Zadání jiného sériového čísla aplikace Acrobat pomocí nástroje Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE)

Postup zadání jiného sériového čísla aplikace Acrobat pomocí nástroje Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE)

Související produkty

 • Acrobat
 • Acrobat 2020
 • Acrobat 2017

Postup

Pomocí níže uvedeného postupu zadáte jiné sériové číslo aplikace Acrobat pomocí nástroje APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition):

 1. Stáhněte nástroj APTEE:

  Windows
  Stáhněte soubor ZIP a extrahujte soubor Adobe_Provisioning_Toolkit_10_0_ALL.exe.

  Mac
  Stáhněte soubor ZIP a extrahujte soubor Adobe_Provisioning_Toolkit_10_0_ALL.dmg.

 2. Otevřete příkazový řádek (Windows) nebo aplikaci Terminál (Mac) jako správce a přejděte do umístění nástroje PRTK.

 3. Vytvořte soubor prov.xml používající nové sériové číslo. Na příkazovém řádku (Windows) nebo v aplikaci Terminál (Mac) spusťte následující příkaz s oprávněními správce:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial=<nové sériové číslo> --leid=<identifikátor LEID aplikace Acrobat> --regsuppress=ss --eulasuppress  [--provfile=<absolutní cesta k souboru prov.xml>]

 4. Zrušte zadání stávajícího sériového čísla pomocí následujícího příkazu:
  adobe_prtk --tool=UnSerialize --leid=<LEID>  --deactivate --force [–removeSWTag]

  Poznámka:

  Návratový kód pro tento příkaz může být 0 nebo 29.

  • Návratový kód 0  – Licence je úspěšně deaktivována.
  • Návratový kód 29 – Licence je v počítači již deaktivována. Pokud uživatel spustí aplikaci Acrobat po datu vypršení platnosti sériového čísla, licence založená na sériovém čísle je z počítače odstraněna.
 5. Zadejte jiné sériové číslo aplikace Acrobat pomocí nově vytvořeného souboru prov.xml. Použijte následující příkaz:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize  [--provfile=<absolutní cesta k souboru prov.xml>] --stream

Identifikátory licencování aplikace Acrobat (LEID)

Produkt

Windows

Mac

Acrobat (sériové číslo ETLA) –
Použije se pouze v příkazu zrušení zadání sériového čísla

V7{}AcrobatETLA-12-Win-GM

V7{}AcrobatETLA-12-Mac-GM

Acrobat (sériové číslo ETLA)

V7{}AcrobatCont-12-Win-GM

V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM

Acrobat Classic 2020

V7{}AcrobatESR-20-Win-GM

V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM

Acrobat Classic 2017

V7{}AcrobatESR-17-Win-GM

V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM

Acrobat Classic 2015

V7{}AcrobatESR-12-Win-GM

V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM

Další informace viz článek o identifikátorech licencování (LEID).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?