Licence Adobe Acrobat vypršela nebo byla již aktivována.

Poznámka:

V tomto dokumentu je vysvětlení problému a řešení u nejnovějších verzí aplikace Acrobat. Pokud máte aplikaci Acrobat XI nebo novější, podívejte se do části Vytváření Adobe PDF nemůže pokračovat, protože Acrobat není aktivovaný | Starší verze aplikace Acrobat.

Když se v různých aplikacích pokusíte vytvořit soubor PDF pomocí tiskárny Adobe PDF nebo funkce Převést do Adobe PDF (funkce PDFMaker), zobrazí se následující chyba:

Chyba PDFMaker

K opravě problému vyzkoušejte následující řešení (v níže uvedeném pořadí).
 

Řešení 1: Ve Správci úloh ukončete proces acrotray.exe.

 1. Pokud je aplikace Acrobat spuštěná, zavřete ji.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+Delete a klikněte na možnost Správce úloh.

 3. Na kartě Procesy zvýrazněte položku AcroTray.exe tak, že na ni kliknete.

 4. Klikněte na tlačítko Ukončit úlohu. Může se vám zobrazit zpráva s upozorněním. Ukončení potvrďte kliknutím na možnost Ano.

 5. Spusťte aplikaci Acrobat.

Řešení 2: Ověřte, zda v aplikaci Acrobat funguje vytváření souborů PDF správně

 1. V aplikaci Acrobat vyberte možnost Nástroje > Vytvořit PDF.

 2. Vyberte libovolný soubor a převeďte ho do formátu PDF.

  Pokud se zobrazí výzva, přihlaste se pomocí účtu, který má platné předplatné.

 3. Po převedení souboru do formátu PDF pomocí Správce úloh proces AcroTray.exe ukončete. To provedete postupem uvedeným v řešení 1 výše.

Řešení 3: Dočasně deaktivujte antivirové programy a opravte aplikaci Acrobat.

Antivirové programy mohou být v konfliktu s procesem aktivace. Před aktivací aplikace Acrobat dočasně deaktivujte tyto programy:

 • software antivirové ochrany (například McAfee, Norton Anti-Virus)
 • software brány firewall (například ZoneAlarm, sada Norton Internet Security)
 • software uchovávající odstraněné soubory nebo odebírající dočasné soubory ze systému (například Norton SystemWorks)

Pokyny k aktivaci a deaktivaci programu naleznete v dokumentaci k danému programu. K deaktivaci brány firewall se obraťte na správce systému.

Poznámka:

Deaktivací softwaru brány firewall můžete vystavit počítač nebezpečí. Deaktivace softwaru nezaručuje, že budou deaktivovány všechny funkce softwaru.

Po deaktivaci softwaru opravte Acrobat následovně:

 1. Otevřete ovládací panely:

  1. Stisknutím kombinace klávesy Windows a klávesy R otevřete dialogové okno Spustit.
  2. Do dialogového okna zadejte možnost Ovládací panely a klikněte na tlačítko OK.
 2. V ovládacích panelech dvakrát klikněte na možnost Přidat nebo odebrat program nebo klikněte na možnost Programy a funkce.  

 3. V seznamu nainstalovaných programů vyberte aktuální verzi aplikace Acrobat a klikněte na možnost Změnit.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce k opravě aplikace Acrobat.

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.