Oprava chyby rozpoznávání OCR „Nelze provést rozpoznávání v aplikaci Acrobat“

Problém

Při spuštění příkazu Rozpoznat text s použitím OCR se v aplikaci Adobe Acrobat zobrazí následující chyba:

Acrobat nemohl na této stránce provést rozpoznání textu (OCR), protože: Stránka obsahuje text, který lze vykreslit.

Řešení

Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:

Řešení 1: Použijte verzi dokumentu, jež neobsahuje text, který lze vykreslit (upravitelný text).

Tato chybová zpráva se zobrazí, pokud dokument PDF již obsahuje upravitelný text. Použijte kopii dokumentu, která neobsahuje upravitelný text.

Řešení 2: Převeďte dokument PDF do formátu TIFF a zpět a znovu spusťte rozpoznávání OCR.

Převod dokumentu do formátu TIFF:

  1. Otevřete dokument PDF v aplikaci Acrobat a zvolte možnost Soubor > Uložit jako.
  2. V dialogovém okně Uložit jako zvolte jako typ (Windows) nebo Formát (MacOS) možnost TIFF (*.tif, *.tiff). Vyberte umístění a zvolte tlačítko Uložit. Aplikace Acrobat uloží jednotlivé stránky dokumentu PDF jako samostatné soubory TIFF označené čísly podle pořadí.

  3. Otevřete každý soubor TIFF v aplikaci Acrobat a spusťte příkaz Rozpoznat text s použitím OCR.
  1. Otevřete aplikaci Acrobat a zvolte možnost Soubor > Vytvořit PDF > Z více souborů.

  2. Vyberte tlačítko Procházet (Windows) nebo Vybrat (MacOS) a vyberte a přidejte jednotlivé soubory PDF. Změňte uspořádání souborů tak, jak se mají zobrazovat v novém PDF.

  3. Vyberte možnost OK.

Další informace

Aplikace Acrobat pomocí technologie OCR (Optical Character Recognition) analyzuje text v obrazech. Rozpoznává jednotlivé znaky a převádí je na upravitelný text. Aplikace Acrobat při rozpoznávání pomocí technologie OCR porovnává tvar v obrazu a tloušťku čáry s písmy nainstalovanými v systému. Jako text, který lze vykreslit, se označuje upravitelný text v souboru PDF. Pokud dokument obsahuje text, který lze vykreslit, nemůže v něm aplikace Acrobat provést rozpoznávání textu pomocí technologie OCR. Další informace o technologii OCR naleznete v úplné nápovědě k aplikaci Acrobat.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.