Chyba při přístupu k obsahu online nápovědy aplikace Acrobat X

Problém

Při pokusu o zobrazení nápovědy aplikace Acrobat X se zobrazí následující chyba: 

„Nelze zobrazit obsah online nápovědy. Ověřte, zda můžete spustit webový prohlížeč a máte přístup k internetu.“

Řešení

Řešení 1: Stáhněte si obsah nápovědy, abyste jej mohli používat offline.

  1. Nainstalujte aplikaci Adobe Community Help Client (CHC), kterou lze stáhnout z adresy http://www.adobe.com/support/chc/chc-5i/en_US/AdobeHelp.air.

  2. V nabídce Start zvolte možnost Programy > Adobe Help.
  3. V aplikaci CHC otevřete dialogové okno Předvolby.
  4. V podokně Předvolby stahování vyberte aplikaci Adobe Reader X.
  5. V podokně Místní obsah vyberte v části stažení/aktualizace položku Používání aplikace Adobe Reader X.
  6. Nainstalujte obsah offline nápovědy podle pokynů v článku  Zakázání přístupu k internetu z aplikace Community Help Client CS5 (pro správce systému) (cpsdi_84992).

Po prvotní instalaci aplikace CHC nejprve aktualizuje soubory helpcfg. Aplikaci CHC je třeba jednou nebo dvakrát ukončit a znovu spustit, aby bylo možné stáhnout nápovědu aplikace Acrobat nebo Reader X.

Řešení 2: Zobrazte online nápovědu přímo v prohlížeči.

Přejděte na stránku http://help.adobe.com/cs_CZ/acrobat/pro/using/index.html. Výraz cs_CZ v adrese odkazuje na českou verzi nápovědy. Chcete-li zobrazit jinou jazykovou verzi nápovědy, nahraďte jej kódem požadovaného národního prostředí. Pokud chcete například zobrazit anglickou verzi nápovědy, nahraďte kód cs_CZ kódem en_US (http://help.adobe.com/en_US/acrobat/pro/using/index.html).

Dostupná národní prostředí jsou uvedena v umístění C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\HelpCfg. Názvy složek ve složce HelpCfg odpovídají jednotlivým národním prostředím.

Řešení 3: Stáhněte nápovědu ve formátu PDF.

Nápovědu ve formátu PDF můžete stáhnout z adresy http://help.adobe.com/cs_CZ/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf

Chcete-li stáhnout soubor PDF pro jinou jazykovou verzi, přečtěte si informace výše. Pokud chcete například stáhnout anglickou verzi nápovědy, nahraďte kód cs_CZ kódem en_US (http://help.adobe.com/en_US/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf).

Řešení 4: Opravte registr (platí pouze pro systém Windows a verzi 10.1.4).

Aktualizujte na aplikaci Acrobat nebo Reader 10.1.4 a vytvořte níže uvedené záznamy registru. Úpravou registru lze vynutit, aby aplikace Acrobat nebo Reader otevřela výchozí stránku nápovědy v systémovém prohlížeči, pokud se nemůže připojit k serveru nápovědy společnosti Adobe. Pokud je například přístup aplikace Acrobat nebo Reader k internetu blokován serverem proxy, otevře aplikace výchozí stránku nápovědy v systémovém prohlížeči (ve kterém může být nakonfigurován přístup přes server proxy, takže lze využívat připojení k internetu). Nezobrazí se zpráva o chybě sítě. Nevýhodou tohoto postupu je, že v aplikaci Acrobat nebo Reader se již nemůže zobrazovat zpráva o chybě sítě. Aplikace nedokáže rozpoznat, zda se k internetu nelze připojit kvůli proxy serveru nebo kvůli skutečné chybě sítě. Pokud se jedná o skutečný problém sítě (například odpojený kabel), zobrazí se v prohlížeči chyba HTTP 404.

 

Acrobat.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState] 
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001

Reader.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]         
"3179427"=dword:00000001

Další informace

Aplikace Acrobat X zobrazuje obsah nápovědy prostřednictvím nového klienta. Pokud klient nápovědy nemůže zkontrolovat obsah online, zobrazí se chyba.

Může být blokován například proxy serverem, který vyžaduje ověření. V současné době není klient nápovědy kompatibilní s proxy servery vyžadujícími ověření.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online