1. Poznamenejte si cestu ke klíči uvedenou v chybové zprávě a nechte instalaci spuštěnou. Cesta může vypadat například takto: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, do textového pole Otevřít v dialogovém okně Spustit zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 3. Vytvořte zálohu aktuálního souboru registru:
  1. V dialogovém okně Editor registru vyberte možnost Soubor > Exportovat.
  2. Zadejte název souboru a vyberte umístění.
  3. Jako rozsah exportu vyberte možnost Vše.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřete Editor registru.
 4. Přejděte do klíče, který je nadřazen klíči uvedenému v chybové zprávě. Například pro klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler otevřete klíč HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Classes > .pdf (dvakrát na něj klikněte).

  Poznámka: Tyto kroky se mohou v závislosti na cestě uvedené v chybové zprávě nepatrně lišit.

 5. Pravým tlačítkem myši klikněte na nadřazený klíč a vyberte příkaz Oprávnění (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf).
 6. Vyberte skupinu Administrators a ověřte, že je zaškrtnuto políčko Úplné řízení ve sloupci Povolit.
 7. Vyberte skupinu SYSTEM a ověřte, že je zaškrtnuto políčko Úplné řízení ve sloupci Povolit.
 8. V dialogovém okně Oprávnění klikněte na tlačítko Upřesnit.

 9. Klikněte na kartu Vlastník, vyberte skupinu Administrators, zaškrtněte políčko Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Pokud není skupina Administrators k dispozici, vyberte účet aktuálního správce.

 10. Klikněte na kartu Oprávnění a zaškrtněte políčko Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt. 

 11. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zabezpečení klikněte na tlačítko OK. Systém Windows resetuje oprávnění pro každý podřízený objekt tak, aby odpovídala příslušnému nadřazenému objektu.
 12. Minimalizujte Editor registru a klikněte na tlačítko Opakovat.
  • Pokud se chybová zpráva se stejným klíčem zobrazí znovu, přejděte k řešení 2.
  • Pokud se v chybové zprávě zobrazí jiný klíč registru, opakujte kroky 4 až 11 s tímto novým klíčem registru. Registr nemusíte znovu zálohovat.  
  • Pokud se žádná chybová zpráva nezobrazí, dokončete instalaci aplikace Acrobat nebo Reader podle pokynů na obrazovce. Ukončete Editor registru.


 Systém Windows 2000

 1. Poznamenejte si cestu ke klíči uvedenou v chybové zprávě. Cesta může vypadat například takto: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, v dialogovém okně Spustit zadejte příkaz regedt32 a klikněte na tlačítko OK.
 3. Vytvořte zálohu aktuálního souboru registru:
  1. V dialogovém okně Editor registru vyberte možnost Soubor > Exportovat.
  2. Zadejte název souboru a vyberte umístění.
  3. Jako rozsah exportu vyberte možnost Vše.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřete Editor registru.
 4. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, v dialogovém okně Spustit zadejte příkaz regedt32 a klikněte na tlačítko OK.
 5. Přejděte do klíče, který je nadřazen klíči uvedenému v chybové zprávě. Například pro klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandle vyberte klíč Window > HKEY_LOCAL_MACHINE a potom otevřete klíč SOFTWARE > Classes > .pdf (dvakrát na něj klikněte).

  Poznámka: Tyto kroky se mohou v závislosti na cestě uvedené v chybové zprávě nepatrně lišit.

 6. Vyberte nadřazený klíč (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf) a v nabídce Zabezpečení vyberte příkaz Oprávnění.
 7. Vyberte skupinu Administrators a ověřte, že je zaškrtnuto políčko Úplné řízení ve sloupci Povolit.
 8. Vyberte skupinu SYSTEM a ověřte, že je zaškrtnuto políčko Úplné řízení ve sloupci Povolit.
 9. V dialogovém okně Oprávnění klikněte na tlačítko Upřesnit.

 10. Klikněte na kartu Vlastník, vyberte skupinu Administrators a zaškrtněte políčko Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech.

