Chyba 523:523 při otevření souboru PDF v aplikaci Internet Explorer, pokud je aktivní antivirový software Trend Micro

Problém: K chybě 523:523 dochází při otevření souboru PDF v aplikaci Internet Explorer v případě, že je v počítači aktivní antivirový software Trend Micro nebo související programy.
 

Řešení: Přidání aplikace Acrobat, Reader nebo obou těchto aplikací do seznamu výjimek antivirového softwaru Trend Micro nebo souvisejících programů

Postupujte podle těchto pokynů:

 1. Ukončete aplikaci Reader nebo Acrobat, pokud je spuštěná.

 2. Pomocí zástupce na ploše nebo pomocí nabídky Start na hlavním panelu otevřete antivirový software Trend Micro.

 3. Vyberte možnost Open the Main Console (Otevřít hlavní konzoli).

 4. V hlavní konzoli klikněte na možnost Device (Zařízení).

  Konzole Trend Micro

 5. V části Security Settings (Nastavení zabezpečení) klikněte na možnost Configure (Konfigurovat).

  Konfigurace nastavení zabezpečení

 6. V dialogovém okně Protection Settings (Nastavení ochrany) klikněte na bočním panelu na možnost Exception Lists (Seznamy výjimek).

  Seznamy výjimek

 7. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

  Přidání do seznamů

 8. V dialogovém okně Add an Item (Přidat položku) klikněte na možnost Browse (Procházet), přejděte do následujícího umístění a vyberte soubor .exe:

  • Pro aplikaci Acrobat Reader: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader\Reader\AcroRd32.exe
  • Pro aplikaci Acrobat: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\Acrobat\Acrobat.exe
  Vyhledání a výběr programu

 9. Klikněte na tlačítko OK.

 10. Klikněte na tlačítko Apply (Použít) a poté na tlačítko OK.

  Použití vybraného programu

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.