Poznámka: Pokud není skupina Administrators k dispozici, vyberte účet aktuálního správce.

 1. Vyberte kartu Oprávnění a zaškrtněte políčko Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt.

 2. Na kartě Oprávnění klikněte na tlačítko OK. Systém Windows resetuje oprávnění pro každý podřízený objekt tak, aby odpovídala příslušnému nadřazenému objektu. Ve všech dotazech, které se zobrazí, klikněte na tlačítko Ano.
 3. Minimalizujte Editor registru a klikněte na tlačítko Opakovat.
  • Pokud se chybová zpráva se stejným klíčem zobrazí znovu, přejděte k řešení 2.
  • Pokud se v chybové zprávě zobrazí jiný klíč registru, opakujte kroky 4 až 11 s tímto novým klíčem registru. Registr nemusíte znovu zálohovat.
  • Pokud se žádná chybová zpráva nezobrazí, dokončete instalaci aplikace Acrobat nebo Reader podle pokynů na obrazovce. Ukončete Editor registru.

Pokud aplikace Acrobat stále zobrazuje chybovou zprávu, můžete ověřit oprávnění nastavená v příslušném klíči registru. Někdy se může stát, že při přejmenování poškozeného klíče může instalační program vytvořit daný klíč znovu a resetovat příslušná oprávnění. Pokud nemůžete změnit oprávnění ani přejmenovat klíč, požádejte o pomoc společnost Microsoft nebo dodavatele hardwaru.  

2. Odeberte spyware

Poznámka: Společnost Adobe poskytuje tyto informaci pouze pro vaše pohodlí. Technická podpora společnosti Adobe aplikace třetích stran nepodporuje. Doporučujeme vám přečíst si před instalací poznámky k verzím těchto aplikací.

Tyto programy můžete vyhledat pomocí antispywarového nástroje, například pomocí programu Ad-Aware, který je k dispozici na stránce www.lavasoftusa.com.

3. Zkontrolujte, zda v systému nejsou viry

Pomocí aktuálního antivirového softwaru, například pomocí služby McAfee VirusScan, zkontrolujte, zda v systému nejsou viry. Ujistěte se, že jsou v používaném antivirovém softwaru načteny nejnovější definice virů. Pokyny naleznete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

4. Zakažte software Spy Sweeper společnosti Webroot

Další informace o softwaru Spy Sweeper nebo nápovědu k jeho zakázání vám poskytne společnost Webroot. Technická podpora společnosti Adobe aplikace třetích stran nepodporuje.

5.  Vypněte funkci ochrany přístupu poskytovanou programem McAfee VirusScan 8.5

O tomto softwaru společnosti McAfee se ví, že při instalaci aplikace Acrobat nebo Reader způsobuje chyby 1406. Další informace o dočasném vypnutí funkce ochrany přístupu poskytované programem McAfee VirusScan 8.5 nebo příslušnou nápovědu najdete v následujícím článku znalostní báze společnosti McAfee:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB52204

6. Navštivte fóra

Chcete-li zjistit, zda mají podobné problémy i další uživatelé, navštivte fóra společnosti Adobe věnovaná aplikaci Acrobat nebo Reader, případně fórum věnované nasazení a instalaci na webu AcrobatUsers.com. Pokud tam není váš problém uveden, publikujte jej ve fórech a využijte při jeho řešení rady ostatních. Ve svém příspěvku uveďte operační systém a číslo verze produktu. 

Další informace

K chybě 1402 dojde v případě, že instalační program systému Windows nemůže přečíst určitý klíč registru. Instalace se nemusí podařit, protože instalační program aplikace Acrobat nebo Reader se pokouší čistit klíče registru předchozích verzí těchto aplikací. Toto čištění je nezbytné proto, aby nedocházelo ke konfliktům se zásuvnými moduly a doplňky aplikace Acrobat nebo Reader pro software třetích stran.

K chybě 1406 dojde v případě, že instalační program nemůže úspěšně zapsat klíč registru nezbytný k instalaci.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?